Värikyniä purkissa

Päivitetty: 17.1.2022

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tulojen mukainen lapsikohtainen asiakasmaksu on
27 €/kk – 288 €/kk. Jos tulojen ja perhekoon mukainen maksu alittaa 27 €/kk, maksua ei peritä.

Jos perheestä osallistuu useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, nuorimman kokoaikaisesti olevan lapsen korkein maksu on 288 €. Ikäjärjestyksessä seuraavan kokoaikaisesti olevan lapsen maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta, enintään 144 €. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Perheen bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen tuloraja, josta erotuksesta saadaan maksuprosentin mukainen 100 %:n asiakasmaksu. Jos perheen koko on suurempi kuin 6, korotetaan asiakasmaksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Katso myös seuraavat sivut:

Taulukko perheen koon ja tulojen vaikutuksesta asiakasmaksuun 1.8.2020-31.7.2021
Taulukko perheen koon ja tulojen vaikutuksesta asiakasmaksuun 1.8.2020 – 31.7.2021

Taulukko sanallisesti:

  • Jos perheen koko on 2 henkilöä, alimman maksun (27 €/kk) tuloraja on 2 388 €/kk ja korkeimman maksun (288 €/kk) tuloraja on 4 823 €/kk.
  • Jos perheen koko on 3 henkilöä, alimman maksun (27 €/kk) tuloraja on 3 008 €/kk ja korkeimman maksun (288 €/kk) tuloraja on 5 443 €/kk.
  • Jos perheen koko on 4 henkilöä, alimman maksun (27 €/kk) tuloraja on 3 381 €/kk ja korkeimman maksun (288 €/kk) tuloraja on 5 816 €/kk.
  • Jos perheen koko on 5 henkilöä, alimman maksun (27 €/kk) tuloraja on 3 757 €/kk ja korkeimman maksun (288 €/kk) tuloraja on 6 189 €/kk.
  • Jos perheen koko on 6 henkilöä, alimman maksun (27 €/kk) tuloraja on 4 126 €/kk ja korkeimman maksun (288 €/kk) tuloraja on 6 561 €/kk.
Etusivu