Kalastaja kokemassa verkkojaan Ruotsalaisella keväällä 2018

Päivitetty: 10.5.2024

Ranta-asemakaavoitus

Ranta-asemakaavat selkeyttävät rantarakentamisen lupakäsittelyä, kun poikkeamispäätöstä ei enää tarvita. Kaavoituksen tavoitteena on myös maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Lisäksi kaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu sekä rantojen virkistyskäyttö.
Ranta-asemakaavat laaditaan maanomistajien toimesta ja kustannuksella, mutta kunta huolehtii prosessin viranomaistoiminnasta ja päätöskäsittelystä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Toimi näin

Nähtävillä olevista kaavoitushankkeista ilmoitetaan paikallislehdessä sekä kaupungin kotisivuilla. Kuulutuksissa on kerrottu kuinka voi vaikuttaa kaavoitukseen.

Tutustu kaavoituskatsaukseen.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Etusivu