Tähtisilta

Heinolan kaupunki osallistuu alueensa työllisyydenhoitoon. Tavoitteenamme on muun muassa pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ja elinkeinoelämän työvoiman saannin turvaaminen.

Toimijat ja palvelut

Kaupungin työllisyydenhoitoasioita hoitaa keskitetysti elinvoimapalvelut ja työllisyyskoordinaattori vastaa toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Työllisyydenhoidon tukena toimii työllisyystyöryhmä. Ryhmä koostuu kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenistä, kaupunginjohtajasta, työllisyyskoordinaattorista sekä TE-hallinnon edustajista.

Työllisyydenhoitopalveluihin osallistuu koko kaupunkikonserni eri toimialoineen järjestämällä työllisyydenhoidollista toimintaa.

Heinola toteuttaa sisäistä työllisyydenhoitotyötä järjestämällä työnhakijoille

  • työkokeilumahdollisuuksia tai
  • palkkatuettua työtä yhteistyössä TE-palveluiden kanssa

Muita työelämään osallistumisen ja tutustumisen muotoja ovat kuntouttava työtoiminta sekä oppilaitosharjoittelut. Lisäksi kaupunki työllistää vuosittain kesätyöhön yli sata 15-17 -vuotiasta heinolalaista nuorta.

Kaupunki tukee alueen työnantajia heidän työllistäessään Heinolassa asuvia pitkäaikaistyöttömiä Heinola-lisällä. Heinola-lisä täydentää TE-toimiston myöntämää palkkatukea.

Työllisyydenhoitoon osoitetuilla määrärahoilla tuetaan:

  • työllistämistä
  • alueella toimivia työllisyydenhoidon hankkeita
  • muuta työllisyydenhoitoa tukevaa toimintaa

Etusivu