Rantamaisema

Niemelänrannan alue kaupungin keskustan puistojen jatkumona on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen. Alueen tarina on moninainen kattaen mm. teollisuushistoriaa, kaupunkiasutuksen leviämistä aluksi työläisyhteisöinä maanviljelyn ja karjatalouden alueelle, modernia puistorakentamista sekä matkailun ja virkistäytymisen kulttuurihistoriaa.

Ilmakuva Heinolasta

Nyt ajankohtaisella suunnittelutyöllä haetaan Niemelänrannan tulevaisuuden suuntaa. Virkistysalueiden, matkailun alueiden ja asumisen alueiden yhteensovittaminen ja kehittäminen on suunnittelutyön tavoitteena. Yleissuunnitelma tekee näkyväksi alueen mahdollisuudet ja suunnitelmassa esitetään maankäytön, liikenteen ja palvelujen kokonaisuuden tavoitetila.

Laaja suunnittelualue käsittää ranta-alueen Heinolan satamasta Kaivannon uimarannalle.

Yleissuunnitelma ei ole virallinen kaavamuoto, vaan se on suunnitelmamuoto, joka ohjaa myöhemmin laadittavia yleis- ja asemakaavoja. Se täydentää ja tarkentaa yleiskaavan linjauksia, mutta on asemakaavoituksen kannalta esisuunnittelua ja toimii suunnittelun apuvälineenä myös yleisten alueiden suunnittelussa. Yleissuunnitelmaan pohjautuen laaditaan myös osa-aluekohtaisia suunnitteluperiaatteita.

Etusivu