Kehittämishankkeet

Päivitetty: 23.2.2024

Niemelänrannan yleissuunnitelma

Niemelän ranta-alue kuuluu suurelta osin Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Kilometrejä pitkät rantareitit kytkevät alueen osaksi kaupunkia ja houkuttelevat liikkumaan ja viihtymään. Nyt visioidaan alueen tulevaisuuden suuntaa. Mikä tekisi rantavyöhykkeestä vielä toimivamman, kauniimman ja paremmin asukkaita ja vierailijoita palvelevan. Virkistysalueiden ja matkailun alueiden kehitystarpeita on tunnistettu ja rannan tuntumaan ollaan myös suunnittelemassa uusia asuinkortteleita. Sivu päivitetään, kun yleissuunnitelma on hyväksytty.

Luovan ja kokeilevan toiminnan keskus

Tavoitteena on luoda Heinolaan matalan kynnyksen ja osallistavan kulttuurisen toiminnan konsepti, joka mahdollistaa poikkisektorisen toiminnan. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka toimii alustana monenlaisten kulttuuristen ja luovien sisältöjen syntymiselle ja toteuttamiselle. Ankkuroimalla toiminta yhteisen katon alle on mahdollista luoda koti yhteisölliselle luovalle toiminnalle jossa ideat ja tekijät kohtaavat. Pääkohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, mutta samalla mahdollistetaan ylisukupolvinen kaikille avoin toiminta. Osallistaminen, vertaisoppiminen ja -ohjaaminen luovat kasvun mahdollisuuksia kaiken ikäisille siihen tarkoitukseen kehittyvässä ympäristössä, tekemisen ja kehittämisen talossa. Tilojen ja yhteisesti organisoidun ja tuotetun sisällön kautta Heinolaan saadaan lanseerattua luovan ja kokeilevan toiminnan keskus, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallistuvaa kuntalaisuutta. Tarhalla ei ole tällä hetkellä toimintaa tilahaasteiden vuoksi.

Aseman alueen yleissuunnitelma

Heinolan lintuhoitolan lähiympäristöön on rakentumassa "perhepuisto". Aluetta kehitetään vahvasti kaupungin eri toimijoiden kanssa poikkihallinnollisesti ja yhdessä kuntalaisten kanssa. Lasten ja nuorten toiveissa esille nousi omaehtoisen liikkumisen ja kokoontumisen mahdollistava alue. Pumptrack, skeittiparkki ja liikennepuisto saivat suuren kannatuksen, eikä väriä pitäisi toteutuksessa säästää. Syksyllä 2020 asfalttikentälle maalattiin liikennepuiston ajoradat valtuutettujen ja viranhaltijoiden talkootyönä. Keväällä 2021 liikennepuiston kehittämistä jatketaan mm. maalaustalkoilla yhdessä koululuokkien ja muiden kuntalaisten kanssa.

Kansallisen kaupunkipuiston kehittäminen

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta kansallisten kaupunkipuistojen kunnostus- ja kehittämishankkeisiin. Heinolan kaupungin hankkeita ovat Jyrängön rantareitin kunnostaminen esteettömäksi sekä yhtenäisyyttä parantavien Paviljonginharjun liikunta- ja näköalaportaiden rakentaminen. Lisäksi Koskensaaressa tehdään luonnonhoitotoimia, Isiäiseen rakennetaan lintutorni ja opasteita lisätään.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on noussut yhdeksi valtakunnallisen kehittämistyön kärkiteemaksi, jolla tavoitellaan muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja kansanterveyden parantumista. Kehittämistyön keskeisiin valtiotason linjauksiin ja oppaisiin kuuluu esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministeriön v. 2018 julkaisema kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Vastaavaa kehittämistyötä taustoittavat Heinolassa myös useat jo päätetyt paikalliset tavoitelinjaukset.

Terveisiä Heinolan kylistä ja kortteleista

Heinolassa käynnistettiin vuonna 2020 aluekehitysprojekti, jonka tavoitteena on tutkia Heinolan kylien ja korttelien ominaisuuksia sekä kehityssuuntia yhdessä asukkaiden kanssa.

Etusivu