Päivitetty: 14.5.2024

Maankäytön strateginen tavoitekartta on kaavoitusta sekä muuta kaupunkisuunnittelua ja maapoliittisia toimia ohjaava tavoiteohjelma lähivuosille. Tavoitekartalla ohjelmoidaan strategisten tavoitteiden edistämisen pohjalta maankäytön kehitysvalinnat ja tulevat keskeiset kaavoitushankkeet.

Kaupungin elinvoiman rakentamisessa maankäyttö ja kaavoitus ovat aivan keskeisiä. Tarvitaan näkemystä, yhteisiä linjauksia ja rohkeutta päättää, miten kaupungin eri alueita kehitetään sekä lähivuosina että tulevina vuosikymmeninä. Kaavoitushankkeet ovat pitkiä prosesseja eri vaiheineen ja selvityksineen, joten kaupungin tulevaa menestystä pitää rakentaa jo tänään. Myös alueellinen yhteistyö Päijät-Hämeessä ja naapurimaakuntien kanssa on keskeistä, jotta kunnat tekevät samansuuntaisia ratkaisuja tulevaisuuden elinvoiman rakentamiseksi.

Heinolan kaupungin maankäytön strateginen tavoitekartta ohjaa maankäyttöä ja erityisesti kaavoitusta. Näiden lisäksi tavoitekartta linjaa myös muuta kaupungin kehittämistä. Maankäytön strategisella tavoitekartalla ei ole oikeusvaikutuksia eikä lainvoimaista ohjausvaikutusta yleis- tai asemakaavoitukseen tai lupaprosesseihin. Maankäytön strateginen tavoitekartta on arjessa toimiva ja muuttuva dokumentti, jota päivitetään säännöllisesti vuosit-tain talousarvioprosessin yhteydessä.

Tavoitekartan yhteydessä laadittiin myös asumisen kehittämisohjelma. Valtuusto osallistui valmisteluihin työpajassa, joka järjestettiin 21.8.2023.

Etusivu