seteleitä ja kolikoita

Päivitetty: 20.9.2023

TE-toimisto voi myöntää työnantajalle rahallista tukea työttömänä olevan työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatukea myönnetään erityisesti pitkään työttöminä olleiden, osatyökykyisten ja nuorisotakuun piirissä olevien työnhakijoiden työllistämiseen.

Palkkatuki on aina harkinnanvarainen tuki. Työnantajan ja työnhakijan tulee täyttää palkkatuen myöntämisen kriteerit.
Lisätietoa TE-toimiston myöntämästä palkkatuesta TE-palvelu.fi -sivustolta.

Heinolan kaupunki työllistää palkkatuella ensisijaisesti yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita pitkäaikaistyöttömiä ja nuorisotakuun piirissä olevia työnhakijoita.

Työsuhteen kesto sovitaan yleensä puoleksi vuodeksi ja päivittäiseksi työajaksi 85 % kokonaistyöajasta. Palkkatyösuhdetta edeltää usein TE-toimiston kanssa sovittava työkokeilu, jolla varmistetaan työn soveltuvuus työllistyvälle.

Pääsääntönä on, että Heinolan kaupungille voi työllistyä vain yhdeksi puolivuotiskaudeksi. Tavoitteena on tarjota työllistymismahdollisuus mahdollisimman monelle vaikeuksia työllistymisessään kohtaavalle heinolalaiselle työnhakijalle.

Jos olet kiinnostunut Heinolan kaupungin mahdollisuudesta työllistää sinut palkkatuella, toimi seuraavasti:

  • Selvitä TE-toimistosta, että työllistämisesi tueksi kaupungille on myönnettävissä palkkatukea.
  • Selvitä työttömyysetuutesi maksajalta (KELA) maksettujen työmarkkinatukipäivien määrä. Etusijalla ovat yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työnhakijat.
  • Kysy kaupungin palkkatukitilanteesta tämän sivun yhteystietoihin nimetyiltä henkilöiltä.

Etusivu