Päivitetty: 10.5.2024

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Urheiluopiston (29) kaupunginosassa osoitteessa Urheiluopistontie 448 sijaitsevaa rakentamatonta aluetta.

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on mahdollistaa sekä pysyvä että vapaa-ajan asuminen. Lisäksi rakennusten massoittelu kolmeen rakennukseen neljän sijaan mahdollistaa korttelissa todetun suurten puiden alueen säilymisen.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta 12.4.2023 päätti aloittaa asemakaavan muutoksen 717 Urheiluopistontie 448.

Käsittelyvaiheet
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 12.10.2023 alkaen siihen asti kunnes ehdotus asetetaan nähtäville
  • Kaavaluonnos nähtävillä oli 16.11.-1.12.2023
  • Kaavaehdotus nähtävillä 3.5.-3.6.2024
  • Lainvoimaisuuskuulutus
Asiakirjalinkit

Kaavakartta.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Kaavaselostus.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Kaavaselostuksen liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Kaavaselostuksen liitteet 2-4.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Kaavaselostuksen liitteet 6-8.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Kuulutus.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Aiemmat asiakirjalinkit

Kaavaluonnos.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Kaavaselostus.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Liite 2. Luonto- ja maisemaselvitys.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Luontoselvityksen liite.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Liite 3. Liikennemeluselvitys.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Liite 4. Muinaismuistoselvitys.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Liite 6. Pohjatutkimus ja pohjarakentamisen sekä pohjaveden hallintasuunnitelma.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Aiemmat asiakirjalinkit

Kuulutus.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Etusivu