Päivitetty: 5.3.2024

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Urheiluopiston (29) kaupunginosassa osoitteessa Urheiluopistontie 448 sijaitsevaa rakentamatonta aluetta.

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on mahdollistaa sekä pysyvä että vapaa-ajan asuminen. Lisäksi rakennusten massoittelu kolmeen rakennukseen neljän sijaan mahdollistaa korttelissa todetun suurten puiden alueen säilymisen.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta 12.4.2023 päätti aloittaa asemakaavan muutoksen 717 Urheiluopistontie 448.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 12.10.2023 alkaen siihen asti kunnes ehdotus asetetaan nähtäville
  • Kaavaluonnos nähtävillä oli 16.11.-1.12.2023
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus

Asiakirjalinkit

KaavaluonnosReakSpeaker Kuuntele kuvake

KaavaselostuReakSpeaker Kuuntele kuvakes

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Liite 2. Luonto- ja maisemaselvityReakSpeaker Kuuntele kuvakes

Luontoselvityksen liiteReakSpeaker Kuuntele kuvake

Liite 3. LiikennemeluselvityReakSpeaker Kuuntele kuvakes

Liite 4. MuinaismuistoselvitysReakSpeaker Kuuntele kuvake

Liite 6. Pohjatutkimus ja pohjarakentamisen sekä pohjaveden hallintasuunnitelmaReakSpeaker Kuuntele kuvake

Aiemmat asiakirjalinkit

KuulutusReakSpeaker Kuuntele kuvake

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Etusivu