Kalastaja kokemassa verkkojaan Ruotsalaisella keväällä 2018

Päivitetty: 12.1.2023

Ranta-asemakaavoitus

Ranta-asemakaavat selkeyttävät rantarakentamisen lupakäsittelyä, kun poikkeamispäätöstä ei enää tarvita. Kaavoituksen tavoitteena on myös maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Lisäksi kaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu sekä rantojen virkistyskäyttö.
Ranta-asemakaavat laaditaan maanomistajien toimesta ja kustannuksella, mutta kunta huolehtii prosessin viranomaistoiminnasta ja päätöskäsittelystä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Toimi näin

Nähtävillä olevista kaavoitushankkeista ilmoitetaan paikallislehdessä sekä kaupungin kotisivuilla. Kuulutuksissa on kerrottu kuinka voi vaikuttaa kaavoitukseen.

Tutustu kaavoituskatsaukseen

Etusivu