Nukke nukkuu nukkekodissa

Päivitetty: 1.9.2022

Perhepäivähoitajat ovat pääsääntöisesti perhepäivähoitajakurssin tai perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneita henkilöitä.

Yhdellä perhepäivähoitajalla voi olla hoidossaan 4 alle kouluikäistä lasta (omat lapset mukaan lukien) sekä yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen.
Perhepäivähoidossa olevat lapset ovat pääsääntöisesti 1-5-vuotiaita.

Perhepäivähoidossa tehdään lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, joista muodostuu arjen toiminnan pohjaksi koko ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma. Lisäksi alueellisesti tehdään toimintakalenteri, joka rytmittää alueellisia tapahtumia.

Perhepäivähoitajat työskentelevät yhteistyössä huoltajien, oman alueensa muiden perhepäivähoitajien ja päiväkodin kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja perhekuraattori ovat tarvittaessa tukena perhepäivähoitajan varhaiskasvatustyössä samoin kuin päiväkodissakin. Yhteistyötä ylläpidetään myös lapsen oman varapäiväkotipaikan kanssa osallistumalla päiväkodin pihaleikkeihin, tapahtumiin ja juhliin.

Perhepäivähoitajat huolehtivat itsenäisesti päivittäisten aterioiden valmistamisesta sekä kodinhoitoon liittyvistä muista töistä. Perhepäivähoitajilta edellytetään monipuolisen ruokalistan noudattamista.

Perhepäivähoitajille järjestetään työn ohessa säännöllisesti täydennyskoulutusta yhdessä Heinolan muun varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Perhepäivähoitajien esimies on lähipäiväkodin johtaja, joka toimii myös perhepäivähoidon ohjaajana.

Etusivu