Säästöpossu

Päivitetty: 18.8.2022

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2022 alkaen, kun maksuihin tehdään lakisääteinen indeksitarkistus. Korkein asiakasmaksu nousee 1.8.2022 alkaen 288 eurosta 295 euroon ja alin maksu 27 eurosta 28 euroon kuukaudessa. Myös maksujen perusteena olevat perheen tulorajat muuttuvat.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tulojen mukainen lapsikohtainen asiakasmaksu on
28 €/kk–295 €/kk. Jos tulojen ja perhekoon mukainen maksu alittaa 28 €/kk, maksua ei peritä.

Jos perheestä osallistuu useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, nuorimman kokoaikaisesti hoidossa olevan lapsen korkein maksu on 295 €. Ikäjärjestyksessä seuraavan kokoaikaisesti hoidossa olevan lapsen maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta, enintään 118 €. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Perheen bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen tuloraja. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu on 10,7 % tästä erotuksesta. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan asiakasmaksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Indeksitarkistuksen lisäksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa huomioidaan elokuussa 2022 voimaan tuleva perhevapaauudistus. Uudistus koskee lapsia, joiden laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Näillä lapsilla oikeus varhaiskasvatukseen alkaa touko-kesäkuussa 2023. Perhevapaauudistuksen myötä vanhemmat voivat käyttää vanhempainrahapäiviä, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy enintään 13 viikon vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajan. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua siitä lapsesta, jota vanhempainvapaa koskee.

Katso myös seuraavat sivut:

Varhaiskasvatuksen hoitomaksun perusteena olevat tulorajat 1.8.2022 alkaen
Taulukko perheen koon ja tulojen vaikutuksesta asiakasmaksuun 1.8.2022 alkaen

Taulukko sanallisesti:

  • Jos perheen koko on 2 henkilöä, alimman maksun (28 €/kk) tuloraja on 3 175 €/kk ja korkeimman maksun (295 €/kk) tuloraja on 5 665 €/kk.
  • Jos perheen koko on 3 henkilöä, alimman maksun (28 €/kk) tuloraja on 4 020 €/kk ja korkeimman maksun (295 €/kk) tuloraja on 6 510 €/kk.
  • Jos perheen koko on 4 henkilöä, alimman maksun (28 €/kk) tuloraja on 4 529 €/kk ja korkeimman maksun (295 €/kk) tuloraja on 7 019 €/kk.
  • Jos perheen koko on 5 henkilöä, alimman maksun (28 €/kk) tuloraja on 5 039 €/kk ja korkeimman maksun (295 €/kk) tuloraja on 7 529 €/kk.
  • Jos perheen koko on 6 henkilöä, alimman maksun (28 €/kk) tuloraja on 5 546 €/kk ja korkeimman maksun (295 €/kk) tuloraja on 8 036 €/kk.
Etusivu