Väliaikaisrahoitusohje hyväksytty kaupunginhallituksessa

seteleitä ja kolikoita

Periaatteet hyväksytty jo keväällä

Heinolan kaupungin valtuusto on kokouksessaan 20.3.2023 10 § hyväksynyt rahoitus- ja varainhankintaperiaatteet, jotka sisältävät myös hankkeiden väliaikaisrahoituksen sekä sen myöntämisen periaatteet. Rahoitus- ja varainhankintaperiaatteiden sekä hallintosäännön mukaisesti hallinto- ja kehitysjohtaja on valtuutettu myöntämään väliaikaisrahoitusta talousarvion rajoissa ja valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Rahoitus- ja varainhankintaperiaatteiden mukaan väliaikaisrahoituksella tarkoitetaan kaupungin myöntämää lyhytaikaista lainaa kaupungin alueella tapahtuvien ulkopuolista rahoitusta saaneiden hankkeiden tilapäiseen rahoitukseen. Kaupungin väliaikaisrahoitusta ohjaavat kuntalain 129 §:ssä tehdyt linjaukset sekä EU:n valtiontukisäädökset.

Kaupunginhallitus hyväksyi edellä todettuihin periaatteisiin liittyvät ohjeet kokouksessaan 2.10.2023

Rahoituksen myöntäminen

Kaupunki voi myöntää harkinnanvaraista väliaikaisrahoitusta heinolalaisille yleishyödyllisille yhteisöille ulkopuolisella rahoituksella (esim. EU, ELY) rahoitettavien hankkeiden toteuttamisen varmistamiseksi. Hankkeesta pitää olla myönteinen rahoituspäätös.

Väliaikaisrahoitusta voidaan myöntää enintään hankkeelle saatavan ulkopuolisen rahoituksen verran. Välirahoituksen suuruus voi olla hanketta kohden enintään 200 000 euroa ja rahoitusaika hankkeen toteutusaika. Välirahoituksen suuruus on rajattu sen vuoksi, että laina ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Samanaikaisesti kaupungin välirahoitusvastuuta voi olla enintään 1 000 000 euroa.

Väliaikaisrahoituksen myöntämisestä päätetään hallintosäännön 58 §:n mukaisesti. Väliaikaisrahoitusta myöntäessään kaupungin tulee ottaa kaikissa tilanteissa huomioon, ettei kaupungin myöntämä rahoitus saa vaarantaa kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Rahoituksen tarvittavat vakuudet tarkastellaan aina tapauskohtaisesti. Pääsääntöisesti vakuudeksi riittää myönteinen rahoituspäätös.

Hakija sitoutuu kirjallisesti lainan takaisin maksamiseen. Väliaikaisrahoituksesta laaditaan velkakirja.

Väliaikaisrahoituksesta peritään järjestelypalkkio (provisio), joka on 0,5 % lainasummasta, mutta vähintään 200 euroa. Viivästyskorko tilapäislainalle on korkolain mukainen.

Rahoituksen hakeminen

Rahoitusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella vähintään 4 viikkoa ennen rahoituksen tarvetta. Hakemus tulee toimittaa sähköpostilla (tarvittaessa salattuna) kirjaamoon kirjaamo@heinola.fi

Hakemuksesta tulee käydä esiin seuraavat asiat:

  • Yhteisön nimi ja yhteystiedot
  • Hankkeen kuvaus
  • Väliaikaisrahoituksen tarve euroina ja ajallisesti
  • Hankkeesta saatu myönteinen rahoituspäätös ja rahoituksen suuruus (tästä toimitettava päätös liitteeksi)
  • Yhdistysrekisteriote tms. dokumentti nimenkirjoitusoikeudesta (alle 6 kk vanha)          

Lisätietoja

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja
+358 44 780 1420 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu