Viestin kulkeminen

Päivitetty: 24.9.2021

Heinolan kaupunki on olemassa ja toimii asukkaitaan varten – asukkailla on oikeus tietää, miten kaupungin asioita hoidetaan sekä oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.

Kaupunki viestii asukkailleen monikanavaisesti. Kaupungin pääviestintäkanava on verkkosivut: www.heinola.fi. Muita viestintäkanaviamme ovat mm. sanomalehdet (Itä-Häme, Heinolan Uutiset, Etelä-Suomen Sanomat), sähköiset inforuudut kaupungin eri toimipisteissä sekä sosiaalinen media (Facebook, Twitter, LinkedIn ja Instagram). Uusimpana viestintävälineenä toteutamme asukaslehtisen, joka lähetetään heinolalaisiin talouksiin muutaman kerran vuodessa.

Viestintäkyselyllä halusimme selvittää, miten kaupungin viestintä tavoittaa asukkaat. Kysyimme mm. mistä viestintäkanavista asukkaat saavat tiedon kaupungin uutisista ja tapahtumista sekä mitä mieltä he ovat uusista verkkosivuista. Lisäksi pyysimme vinkkejä uutta asukaslehtistä varten. Kyselyyn saapui määräaikaan mennessä 31 vastausta.

Suurin osa saa kaupungin uutiset tietoonsa Facebookin kautta

Suurin osa vastaajista kertoi saavansa tiedon kaupungin asioista ja tapahtumista Facebookin kautta (68 %). Jaetulla kakkossijalla olivat Itä-Häme-lehti ja kaupungin verkkosivut (61 %). Kyselyn perusteella sähköiset inforuudut ja Linkedin tavoittavat asukkaat heikoiten.

Kaupungin verkkosivut saivat kiitosta visuaalisesta ilmeestä – kritiikkiä tuli valikkorakenteesta

Viestintäkyselyn yhtenä osa-alueena oli kaupungin uudistuneet verkkosivut. Kysyimme vastaajilta, minkä arvosanan he antaisivat kaupungin verkkosivuille (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä). Puolet vastaajista antoi verkkosivuille arvosanan 4. 30 prosenttia vastaajista antoi verkkosivuille arvosanaksi 2 ja 17 prosenttia 3. Korkeimman arvosanan antoi kolme prosenttia vastaajista.

Avoimissa palautteissa korostui verkkosivujen visuaalisuus. Vastaajat luonnehtivat sivuja nuorekkaiksi, raikkaiksi ja eläväisiksi. Muutamissa palautteissa sivujen kehuttiin olevan selkeät.

Kehitysehdotuksena mainittiin sivun valikkorakenne. Osa vastaajista koki tiedon olevan sivuilla liian hajallaan. Palautetta tuli myös siitä, että asiat ovat liian monen klikkauksen päässä.

Asukaslehtiseen toivottiin ajankohtaisia asioita ja aukioloaikoja

Vastaajat toivoivat uuteen asukaslehtiseen tietoa erityisesti ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Lisäksi lehtiseen toivottiin toimipisteiden aukioloaikoja sekä palvelunumeroita.

Etusivu