Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Tommolan ranta. Kuva: Heinolan kaupunki
 • Kylpylä. Kuva: Heinolan kaupunki.
 • Valaistussuunnitelma. Kuva: Heinolan kaupunki

  Yleistä kaavoituksesta

  Maankäytön palvelualueen kaavoitusyksikkö palvelee laatimalla yleis- ja asemakaavoja sekä asemakaavan muutoksia.

  Tavoitteemme on toimivan, viihtyisän, taloudellisen ja kestävän kehityksen turvaavan ympäristön suunnittelu asukkaille, yhteistyötahoille ja yritystoiminnalle.

  Maankäytön suunnittelujärjestelmä

  Maankäytön suunnittelulla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.

  Maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista. Ne voivat ohjata myös suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä.

  Asemakaavalla ohjataan rakentamista. Pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle laadittavaa asemakaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi.

  Kaavojen laatiminen

  Heinola kuuluu Päijät-Hämeen maakuntaan. Maakuntakaavan laatii Päijät-Hämeen Liitto ja hyväksyy maakuntavaltuusto. Kunnat laativat ja hyväksyvät yleis- ja asemakaavat. Kunnat voivat myös laatia yhteisen yleiskaavan.

  Maakuntakaavan ja kuntien yhteisen oikeusvaikutteisen yleiskaavan vahvistaa ympäristöministeriö.

  Ranta-asemakaavan laatimisesta voi huolehtia myös maanomistaja. Ranta-asemakaavankin käsittely ja hyväksyminen kuuluu kunnalle.

  Kaavoituksen ohjaus ja seuranta

  Ympäristöhallinto vastaa maakunta-, yleis- ja asemakaavoituksen ohjauksesta ja kehittämisestä. Kaavoituksen ohjauksen tarkoituksena on tukea sitä, että kaavoituksessa toteutetaan lainsäädännössä määriteltyjä tavoitteita ja sisältövaatimuksia.

  Kaavoituksen ohjausvälineiden kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle. Alueelliset ympäristökeskukset ohjaavat ja valvovat kuntien kaavoitusta ja neuvovat maankäytön suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

  Kaavoituksen seurannalla kerätään tietoja maankäytön suunnittelun valtakunnallisesta tilanteesta ja muutoksista. Valtion ympäristöhallinto on kehittänyt Kaavoituksen seurannan tietojärjestelmän sekä asemakaavan seurantalomakkeen, jotka helpottavat tietojen keräämistä ja välittämistä eri tahoille.