Ei vettä, rantaa rakkaampaa… Aluekyselyissä korostui veden äärellä olon merkitys

Karttamerkintojä

Heinolan asuinalueet asukkaiden omin sanoin -kyselyssä korostui veden äärellä olon merkitys. Kysely on osa alueellista kehittämistyötä, jonka tavoitteena on tutkia Heinolan kylien ja kaupunginosien ominaisuuksia sekä kehityssuuntia yhdessä asukkaiden kanssa. Näkyvin osa kehitystyötä ovat alueelliset Terveisiä-tapahtumat, jotka ovat nyt tauolla pandemian vuoksi.

Kysely oli avoinna yli vuoden (18.8.2020 – 30.11.2021) ja siihen vastasi yhteensä 394 henkilöä. Karttamerkintöjä kertyi huikeat 1209 kpl, kiitos kaikille vastaajille! Kysely jatkunee myöhemmin uusintakierroksella, mutta välillä pitää arpoa luvattu 100 euron lahjakortti. Arvonta suoritettiin keskiviikkona 15.12.2021 online-satunnaislukugeneraattorilla ja voittajaksi valikoitui Tuula Kekkonen, lämpimät onnittelut Tuulalle vielä kerran.

Kyselyn tulokset

Kyselyssä vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle muun muassa lempipaikkoja, kohtaamispaikkoja, vaarallisia paikkoja ja kehitysideoita. Kyselyn mukaan lempipaikat sijaitsivat lähes poikkeuksetta veden äärellä. Mitä Heinola olisikaan ilman kirkasta vettä? Lempipaikoissa toistuvat usein sanat maisema, luonto, rauha, kauneus, muistot, luontoliikunta, mökki ja tietysti myös koti. Viihtyisät paikat erosivat lempipaikoista sen verran, että ne sijaitsivat suurimmaksi osaksi keskustan tuntumassa. Eniten mainintoja viihtyisistä paikoista keräsivät Siltasaari ja rantapuisto.

Kohtaamispaikat levisivät rannoilta syvemmälle keskustan tuntumaan ja sisätiloihin, kuten kahviloihin. Torin seutu koettiin luonnollisesti paikaksi, jossa voi kohdata ihmisiä spontaanisti. Leikkipuistoistot, uimarannat, koulujen pihat ja urheilupaikat koettiin myös tärkeiksi kohtaamispaikoiksi. Asukastuvat mainittiin myös useaan otteeseen. Uusia kohtaamispaikkoja toivottiin muun muassa Vierumäelle ja Mustikkahakaan. Keskustan alueella kohtaamisten syntyä voisi tukea erilaisilla tapahtumilla ja palveluilla.

Säilytettävät paikat ja rakennukset -kohdassa merkintöjen enemmistö osui Seminaarin rakennuksiin, Harjupaviljonkiin ja Siltasaareen. Lisäksi vanhat rakennukset, koulut ja luonto mainittiin moneen otteeseen. Sillat ovat Heinolan ehdoton maamerkki ja vesitorni on hyvä kakkonen. Mainittiinpa myös kirkot, muutama koulu, Lusin suora, Mustikkahaka, Rautvuori, Reuman mäki ja urheiluopisto.

Hiljaiset paikat sijoittuivat lähes poikkeuksetta veden äärelle tai metsään. Hiljaisia paikkoja merkittiin yhteensä 85 kappaletta hajanaisesti eri puolille kaupunkia. Koskensaari ja Sepänniemen kärki mainittakoon, loput säilyköön ”salassa”. Muistot puolestaan sijoittuivat lapsuuden maisemiin, metsäleikkeihin, uimiseen ja kouluaikoihin.

Epämiellyttävin paikka Heinolassa on kyselyn mukaan tori ja sen ympäristö. Syy epämiellyttävyyteen löytyi päihteidenkäytöstä. Vaaralliset paikat liittyivät pääosin liikenteeseen, etenkin ajonopeuksiin ja näkyvyyteen. Myös päihteet ja epäasiasilliset porukat mainittiin.

Uusista palveluista eniten mainintoja sai Prisma, mutta paikoista eniten merkintöjä sai Mustikkahaka. Kehitettäviä paikkoja merkattiin pääosin liittyen yleiseen siisteyteen, ränsistyneisiin rakennuksiin, uimarantojen, leikkipuistojen ja koirapuistojen kunnossapitoon sekä valaisuun. Kehitysideoita tuli muun muassa tilojen kulttuurikäyttöön ja harrastusmahdollisuuksiin liittyen.

Lisätietoja kyselystä ja kehittämisestä Noora Kumpulainen, kaupunkimuotoilija noora.kumpulainen@heinola.fi

Etusivu