Päivitetty: 10.5.2024

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Ehdotus hulevesimaksun perusteista – teknisen lautakunnan 17.8.2023 § 53 pöytäkirjaote.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Ehdotus hulevesimaksun perusteista – Heinolan kaupungin asemakaava-alueet.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Vuohkallion hulevesisuunnitelman raportti.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Vuohkallion hulevesisuunnitelman suunnitelmakartta.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Aiemmin nähtävillä olleet suunnitelmat:

Riiihikallion koirapuiston puistosuunnitelmaehdotus.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Katusuunnitelmaehdotus Sukurantie plv 0-830.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Katusuunnitelmaehdotus Sammontie plv 830-1838.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Katusuunnitelmaehdotus Kaivokatu välillä Kauppakatu-Laaksokatu.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Katusuunnitelmaehdotus Marjatie.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Visualisointivideo Kaivokatu

Visualisointivideo Marjatie

Katusuunnitelmaehdotus Kaivokatu välillä Siltakatu – Kauppakatu.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Katusuunnitelmaehdotus Siltakatu välillä Rauhankatu – 100 metriä pohjoiseen.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Katusuunnitelmaehdotus Siltakatu välillä Rauhankatu – Mustanportinkatu ja Laaksokatu välillä Ainonkatu – Siltakatu.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Katu- ja puistosuunnitelmat

Katujen ja muiden yleisten alueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon sisältyvät

 • kadut, pyörätiet ja jalankulkuväylät
 • puistot ja muut virkistysalueet kulkuväylineen ja istutuksineen
 • leikkipuistot
 • sillat
 • tori ja muut yleiset alueet
 • hulevesiverkosto.

Liikenne- ja katusuunnittelu

Liikennesuunnittelu on osa maankäytön suunnittelua. Rakennettavista ja peruskorjattavista kaduista laaditaan katusuunnitelmat, joissa esitetään liikennejärjestelyjen periaatteet, kadun kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä mahdolliset istutukset, rakennelmat ja laitteet. Katusuunnitelmaan kuuluu myös liikenteenohjaussuunnitelma.

Viheralueiden suunnittelu

Viheralueiden yleissuunnitelmia laaditaan asemakaavojen rinnalla tarkentamaan viheraluevarauksia. Yleissuunnitelmatasolla suunnitellaan mm. liikenteelliset yhteydet, toiminnalliset alueet, osa-alueiden luonne ja hulevesien hallinta. Suunnittelun taustalla huomioidaan mm. luontoarvot, kulttuurihistorialliset arvot, maankäytön suunnitelmat ja maasto-olosuhteet. Suunnittelun tavoitteena on yleisten alueiden viihtyisyyden ja toiminnallisuuden lisääminen huomioiden kaikki käyttäjäryhmät.

Yleissuunnitteluvaihetta seuraavassa toteutus- ja rakennussuunnittelussa suunnitellaan tarkemmin rakentamisen tapa ja mm. alueelle tulevat istutukset, valaistukset, liikenteen ohjaus sekä leikkivälineet ja kadunkalusteet.

Vuoden 2021 yleisten alueiden suunnittelu- ja rakennushankkeita

 • Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
 • Muikkuapajanpuiston ja Penikkasaaren yleissuunnitelma
 • Paviljonginharjun portaat
 • Keskustan katujen katusuunnitelmat ja torisuunnitelma
 • Rajakadun vesihuollon saneeraus välillä Mustanportinkatu-Kalliokatu
 • Laaksotien vesihuollon saneeraus välillä Rajakatu-Mäkikatu

Asiakirjalinkit:

Etusivu