Leluauto ja lapsia

Perhepäivähoito

Päivitetty: 10.7.2024

Perhepäivähoito on varhaiskasvatusta, jossa perhepäivähoitaja hoitaa 1-5-vuotiaita lapsia omassa kodissaan. Yhdellä perhepäivähoitajalla voi olla kerralla hoidettavanaan neljä lasta. Perhepäivähoidossa noudatetaan samoja kasvatus- ja oppimistavoitteita kuin päiväkodissakin. Perhepäivähoitajat toimivat tiiviissä yhteistyössä alueen muiden perhepäivähoitajien sekä lähipäiväkodin kanssa.

Kunnallinen perhepäivähoito

Heinolan kaupungin palveluksessa on 9 eri puolella kaupunkia omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoito on tarkoitettu 1–5-vuotiaille lapsille. Perhepäivähoitajan ryhmässä voi olla enintään 4 kokopäiväistä, alle kouluikäistä lasta. Perhepäivähoidossa noudatetaan Heinolan varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita ja ohjeita. Perhepäivähoitaja toimii yhteistyössä alueensa päiväkodin kanssa.

Yksityinen perhepäivähoito

Heinolan alueella ei tällä hetkellä ole tarjolla yksityistä perhepäivähoitoa. Heinolalainen lapsi voi olla yksityisessä perhepäivähoidossa myös Heinolan ulkopuolella. Heinolan kaupunki tukee yksityistä perhepäivähoitoa maksamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Perhepäivähoito esiopetusikäisille

Esiopetusikäisille tarjotaan esiopetusta täydentävä varhaiskasvatuspaikka samasta päiväkodista, jossa hänellä on esiopetuspaikka. Lapselle voidaan tarvittaessa, esim. kuljetusten vuoksi, varata hoitopaikka perhepäiväkodista aamuisin ennen esiopetusta ja/tai iltapäivisin esiopetuksen jälkeen.

Perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitajat ovat pääsääntöisesti perhepäivähoitajakurssin tai perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneita henkilöitä. Yhdellä perhepäivähoitajalla voi olla hoidossaan 4 alle kouluikäistä lasta (omat lapset mukaan lukien) sekä yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoidossa olevat lapset ovat pääsääntöisesti 1–5-vuotiaita.

Etusivu