Päivitetty: 17.7.2023

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Urheiluopiston (29) kaupunginosassa osoitteessa Urheiluopistontie 448 sijaitsevaa rakentamatonta aluetta.

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on mahdollistaa sekä pysyvä että vapaa-ajan asuminen. Lisäksi rakennusten massoittelu kolmeen rakennukseen neljän sijaan mahdollistaa korttelissa todetun suurten puiden alueen säilymisen.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta 12.4.2023 päätti aloittaa asemakaavan muutoksen 717 Urheiluopistontie 448.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä . .2023 alkaen siihen asti kunnes ehdotus asetetaan nähtäville
  • Kaavaluonnos nähtävillä
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus
Etusivu