Päivitetty: 7.9.2023

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Ehdotus hulevesimaksun perusteista – teknisen lautakunnan 17.8.2023 § 53 pöytäkirjaote

Ehdotus hulevesimaksun perusteista – Heinolan kaupungin asemakaava-alueet

Vuohkallion hulevesisuunnitelman raportti

Vuohkallion hulevesisuunnitelman suunnitelmakartta

Aiemmin nähtävillä olleet suunnitelmat:

Riiihikallion koirapuiston puistosuunnitelmaehdotus

Katusuunnitelmaehdotus Sukurantie plv 0-830

Katusuunnitelmaehdotus Sammontie plv 830-1838

Katusuunnitelmaehdotus Kaivokatu välillä Kauppakatu-Laaksokatu

Katusuunnitelmaehdotus Marjatie

Puistosuunnitelmaehdotus Mustikkahaan koirapuisto

Visualisointivideo Kaivokatu

Visualisointivideo Marjatie

Katusuunnitelmaehdotus Kaivokatu välillä Siltakatu – Kauppakatu

Katusuunnitelmaehdotus Siltakatu välillä Rauhankatu – 100 metriä pohjoiseen

Katusuunnitelmaehdotus Siltakatu välillä Rauhankatu – Mustanportinkatu ja Laaksokatu välillä Ainonkatu – Siltakatu

Katu- ja puistosuunnitelmat

Katujen ja muiden yleisten alueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon sisältyvät

 • kadut, pyörätiet ja jalankulkuväylät
 • puistot ja muut virkistysalueet kulkuväylineen ja istutuksineen
 • leikkipuistot
 • sillat
 • tori ja muut yleiset alueet
 • hulevesiverkosto.

Liikenne- ja katusuunnittelu

Liikennesuunnittelu on osa maankäytön suunnittelua. Rakennettavista ja peruskorjattavista kaduista laaditaan katusuunnitelmat, joissa esitetään liikennejärjestelyjen periaatteet, kadun kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä mahdolliset istutukset, rakennelmat ja laitteet. Katusuunnitelmaan kuuluu myös liikenteenohjaussuunnitelma.

Viheralueiden suunnittelu

Viheralueiden yleissuunnitelmia laaditaan asemakaavojen rinnalla tarkentamaan viheraluevarauksia. Yleissuunnitelmatasolla suunnitellaan mm. liikenteelliset yhteydet, toiminnalliset alueet, osa-alueiden luonne ja hulevesien hallinta. Suunnittelun taustalla huomioidaan mm. luontoarvot, kulttuurihistorialliset arvot, maankäytön suunnitelmat ja maasto-olosuhteet. Suunnittelun tavoitteena on yleisten alueiden viihtyisyyden ja toiminnallisuuden lisääminen huomioiden kaikki käyttäjäryhmät.

Yleissuunnitteluvaihetta seuraavassa toteutus- ja rakennussuunnittelussa suunnitellaan tarkemmin rakentamisen tapa ja mm. alueelle tulevat istutukset, valaistukset, liikenteen ohjaus sekä leikkivälineet ja kadunkalusteet.

Vuoden 2021 yleisten alueiden suunnittelu- ja rakennushankkeita

 • Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
 • Muikkuapajanpuiston ja Penikkasaaren yleissuunnitelma
 • Paviljonginharjun portaat
 • Keskustan katujen katusuunnitelmat ja torisuunnitelma
 • Rajakadun vesihuollon saneeraus välillä Mustanportinkatu-Kalliokatu
 • Laaksotien vesihuollon saneeraus välillä Rajakatu-Mäkikatu

Asiakirjalinkit:

Etusivu