Päivitetty: 11.3.2024

Asemakaavoitus

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavamuoto, jolla ohjataan suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Asemakaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko, käyttötarkoitus ja yleensä myös ulkoasun pääpiirteet. Laajuudeltaan asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta tai pienimmillään joskus vain yhtä tonttia. Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista. Aloite asemakaavoitukseen voi tulla myös maanomistajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Toimi näin

Myös maanomistaja voi tehdä aloitteen asemakaavoitukseen. Voit hakea asemakaavaa tai asemakaavan muutosta kaupungin kaupunkisuunnittelusta saatavalla hakemuksella.

Tietoa Heinolan asemakaavoituksesta

Asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta päättää ja vastaa kaupunki.

Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatimisesta vastaa maanomistaja.

Päätöksen asemakaavoituksen aloittamisesta tekee elinvoimalautakunta tai merkittävän asemakaavoituksen kyseessä ollen kaupunginhallitus.

Valmistelusta vastaa elinvoima toimialan kaupunkisuunnittelu. Päätöksenteko valmistelun aikana kuuluu elinvoimalautakunnalle.

Kaavan hyväksymisestä päättää elinvoimalautakunta sekä merkittävien asemakaavojen osalta valtuusto.

Etusivu