Päiväkodin viikko-ohjelma

Päivitetty: 4.3.2021

Työkokeilu perustuu TE-toimiston, työnhakijan ja työnantajan väliseen sopimukseen.

Työkokeilun avulla voit selventää ja vahvistaa omia ammatinvalintaasi liittyviä vaihtoehtoja. Työkokeilu voi tukea paluutasi takaisin työmarkkinoille esimerkiksi pitkän työttömyyden jälkeen.

Työkokeilupäivien ajalta on mahdollisuus saada työttömyysetuuden ohella verotonta kulukorvausta osallistumispäivien osalta. Kyseisen korvauksen maksaa työttömyysetuutesi maksaja.

Työkokeiluun osallistuvilta puuttuu usein ammatillinen koulutus tai hän on ammatinvaihtaja. Työkokeilun avulla voi suunnitella myös yrittäjyyttä kyseiselle alalle ja hakea varmuutta osaamisestaan.

Työkokeilun sisällölliset tavoitteet sekä ajallinen ja päivittäinen kesto vaihtelevat yksilöllisen tarpeen mukaan.

Työkokeilu kaupungilla

Heinolan kaupungin palkkatuetut työsuhteet alkavat pääsääntöisesti juuri työkokeilulla, jolla varmistetaan työn soveltuvuus työllistyvälle henkilölle.

Sopiaksesi työkokeilusta sinun tulee keskustella ensin TE-asiantuntijan kanssa. Tämän jälkeen voit sopia työkokeilusta kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. 

Heinolan kaupunki tarjoaa työkokeilumahdollisuuksia sivistys-, tekninen- sekä sosiaali- ja terveystoimen aloilta. Kokeilupaikkoja voi kysellä myös kaupungin työpajatoiminnoista.

Lisätietoa työkokeilusta saat kaupungin työllisyyspalvelujen työ- ja yksilövalmentajalta tai työllisyyskoordinaattorilta sekä TE-toimiston verkkosivuilta.

Etusivu