Tähtisilta

Päivitetty: 23.4.2024

Heinolan kaupunki maksaa Heinola-lisää työnantajille heikossa työmarkkina-asemassa olevien heinolalaisten työttömien työnhakijoiden palkkauskustannuksiin. Kysymyksessä on TE-toimiston myöntämää palkkatukea täydentävä, harkinnanvarainen tuki. Heinola-lisä ei saa vaikuttaa TE-toimiston myöntämään palkkatukeen alentavasti.

Heinola-lisän saamisen edellytys on TE-toimiston myöntämä palkkatuki työttömyyden kestosta ja osatyökykyisyydestä riippumatta. Lisäksi Heinola-lisää voidaan myöntää harkinnanvaraisesti esimerkiksi sosiaalisin perustein.

Heinola-lisä myönnetään aina työllisyyskoordinaattorin esityksestä ja päätöksen tekee elinvoimajohtaja.

Heinola-lisää voidaan myöntää hakemuksesta harkinnanvaraisena tukena yrityksille, järjestöille, yhdistyksille, uskonnollisille yhteisöille sekä säätiöille.

Katso lisää Heinola-lisästä kohdasta liitteet.

Etusivu