Heinolan asukkaat pääosin tyytyväisiä kaupungin palveluihin

Kesäinen ilmakuva Heinolasta

Osana kaupungin strategian toteuttamista on asetettu tavoitteeksi kuntalaisten osallistaminen sekä asukastyytyväisyyden selvittäminen. Kyselytutkimusten tulokset on määritelty myös esim. demokratiaohjelman mittariksi. Asukkaiden tyytyväisyyttä on selvitetty nyt asukaskokemuskyselyllä, jonka tuloksia hyödynnetään toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.

Asukaskokemuskysely toteutettiin Taloustutkimuksen toimesta touko–kesäkuun aikana puhelinhaastatteluina. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Heinolassa asuvat 15–79-vuotiaat. Tutkimuksen näyte muodostettiin satunnaispoiminnalla kohdealueella asuvien henkilöiden puhelinnumeroista Bisnode Oy:n markkinointirekisteristä. Kaikkiaan haastatteluja tehtiin 301 kpl.

Kyselyn tavoitteena on ollut selvittää kunnan alueella asuvien 15–79-vuotiaiden mielipiteitä kunnan toiminnasta ja omasta asukaskokemuksestaan. Tutkimuksen sisältö on Taloustutkimuksen toteuttama ja kysymykset on määritelty useiden kuntien strategisista tavoitteista ja yhteistyössä kuntien kanssa.

Kokonaistyytyväisyys hyvällä tasolla -tulevaisuus hieman huolettaa

Kyselytutkimuksen perusteella kokonaistyytyväisyys kaupungin palveluihin on hyvällä tasolla. Kyselyn vastauksen keskiarvoksi muodostui 8,39 asteikolla 0–10. Myös kaupungin toiminta korona-aikana sai hyvän arvosanan, 8,23.

Top 5 parasta tulosta saatiin seuraavista osa-alueista:

  1. Asuinkuntani on viihtyisä ympäristö asua ja elää
  2. Koen oloni turvalliseksi asuinkunnassani
  3. Voin hyvin asuessani asuinkunnassani
  4. Asuinkunnassani on hyvät edellytykset tehdä etätyötä
  5. Olen tyytyväinen käyttämiini terveydenhuollon palveluihin.

Top 5 heikointa tulosta saatiin seuraavista osa-alueista:

  1. Asuinkuntani viestii asioistaan avoimesti ja aktiivisesti
  2. Mielestäni asuinkuntani on vetovoimainen ja haluttu kunta
  3. Asuinkuntani on myönteisesti esillä sosiaalisessa mediassa
  4. Asuinkuntani verotus on kokonaisuudessaan kohtuullisella tasolla
  5. Saan asuinkunnastani kaikki tarvitsemani palvelut.

Avoimissa kysymyksissä tiedusteltiin myös näkemyksiä Heinolan tulevaisuudesta. Vastausten pohjalta on havaittavissa huolta väestön ikääntymisestä ja nuorten muuttamisesta muualle, minkä puolestaan pelätään näivettävän kaupungin. Myös työllisyystilanne nähdään huolestuttavana ja se puolestaan heijastuu koko kaupungin tulevaisuuteen.

Toisaalta vastauksista todetaan, että tulevaisuus on myönteinen ja etätyömahdollisuudet voivat tuoda lisää mahdollisuuksia. Potentiaalia kaupungissa uskotaan olevan. Joissakin vastauksissa nostettiin esille myös poliittinen päätöksenteko ja sen vaikutukset heikentävästi kaupungin kehittymiseen. Kokonaisuutena avoimien vastauksien perusteella iso osa kuitenkin näkee kaupungin kehittymisen mahdollisena ja tätä kautta tulevaisuuden myönteisenä. Potentiaaliin vaikuttavat myönteisesti luonto, sijainti ja palvelut.

Tuloksista ja niiden hyödyntämisestä viestitään vielä myöhemmin alkusyksystä.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu