Viestin kulkeminen

Heinola herättää ylpeyttä ja iloa

Heinolan kaupungin ja empatia-analytiikkayhtiö NayaDayan toteuttama tutkimus avaa heinolalaisten ja muualla asuvien tunteita, käyttäytymistä ja sitoutumista Heinolaa kohtaan. 

Elo-syyskuussa 2020 toteutetussa tutkimuksessa kysyttiin Heinolassa ja muualla asuvien tunteita Heinolaa kohtaan. Tutkimukseen osallistui lähes kaksisataa henkilöä, joista hieman yli puolet oli heinolalaisia. Muualla asuvien joukossa oli vierailijoita, poismuuttaneita, vapaa-ajan asukkaita, Heinolassa työssä käyviä sekä muutama, joka ei ole käynyt Heinolassa lainkaan. Vastaajat osallistettiin tutkimukseen avoimella kyselyllä sosiaalisen median kautta. Tulokset analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämän empatia-analytiikan avulla. Metodi ja algoritmi perustuvat Geneven yliopiston tieteelliseen tutkimukseen. 

Kaupunkilaisten keskuudessa yleisimpiä tunteita Heinolaa kohtaan ovat ylpeys, tyytyväisyys ja mielihyvä. Muualla asuvien joukossa eniten ilmaistuja tunteita ovat ilo, kiinnostus sekä jaetulla kolmannella sijalla myötätunto ja mielihyvä. Tunteiden vaikutukset käyttäytymiseen ovat molemmissa ryhmissä myönteisiä. Muualla asuvien joukossa positiivisella ja sitoutuvalla tavalla Heinolaa kohtaan käyttäytyvien osuus on peräti 80 %. Heinolalaisten keskuudessa negatiivisten ja ei-sitoutuvien osuus on 15 %.

Positiivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käyttäytymistä ilmaiseva EVI-arvo (Emotional Value Index) on heinolalaisten joukossa 62/100 ja muualla asuvien joukossa 75/100. Lukuja voidaan verrata keväällä 2020 toteutettuun laajaan bränditutkimukseen, jossa oli mukana myös kaksi kaupunkia. Lahden EVI-arvo oli kaikkien suomalaisten keskuudessa 54/100 ja Vantaan 52/100.

Etusivu