Leluauto ja lapsia

Päivitetty: 4.6.2021

Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa

Heinolan kaupungin palveluksessa on 8 eri puolella kaupunkia omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoito on tarkoitettu 1–5-vuotiaille lapsille. Perhepäivähoidossa tarjotaan pääasiassa kokopäiväistä hoitoa eli vähintään 5 tuntia hoitoa päivässä. Perhepäivähoitajan ryhmässä voi olla enintään 4 kokopäiväistä, alle kouluikäistä lasta. Perhepäivähoidossa noudatetaan Heinolan varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita ja ohjeita. Perhepäivähoitaja toimii yhteistyössä alueensa päiväkodin kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Kotiperhepäivähoidossa varhaiskasvatustoiminta painottuu alle esiopetusikäisiin lapsiin ja sisaruksiin. Lapset siirtyvät päiväkotiin viimeistään esiopetusikäisinä.

Toimi näin

Helmikuussa on keskitetty hakuviikko, jolloin voit hakea hoitopaikkaa perhepäivähoidosta seuraavan syksyn 1.8. alkavalle toimintakaudelle. Hakuviikon ajankohta ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla tarkemmin alkuvuodesta.

Voit hakea hoitopaikkaa perhepäivähoidosta myös ympäri vuoden neljä kuukautta ennen hoidon aloittamista. Yllättäen tulleen hoidontarpeen vuoksi (työ tai opiskelu) hakuaika on kaksi viikkoa. Täytä hakemus sähköisesti verkossa tai toimita paperinen hakulomake varhaiskasvatuksen toimistoon.

Etusivu