Sydän

Päivitetty: 24.1.2023

1.1.2023 alkaen Päijät-Hämeen Hyvinvointialueen alaista toimintaa.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, joka on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille, joilla on vaikeuksia löytää omaa paikkaansa työmarkkinoilla tai jotka tarvitsevat muuten tukea työllistymiseensä.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta. Siitä sovitaan työ- ja elinkeinotoimiston, kaupungin ja asiakkaan kanssa yhdessä laaditussa aktivointisuunnitelmassa.

Järjestäminen

Kuntouttava työtoiminta sovitetaan henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työkykyä tukevaa ja edistävää. Työtoiminta ei tapahdu työsuhteessa eikä sillä saa korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä.

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää vähintään kolmen kuukauden mittaisissa jaksoissa, 1 – 4 päivää viikossa vähintään 4 tuntia kerrallaan. Työtoiminnan aikana asiakkaalle maksetaan työttömyysetuus ja kulukorvaus.

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää avustavissa työtehtävissä kaupungin eri toimipisteissä ja pajoilla, seurakunnissa sekä yhdistyksissä. Palvelun järjestämisessä on vaihtoehtona myös palveluseteli. 

Etusivu