Säästöpossu

Päivitetty: 20.2.2023

Maksujen perusteena olevat perheen tulorajat muuttuvat. Korkein asiakasmaksu on 295 euroa ja alin maksu 28 euroa kuukaudessa.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tulojen mukainen lapsikohtainen asiakasmaksu on
28 €/kk–295 €/kk. Jos tulojen ja perhekoon mukainen maksu alittaa 28 €/kk, maksua ei peritä.

Jos perheestä osallistuu useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, nuorimman kokoaikaisesti hoidossa olevan lapsen korkein maksu on 295 €. Ikäjärjestyksessä seuraavan kokoaikaisesti hoidossa olevan lapsen maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta, enintään 118 €. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Perheen bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen tuloraja. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu on 10,7 % tästä erotuksesta. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan asiakasmaksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa huomioidaan elokuussa 2022 voimaan tuleva perhevapaauudistus. Uudistus koskee lapsia, joiden laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Näillä lapsilla oikeus varhaiskasvatukseen alkaa touko-kesäkuussa 2023. Perhevapaauudistuksen myötä vanhemmat voivat käyttää vanhempainrahapäiviä, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy enintään 13 viikon vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajan. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua siitä lapsesta, jota vanhempainvapaa koskee.

Katso myös seuraavat sivut:

Perheen kokoTuloraja €MaksuprosenttiMaksu 28 €,
tulot alkaen
Maksu 295 €,
tulot alkaen
23 874 €10,7 %4 136 €6 626€
34 998€10,7 %5 260 €7 750€
45 675 €10,7 %5 937 €8 427€
56 353 €10,7 %6 615 €9 105€
67 028 €10,7 %7 290€9 780€

Taulukko sanallisesti:

  • Jos perheen koko on 2 henkilöä, alimman maksun (28 €/kk) tuloraja on 4 136 €/kk ja korkeimman maksun (295 €/kk) tuloraja on 6 626€/kk.
  • Jos perheen koko on 3 henkilöä, alimman maksun (28 €/kk) tuloraja on 5  260 €/kk ja korkeimman maksun (295 €/kk) tuloraja on 7 750€/kk.
  • Jos perheen koko on 4 henkilöä, alimman maksun (28 €/kk) tuloraja on 5 937 €/kk ja korkeimman maksun (295 €/kk) tuloraja on 8 427€/kk.
  • Jos perheen koko on 5 henkilöä, alimman maksun (28 €/kk) tuloraja on 6 615 €/kk ja korkeimman maksun (295 €/kk) tuloraja on 9 105€/kk.
  • Jos perheen koko on 6 henkilöä, alimman maksun (28 €/kk) tuloraja on 7 290 €/kk ja korkeimman maksun (295 €/kk) tuloraja on 9 780 €/kk.
Etusivu