Pyörätuoli

Päivitetty: 6.9.2022

Valtio tukee asuntorakentamista ja asuntojen perusparantamista erilaisin lainoin ja tuin vuosittain eduskunnan talousarvion yhteydessä päättämän määrärahan puitteissa. Lainojen myöntämisestä vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, joissain tapauksessa myös kunta tai valtionkonttori.

Aran avustukset mm. energia-, hissi-, esteettömyys- ja korjausavustukset

Avustuksen tarkoitus on parantaa iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen sekä edistää asuinrakennuksen esteettömyyttä. Avustus myönnetään toimenpiteisiin, joita ei ole aloitettu ennen kuin avustus on myönnetty tai hyväksytty toimenpiteen tarkoituksenmukaisuus (kohteelle annettu aloituslupa).

Toimita hakemus ARAan. ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

Avustuksia ovat

Ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjausavustus on enintään 50 % tai erityisestä syystä 70 % hyväksytyistä kustannuksista. Hissi- ja esteettömyysavustus on enintään 45 % hyväksytyistä kustannuksista.

Korjausavustuksissa on jatkuva haku. ARAlla on käytössä verkkoasiointi, johon kirjaudutaan verkkosivuilla www.ara.fi. 

Avustuksia voit hakea edelleen paperihakemuksella, jonka voit tulostaa ARAn verkkosivuilta tai pyytää korjausneuvonnan puhelinnumerosta 029 525 0818 tai korjausavustus.ara@ara.fi.

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojan maksuton palvelu yli 65-vuotiaille

Korjausneuvoja auttaa asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arvioinnissa sekä avustuksen hakemisessa. Korjausneuvoja Kari Tahvanainen, p. +358 500 494 766 tai kari.tahvanainen@vtkl.fi.

Etusivu