Kolikoita pinossa ja perhe

Päivitetty: 25.5.2022

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat 1.8.2021 alkaen, kun maksun määräytymisen perusteena käytettävät tulorajat nousevat 31 %. Tulorajat vaihtelevat perheen koon mukaan. Lisäksi sisarusten maksut alenevat siten, että toisen lapsen maksu on enintään 40 % (nykyisen 50 %:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tulojen mukainen lapsikohtainen asiakasmaksu on
27 €/kk–288 €/kk. Jos tulojen ja perhekoon mukainen maksu alittaa 27 €/kk, maksua ei peritä.

Jos perheestä osallistuu useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, nuorimman kokoaikaisesti olevan lapsen korkein maksu on 288 €. Ikäjärjestyksessä seuraavan kokoaikaisesti olevan lapsen maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta, enintään 115 €. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Perheen bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen tuloraja, josta erotuksesta saadaan maksuprosentin mukainen 100 %:n asiakasmaksu. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan asiakasmaksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Katso myös seuraavat sivut:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tulorajat -taulukko
Taulukko perheen koon ja tulojen vaikutuksesta asiakasmaksuun 1.8.2021 alkaen

Taulukko sanallisesti:

  • Jos perheen koko on 2 henkilöä, alimman maksun (27 €/kk) tuloraja on 3 050 €/kk ja korkeimman maksun (288 €/kk) tuloraja on 5 485 €/kk.
  • Jos perheen koko on 3 henkilöä, alimman maksun (27 €/kk) tuloraja on 3 862 €/kk ja korkeimman maksun (288 €/kk) tuloraja on 6 297 €/kk.
  • Jos perheen koko on 4 henkilöä, alimman maksun (27 €/kk) tuloraja on 4 351 €/kk ja korkeimman maksun (288 €/kk) tuloraja on 6 786 €/kk.
  • Jos perheen koko on 5 henkilöä, alimman maksun (27 €/kk) tuloraja on 4 840 €/kk ja korkeimman maksun (288 €/kk) tuloraja on 7 275 €/kk.
  • Jos perheen koko on 6 henkilöä, alimman maksun (27 €/kk) tuloraja on 5 327 €/kk ja korkeimman maksun (288 €/kk) tuloraja on 7 762 €/kk.
Etusivu