Kasvi- ja viljelypalstat

Päivitetty: 19.4.2024

Heinolan kaupungilla on Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahasto, jonka varoja käytetään lahjoittajien 13.1.1956 tekemän testamentin mukaisesti. Rahaston varoja käytetään Heinolan kaupungin alueella vakituisesti asuvien taloudellisen tuen tarpeessa olevien avustamiseen sekä opiskelijoiden tukemiseen ja lasten ja nuorten maa- ja metsätietouden kartuttamiseen. Lahjoitusrahastoa hallinnoi 1.3.2023 alkaen Heinolan kaupungin hyvinvointilautakunta.

Opiskelijoiden avustukset

Opiskelija-avustukset tulevat hakuun kerran vuodessa. Hakuaika ilmoitetaan vuosittain syyskuussa tällä sivulla, Heinolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla (löytyy etusivulta) sekä Itä-Häme -lehdessä. Hakemuslomakkeen löydät tältä sivulta sivupalkista.

 • Maa- ja metsätalouden sekä niihin rinnastettavien alojen opiskelijat voivat saada tukea opiskelusta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Hakijan tulee olla heinolalainen.
 • Heinolan kaupungin alueella vakituisesti asuvat, maa- ja metsätalouselinkeinoista tai niihin rinnastettavista aloista toimeentulonsa saavat (MYEL:in piirissä olevat), voivat saada tukea uudelleen kouluttautumiseen, mikäli entisen ammatin jatkamiseen on inhimillinen este (sairastuminen, tapaturma tai vastaava syy) sekä oman elinkeinon ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvään koulutukseen.

Heinolan koulujen ja oppilaitosten avustukset

Heinolan koulut ja oppilaitokset voivat saada avustusta luonto-, maatalous- ja metsäopetuksen sekä kerhojen matkakulujen tukemiseen. Heinolan varhaiskasvatus voi saada avustusta luontoon ja metsään liittyvien matkakulujen tukemiseen. Avustusta anotaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakuaika on jatkuva ja hakemukset osoitetaan hyvinvointilautakunnalle.

Harkinnanvaraiset avustukset

Harkinnanvaraisen avustuksen hakuaika on jatkuva. Hakemuslomakkeen löydät tältä sivulta sivupalkista.

 • Henkilökohtainen avustaminen
  Harkinnanvaraista avustusta voi saada odottamattomiin taloudellisiin vaikeuksiin joutunut Heinolan kaupungin alueella vakituisesti asuva, maa- ja metsätalouselinkeinosta tai niihin rinnastettavista aloista toimeentulonsa saava tai niistä eläköitynyt henkilö. Avustus on kertaluonteinen ja sen myöntämisestä päättää hyvinvointilautakunta oman harkintansa mukaan.
 • Muu avustaminen
  Hyvinvointilautakunta voi harkintansa mukaan myöntää avustusta Heinolan kaupungin haja-asutusalueella (asemakaava-alueen ulkopuolella) vakituisesti asuvien, vähävaraisten henkilöiden vanhojen vakituisten asuntojen korjaus- tai lisärakentamiseen. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää myös Heinolan kyläyhdistyksille heidän järjestämänsä vanhusten (yli 65-vuotiaiden) virkistystoiminnan ja matkojen järjestämiseen.
 • Maa- ja metsätalouselinkeinot ja niihin rinnastettavat alat
  Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää tapauksessa, jossa Heinolan kaupungin alueella vakituisesti asuva maa- ja metsätalousyrittäjää tai niihin rinnastettavista aloista toimeentulonsa saavaa (MYEL:in piiriin kuuluvaa) on kohdannut äkillinen, yrittäjästä riippumaton vahinko tai onnettomuus, joka ei kuulu muiden yritysvakuutusten piiriin. Hyvinvointilautakunta voi harkintansa mukaan myöntää avustusta maa- ja metsätalouselinkeinoihin tai niihin rinnastettaviin aloihin liittyvään yritystoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen (esimerkiksi investointi- ja rakennussuunnitelma).

Etusivu