Lapsi pitelee palikkatornia

Päivitetty: 8.1.2021

Yksityinen perhepäivähoito

Perhe voi halutessaan hakea lapselle paikkaa kunnallisen päivähoidon sijaan yksityiseltä perhepäivähoitajalta. Heinolan alueella ei tällä hetkellä ole tarjolla yksityistä perhepäivähoitoa. Heinolalainen lapsi voi olla yksityisessä perhepäivähoidossa myös Heinolan ulkopuolella.

Yksityinen perhepäivähoitaja päättää sekä lasten valinnasta että asiakasmaksuista. Heinolan kaupunki tukee yksityistä perhepäivähoitoa maksamalla Heinolassa asuvasta heinolalaisesta lapsesta yksityiselle perhepäivähoitajalle yksityisen hoidon tukea sekä yksityisen hoidon kuntalisää, vaikka perhepäivähoitaja olisikin toisen kunnan alueella.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Yksityisellä perhepäivähoitajalla täytyy olla sen sijaintikunnan hyväksyntä varhaiskasvatustoiminnan harjoittamiseen. Hyväksytyistä yksityisistä varhaiskasvatuspaikoista pidetään kunnassa lain mukaista, Valviran valvomaa rekisteriä. Yksityisen hoidon tuen ja sen kuntalisän saamisen edellytyksenä on, että Kelan ohjeistamat säännöt lapsen oikeudesta yli 25 viikkotuntiseen varhaiskasvatukseen toteutuvat.

Toimi näin

Kysy menettelyohjeita yksityisestä päivähoitopaikasta tai Heinolan kaupungin varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta. Heinolassa sijaitsevan yksityisen päivähoitopaikan hyväksymisestä, valvomisesta ja rekisteröimisestä vastaa Heinolassa varhaiskasvatuksen palveluohjaaja, jolta saa myös lisätietoja yksityisistä varhaiskasvatuspaikoista. Hae yksityisen hoidon hoitorahaa ja kuntalisää Kelalta. Kela hoitaa yksityisen hoitotuen maksamisen.

Etusivu