Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Tähtiniemen (22) kaupunginosassa Tähtiniementietä ja sitä ympäröiviä korttelialueita sekä osia Kauppakaaresta ja Lahdentiestä.

Tavoitteet ja sisältö

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Prisman rakentuminen nykyisen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle muuttamalla osa korttelialueesta liikerakennusten korttelialueeksi. Lisäksi muutettaisiin nykyinen autopaikka korttelialue (LPA) mahdollistamaan autopesulan sijoittamisen alueelle.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta 21.6.2022 päätti aloittaa asemakaavan muutoksen 711 Tähtiniementien kauppa-alue.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaavaluonnos nähtävillä
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus
Etusivu