Velkeskylän tyyppitaloja

Päivitetty: 14.5.2024

Asumisen ohjelman tarkoituksena on edistää asukkaiden hyvinvointia, vahvistaa työikäisten ja lapsiperheiden nettomuuttoa sekä varautua tuleviin asumisen haasteisiin.

Asumisen ohjelma on valmisteltu maankäytön strategisen tavoitekartan yhteydessä. Asumisen ohjelmassa keskitytään nykyisten asuinalueiden kehittämiseen ja tavoitekartassa priorisoidaan uudet asumisen ja yrittämisen alueet.

Asumisen ohelman viisi toimenpidekokonaisuutta ovat:

  • asemakaavamuutokset ja uusien asuinalueiden kaavoitus nykyisen infran ehdoilla
  • nykyisten asuinalueiden kehittäminen, profilointi ja markkinointi 
  • uudenlaisten asumisratkaisujen ja monipuolisen tarjonnan edistäminen hiilineutraalisti
  • esteettömän ja kohtuuhintaisen asuntokannan kasvu
  • lähiluonnosta, vesistöistä ja hulevesistä huolehtiminen.

MAL-sopimuksen mukaan kunnat laativat omat asumis- ja maapoliittiset ohjelmat. Keskeisintä on kaupungin oman strategian päämäärien edistäminen. Heinolan kaupungilla ei ole aiemmin ollut kokonaisvaltaista tavoiteohjelmaa asumisen kehittämiselle.

Etusivu