Päivitetty: 23.11.2022

Asemakaavan muutos

Aluepiirrosluonnos

Prisma-hankkeen luonnosten esittelytilaisuus 24.11.2022 Elämänkaaritalolla

Heinolan Prisma-hankkeen suunnittelu uudelle sijaintipaikalle on edennyt kesästä alkaen.Hypermarkettia suunnitellaan nyt Tähtiniementien varrella sijaitsevalle avoimelle murskekentälle, Elämänkaaritaloa vastapäätä. Tervetuloa hankkeesta pidettävään avoimeen esittely- ja keskustelutilaisuuteen Elämänkaaritalolle torstaina 24.11. klo 17.30.

Linkki verkkouutiseen

Prisma-hankkeen alustavia aineistoja:

Aluepiirrosluonnos

Liikennesuunnitelmaluonnos

Toimivuustarkastelu

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Tähtiniemen (22) kaupunginosassa Tähtiniementietä ja sitä ympäröiviä korttelialueita sekä osia Kauppakaaresta ja Lahdentiestä.

Tavoitteet ja sisältö

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Prisman rakentuminen nykyisen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle muuttamalla osa korttelialueesta liikerakennusten korttelialueeksi. Lisäksi muutettaisiin nykyinen autopaikka korttelialue (LPA) mahdollistamaan autopesulan sijoittamisen alueelle.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta 21.6.2022 päätti aloittaa asemakaavan muutoksen 711 Tähtiniementien kauppa-alue.

Käsittelyvaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Kaavaluonnos nähtävillä

Kaavaehdotus nähtävillä

Lainvoimaisuuskuulutus

Etusivu