Päivitetty: 28.3.2023

Asemakaavan muutos

Prisma-hankkeen kaavaluonnoksen esittelytilaisuus 3.4.2023 Elämänkaaritalolla

Heinolan Prisma-hankkeen suunnittelu uudelle sijaintipaikalle on edennyt. Parhaillaan on meneillään kaavaluonnoksen nähtävilläolo. Hypermarkettia suunnitellaan nyt Tähtiniementien varrella sijaitsevalle avoimelle murskekentälle, Elämänkaaritaloa vastapäätä. Tervetuloa kaavaluonnoksesta pidettävään avoimeen esittely- ja keskustelutilaisuuteen Elämänkaaritalolle maanantaina 3.4.2023 klo 17.30.

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Tähtiniemen (22) kaupunginosassa Tähtiniementietä ja sitä ympäröiviä korttelialueita sekä osia Kauppakaaresta ja Lahdentiestä.

Tavoitteet ja sisältö

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Prisman rakentuminen nykyisen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle muuttamalla osa korttelialueesta liikerakennusten korttelialueeksi. Lisäksi muutettaisiin nykyinen autopaikka korttelialue (LPA) mahdollistamaan autopesulan sijoittamisen alueelle.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta 21.6.2022 päätti aloittaa asemakaavan muutoksen 711 Tähtiniementien kauppa-alue.

Kaavaluonnos on nähtävillä 28.3. – 22.4.2023.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.2.2023 alkaen siihen saakka, kunnes ehdotus asetetan nähtäville.
  • Kaavaluonnos nähtävillä 28.3.-22.4.2023.
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoinmaisuuskuulutus

Etusivu