Lyseonmäen koulun ilmakuva

Päivitetty: 1.2.2024

Meidän koulumme

Lyseonmäen koulu eli Lyska on Heinolan ainoa yläkoulu. Lyskalla opiskelee 485 oppilasta. Opettajia on 53 ja muuta opetushenkilökuntaa 11.

Koulu on perustettu vuonna 1847. Koulun varhaisempaan historiaan pääset tutustumaan koulun vanhoilta kotisivuilta. Sivut on laadittu vuonna 1997 koulun 150-vuotisjuhliin.

Koululla toimii kaksi erikoisluokkaa: luma- ja kieliluokka. Näilä luokilla opinnoissa on enemmän kieliä tai matematiikkaa, luonnontieteitä ja tietotekniikkaa. Lyskalla on myös joustavan perusopetuksen pienryhmä, eli jopo-luokka.

Nimi Lyhenne Oppiarvo Opetusaineet Luokanvalvoja
Alatalo, Jani JA FT Rehtori, tietotekniikka
Andersson, Johanna JAn LitM Liikunta (virkavapaalla)
Araújo, Bruno BA LitM Liikunta 7D
Enqvist, Tiina TEn opinto-ohjaaja Oppilaanohjaus
Halttunen, Tuula TH FM Äidinkieli ja kirjallisuus, S2-kieli 8C
Herranen, Johanna JH LitM Liikunta 9F
Hietala, Mari MH FM Matematiikka, fysiikka, kemia 9D
Hietaranta, Hannamari HHi KM, ERO Erityisopetus (klinikka)
Hopeasaari, Johanna JHo KM, ERO Erityisluokanopettaja PR6
Hämäläinen, Topi THä FM Fysiikka, kemia, tietotekniikka
Hölttä, Mira MHö Erityisluokanopettaja PR2
Isosomppi, Anne ANI TaM Kuvataide, tietotekniikka
Joentausta, Johanna JJ FM Äidinkieli ja kirjallisuus, tukioppilaiden ohjaus 7B
Kaakkolammi, Elisa EK FM Äidinkieli ja kirjallisuus (virkavapaalla)
Karhu, Salla SKa Resurssiopetus
Karvinen, Heikki HK FM Historia, yhteiskuntaoppi
Kaukanen, Petri PK LitM Liikunta
Koivisto, Tanja TK FM Fysiikka, kemia 8F
Kontra, Sari SKo KM, ERO Erityisopettaja (virkavapaalla)
Kotilainen, Vesa VK FM Kuvataide, historia
Kuisma, Anne AKu KM, ERO Erityisluokanopettaja PR5
Kuitunen, Satu SK DI, KM Matematiikka, fysiikka, kemia 8L
Laitila, Reetta RL FM ruotsi, saksa, englanti 9H
Lampinen, Minna ML FM Englanti, äidinkieli ja kirjallisuus 7G
Lintula, Ilpo IL FM Apulaisrehtori, resurssiopetus
Lumela, Marja-Liisa MLL restonomi (AMK, ylempi) Kotitalous
Lumela, Niko NL Terveystieto, liikunta, biologia
Malte, Maria MM FM Uskonto, elämänkatsomustieto 9C
Mara, Mari MMa FM Fysiikka, kemia 7L
Melkko, Satu SM KM Kotitalous 9A
Meriläinen, Sonja SMe FM Matematiikka, fysiikka, kemia 8A
Nikander, Susan SN Tekstiilityön opettaja Käsityö
Nikki, Rosa RN Erityisluokanopettaja, musiikki PR1
Nykänen, Jaana JN KM Matematiikka, kotitalous 7F
Paasonen, Henna HP FM Ortodoksinen uskonto
Peltonen, Sami SP FM Englanti, ruotsi 8H
Puolakka-Tuovinen, Päivi PPT Erityisluokanopettaja PR4
Puumalainen, Risto RP Erityisopettaja (klinikka)
Ranta, Jenni JR Erityisluokanopettaja (valmistava opetus) valo
Rantala, Leena LR FM Oppilaanohjaus
Rinkinen, Riikka RR FM Musiikki 9B
Ruuskanen, Maija MR FM Oppilaanohjaus
Saareks, Tiina TS LitM Liikunta, terveystieto
Sahimaa, Jaana JS FK Matematiikka, fysiikka, kemia 8E
Sallinen, Mira MS YTM Historia, yhteiskuntaoppi 9E
Salo, Saara SSa FM Englanti 8G
Silvennoinen, Mari MSi KM, VTM Erityisluokanopettaja PR3
Similä, Liisa LSi KM Biologia, maantieto 8D
Suntiola, Lauri LSu KM Käsityö 7E
Suojoki-Saarinen, Sirpa SS KM Terveystieto (virkavapaalla)
Syrjäkoski, Mikko MSy FM Englanti
Torkell, Johanna JT Erityisluokanopettaja PR7
Toropainen, Sofia ST FM Matematiikka, resurssiopetus
Tukio, Riitta RT FM Ruotsi, saksa (virkavapaalla)
Valerón, Salla SV FM Ruotsi, ranska, espanja 7C
Vatén, Enni EV FM Äidinkieli ja kirjallisuus 8B
Volanen, Marjo MV FM Biologia, maantieto 7A
Ylisiurua, Mika MY KM Käsityö

 

nimi lyhenne tehtävä
Bågman, Jouko JB koulunkäynninohjaaja
Korhonen, Jenni JK koulunkäynninohjaaja
Laakso, Sinna SL koulunkäynninohjaaja
Lindroos, Anne AL koulunkäynninohjaaja
Marttiin, Mika MMM koulunkäynninohjaaja
Ollikainen, Tiina TO yhteisöohjaaja (PR7-ryhmä)
Pääkkönen, Saara SPä jopo-luokanohjaaja
Ranta, Jenni JR koulunkäynninohjaaja (virkavapaalla)
Schuelein, Mira MSc koulunkäynninohjaaja
Reimi, Paula PRe kouluvalmentaja
Sukari, Veeralotta VS koulunuorisotyöntekijä
Tuomikoski, Hanna HT etsivä nuorisotyö
Turtia, Kati KT koulunkäynninohjaaja
Vaskin, Pauliina PV jopo-luokanohjaaja (virkavapaalla)
Vuorinen, Heidi HV koulunkäynninohjaaja

Kouluterveydenhoitajan ja muun opiskeluhuollon väen yhteystiedot löydät täältä. (valitse kunnaksi Heinola)

Työpäivät

 • lukuvuosi alkaa 9.8.2023
 • syysloma 23.- 29.10.2023 (vko 43)
 • syyslukukausi päättyy 22.12.2023
 • kevätlukukausi alkaa 8.1.2024
 • talviloma 26.2.-3.3.2024 (vko 9)
 • pääsiäisloma 29.3.-1.4.2024
 • lomapäivä 10.5.2024
 • lukuvuosi päättyy 1.6.2024

Oppitunnit

 • kello soi sisälle klo 7.57
 • 1. tunti: klo 8.00–8.45
 • 2. tunti: klo 9.00–9.45
 • 3. tunti: klo 10.00–10.45
 • 4. tunti: klo 11.15–12.00 ja ruokailu klo 10.45–11.15 (I ruokavuoro)
 • 4. tunti: klo 11.00–11.45 ja ruokailu klo 11.45–12.15 (II ruokavuoro)
 • 5. tunti: klo 12.15–13.00
 • 6. tunti: klo 13.15–14.00
 • 7. tunti: klo 14.05–14.50

Oppiaine 7. 8. 9.
Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4
A1-kieli: englanti 2 3 2
B1-kieli: ruotsi 1,5 1,5 1
Uskonto tai elämänkatsomustieto 1 1 1
Historia 2 2
Yhteiskuntaoppi 3
Matematiikka 3 4 4
Fysiikka ja kemia 2 3 2
Biologia ja maantieto 2 2 3
Musiikki 2
Kuvaamataito 2
Kotitalous 3
Käsityö 3
Liikunta 3 2 2
Terveystieto 1 1 1
Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1
Taito- ja taideaineiden valinnaiset 2 2
Valinnaisaineet 5 4
yhteensä 31 30 30

Liikuntatuntien ohjelmat

Oppilaat siirtyvät liikuntatuntia edeltävällä välitunnilla suorituspaikoille. Siirryttäessä on ehdottomasti noudatettava liikennesääntöjä! Lähiliikuntapaikoille siirrytään kesken koulupäivän joko jalkaisin, pyörällä pyöräilykypärää käyttäen tai muulla omalla kulkuneuvolla varovasti yhdessä sovittua reittiä pitkin.

Tässä reitit liikuntapaikoille:

Jäähalli – https://goo.gl/maps/1GjUgQS8Wd4MAhsZ8

Uimahalli – https://goo.gl/maps/Z8MMQpVKrVE8X8mP8

Pesäpallokenttä – https://goo.gl/maps/Z8MMQpVKrVE8X8mP8

Tekonurmikenttä – https://goo.gl/maps/oCzUWLuq12W7of5X8

Ravirata – https://goo.gl/maps/dA26Nvq2RGAibnmm6

Kippasuo – https://goo.gl/maps/QDbyLDj81BHEEy4x9

YU-kenttä – https://goo.gl/maps/Fgb5sBgQk1JJGci38

Keilahalli – https://goo.gl/maps/JPPhV5zgq8oGS8d46

Kailas Koulu – https://goo.gl/maps/6esYPEhmko9A5GEr9

Valinnaisaineet

Opettajat ja oppilaanohjaaja esittelevät valinnaisainetarjonnan. Mieti valinnat tarkkaan, koska tehdyt valinnat ovat sitovia. Kaikki kurssit eivät toteudu, joten varavalinnat on mietittävä tarkkaan. Oma kiinnostuksesi on tärkein valintaperuste! Valinnaisaineen voi vaihtaa ainoastaan erittäin pätevästä syystä.

Valitse seuraavasti:

Yksi pitkä taide- ja taitoaine (A-valinta), jota opiskelet 2 tuntia viikossa 8. ja 9. luokalla. Kotitalouden, käsityön, musiikin ja kuvataiteen opiskelut päättyvät 7. luokalla, ja nyt valitset, minkä aineen opiskelua haluat jatkaa. Huom. Jos valitset taide- ja taitoaineen valinnaiseksi liikunnan, sinulla on 8. ja 9. luokalla 4 tuntia viikossa liikuntaa. Valitusta taide- ja taitoaineesta annetaan vain yksi arvosana päättötodistukseen eli oppiaineen opinnot jatkuvat koko yläkoulun ajan. Muiden taide- ja taitoaineiden päättöarviointi tehdään jo 7. luokan keväällä.

Yksi pitkä valinnaisaine (A-valinta), jota opiskelet kaksi tuntia viikossa 8. ja 9. luokalla. Pitkät A-valinnat eivät saa olla samoja. Valinnaisaineesta annetaan erillinen arvosana päättötodistukseen.

Kolme lyhyttä valinnaisainetta (B-valinta), joita opiskelet kaksi tuntia viikossa puolen vuoden ajan 8. luokalla. 9. luokalle valitaan uudet lyhytvalinnat.

Luma-luokkalaiset ovat tehneet osan valinnoistaan jo hakiessaan luma-luokalle. He valitsevat nyt taide- ja taitoaineen (A-valinnainen) ja kaksi lyhyttä valinnaisainetta (B-valinnaiset). Jo ennestään heillä on valittuna A-valinnaisaineeksi tieto- ja viestintätekniikka ja yhdeksi B-valinnaksi syventävä matematiikka.

Kieliluokkalaiset ovat tehneet osan valinnoistaan jo hakiessaan kieliluokalle. He valitsevat joko yhden kielten A-valinnan ja yhden kielten B-valinnan 8. ja 9. luokan aikana TAI kolme kielten B-valintaa 8. ja 9. luokan aikana.

Jopo-luokkalaiset ovat tehneet osan valinnoistaan jo hakiessaan jopo-luokalle. He valitsevat nyt taide- ja taitoaineen (A-valinta), vapaasti valittavan pitkän valinnaisaineen (A-valinta) A-valinnat ja kaksi lyhyttä valinnaisainetta (B-valinnat). Jo ennestään jopo-luokan oppilailla on valittuna 8. luokalle B-valinnaksi elämänhallinta ja työjakso-oppiminen. Jopo-luokkalaiset suorittavat siis yhden B-valinnaisen muita enemmän.

Opettajat ja oppilaanohjaaja esittelevät valinnaisainetarjonnan. Mieti valinnat tarkkaan, koska tehdyt valinnat ovat sitovia. Kaikki kurssit eivät toteudu, joten varavalinnat on mietittävä tarkkaan. Oma kiinnostuksesi on tärkein valintaperuste! Valinnaisaineen voi vaihtaa ainoastaan erittäin pätevästä syystä.

Valitse seuraavasti:

Kaksi lyhytkurssia (B-valintaa): Valitse kaksi lyhytkurssia ja kaksi varavalintaa. B-valinnaisainetta opiskelet 2 tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. 

Luma-luokkalaiset ovat tehneet osan valinnoistaan jo hakiessaan luma-luokalle. He valitsevat nyt yhden lyhytkurssin (B-valinnan). Jo ennestään heillä on valittuna B-valinnaksi luonnontiedekurssi.

Kieliluokkalaiset ovat tehneet osan valinnoistaan jo hakiessaan kieliluokalle. Jos oppilaalla on kielen A-valinta, hän valitsee kielten B-valintoja niin, että niitä yhteensä 8. ja 9. luokalla on yksi. Jos oppilaalla ei ole kieltä A-valinnaisen, hän valitsee kielten B-valintoja niin, että niitä yhteensä 8. ja 9. luokalla on kolme.

Jopo-luokkalaiset ovat tehneet osan valinnoistaan jo hakiessaan jopo-luokalle. He valitsevat nyt yhden lyhytkurssin (B-valinnan). Jo ennestään heillä on valittuna B-valinnaksi elämänhallinta ja työjakso-oppiminen. Jopo-luokkalaiset suorittavat siis yhden B-valinnaisen muita enemmän.

KOTITALOUS, A-KOS

Mitä opit?

Kotitaloudessa opitaan jokapäiväiseen elämään liittyviä taitoja, joista on hyötyä elämässä nyt ja tulevaisuudessa. 

 • Ruoanvalmistuksen, leivonnan ja kodinhoidon taitoja 
 • Suomalaista ja kansainvälistä perinne- ja ruokakulttuuria 
 • Kuluttajatietoutta 
 • Tapakulttuuria, mm. juhlien ja merkkipäivien järjestäminen 
 • Terveitä elämäntapoja kansanterveyden ylläpitämiseksi  
 • Erityisruokavalioita 

Miten opit?

Kotitalouden valinnaisaineessa korostuu oppilaan vastuuntuntoisuuden ja yhteistyökyvyn merkitys, koska työtä tehdään tunneilla pareittain ja ryhmissä.

Miksi kotitalous?

Opit jokapäiväisessä elämässä tarvittavia arjenhallintataitoja.

Kotitaloudesta on hyötyä mm. seuraavissa ammateissa: kokki, tarjoilija, kylmäkkö, keittiömestari, leipuri-kondiittori, suurtalousesimies, ravitsemusterapeutti, restonomi, ruokatoimittaja, kotitalousopettaja jne.

KUVATAIDE, A-KUS

 • Kuvataiteessa työskentelet eri tekniikoiden parissa. Voit käyttää mm. erilaisia piirtimiä, akryyli-, öljy- ja vesivärejä, savea, kameraa, tietokonetta ja piirtopöytää. Saat usein (erityisesti 9. luokalla) valita itse tekniikat ja voit soveltaa niitä työskentelyssäsi.
 • Syvennät tietojasi ja ymmärrystä eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisusta. Voit myös valita työskentelysi lähtökohdaksi itsellesi tärkeitä kuvia ja ilmiöitä.
 • Syvennät taitojasi rakentaa ja tulkita kuvaa.

Opettaja johdattelee aiheisiin, jonka jälkeen opit itse tekemällä, tutkimalla ja kuvia katselemalla. Tekemällä oppii. Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita ympäristön erilaisista kuvista ja haluavat itse tehdä kuvia, pärjäävät kuvataiteen tunneilla.

Muuta

Kuvataide valinnaisaineena kehittää luovuutta, mielikuvitusta, havaintokykyä ja syventää kuvallisen ilmaisun taitoa.  Kuvataide auttaa ymmärtämään ympäristössä esiintyviä erilaisia kuvia. Kuvataide on monelle mukava harrastus, jota voi jatkaa läpi elämän.

Kuvallisen ilmaisun taitoja tarvitaan monissa työelämän ammateissa: mm. graafinen suunnittelija, pukusuunnittelija, tv-kuvaaja, media-assistentti, arkkitehti, luokanopettaja, parturi-kampaaja, puuseppä, kultaseppä, askarteluohjaaja, sisustussuunnittelija, lavastaja, taiteilija….

TEKNINEN TYÖ, A-KSS kovat

Mitä opit? 

Valinnaisessa teknisessä työssä voit opiskella sekä puu- että metallitöitä. Näiden lisäksi tutustutaan elektroniikkaan, robotiikkaan, 3D-suunnitteluun ja -tulostukseen sekä laserleikkaukseen. Jokaisen ryhmän kanssa suunnitellaan, miten eri osa-alueet toteutuvat heidän ryhmänsä opetuksessa.  

 • Koneiden ja laitteiden oikea ja turvallinen käyttö 
 • Puu- ja metallialan perustyöt kuten sahaaminen, poraaminen, mittaaminen ja merkitseminen 
 • Erilaisia hitsaustekniikoita 
 • Oman työn suunnittelua 
 • Eri materiaalien työstämistä
 • Tietotekniikan hyödyntäminen teknisessä työssä 

Miten opit? 

Tunneilla tehdään harjoitustöitä sekä kotona ja harrastuksissa tarvittavia esineitä omien suunnitelmien ja ideoiden pohjalta. Työn ohessa pidetään erilaisia teoriaopetustuokioita. Lisäksi tunneilla tutustutaan mm. polkupyörän ja mopon huoltoon sekä kodin yleisimpiin kunnossapitotöihin.  

Miksi tekninen työ? 

Tekninen työ kehittää kätevyyttä ja opettaa ymmärtämään teknisiä laitteita. Teknisen työn taidoista on hyötyä useissa kodin askareissa. Jatko-opintoihin pyrittäessä ja monissa ammateissa on hyötyä teknisestä osaamisesta, kuten esimerkiksi hitsaajan, rakennustyöntekijän, sähköasentajan, automaatioasentajan ja insinöörin työtehtävissä.  

PEHMEITÄ MATERIAALEJA KÄSITYÖSSÄ, A-KSS pehmeät

Syvennetään pehmeiden materiaalien tuntemusta ja niiden erilaisia työstötapoja, kuten esim. ompelu, lankatyöt, huovutus, kankaiden kuviointi… 

Tunneilla voit suunnitella ja toteuttaa monipuolisesti erilaisia tekstiilitöitä muotia, trendejä tai perinteitä seuraten. Voit myös tehdä kokeiluja tai prototyyppejä, oma mielenkiintosi määrää millaisia töitä valitset. 

Tällä kurssilla vahvistuvat suunnittelu- ja muotoilutaidot, luovuus, ongelmanratkaisukyvyt ja käsillä tekemisen taidot.  

LIIKUNTA, A-LIS

Valinnaisessa liikunnassa ohjelma suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa heidän lajimieltymystensä pohjalta. Monipuoliseen ohjelmaan voidaan valita sellaisiakin lajeja, joita ei kaikille yhteisessä liikunnassa ehditä tai voida toteuttaa.

Oppilaan taidot eri liikuntalajeissa karttuvat ja lajintuntemus syvenee. Ilon ja virkistyksen tuottaminen opiskelun lomaan on myös tärkeä tavoite. Valinnainen liikunta on myös liikuntataitoja ylläpitävä ponnahduslauta liikuntaa opiskelemaan aikoville. Valinnaisen liikunnan ryhmät voivat olla sekaryhmiä.

MUSIIKKI, A-MUS

Mitä opit?

 • Bändisoitinten (kitara, basso, rummut ja koskettimet), ukulelen, kanteleen ja rytmisoitinten soittamista.
 • Mikkilaulua ja äänissä laulamista.
 • Musiikkitietoutta (myös soittaen ja laulaen) popmusiikkityyleistä, kansanmusiikista, muiden maiden musiikkikulttuureista ja taidemusiikista.
 • Improvisointia ja oman musiikin tekemistä.
 • Äänittämistä ja musiikin tekoa ryhmän halukkuuden mukaan
 • Esiintymistä turvallisesti ryhmän kanssa (ketään ei pakoteta esiintymään).

Miten opit?

Soittaminen ja laulaminen painottuvat kurssilla. Ohjelmisto valikoituu oppilaiden toiveiden mukaan.

Opetellaan analyyttistä kuuntelua pyrkien erottamaan kuuntelemalla kappaleissa esiintyvät soittimet ja niiden osuudet sekä erilaisia musiikkityylejä toisistaan.

Kurssi esiintyy koulun tilaisuuksissa, mutta ketään ei pakoteta esiintymään.

Miksi musiikki valinnaisaineeksi?

Valinnainen musiikki antaa hyvän lähtökohdan koulun ulkopuoliselle musiikin opiskelulle. Musiikin voi valita valinnaisaineeksi, vaikka ei olisi aikaisempaa soitto- ja laulukokemusta. Musiikkituntien tarkoitus on myös tuoda iloa ja virkistystä koulupäiviin.

Musiikillisia taitoja ja tietämystä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa ammateissa: luokanopettaja, lastentarhanopettaja, liikunnanopettaja, äänittäjä, tuottaja, näyttelijä, tanssija, musiikkiterapeutti ja media-assistentti. Suoranaisia musiikkialan ammatteja on esimerkiksi muusikko, säveltäjä, äänitarkkailija, musiikinopettaja, kanttori ja pianonvirittäjä.

ESPANJA, B2ES

Mitä opit?

 • aloitetaan espanjan opinnot alkeista
 • luetaan kirjan tekstejä ja tehdään tehtäviä
 • opiskellaan kielioppia
 • pidetään sanakokeita
 • kirjoitetaan lyhyitä tekstejä

Miten opiskellaan?

 • uuden kielen oppiminen vaatii työtä
 • tehdään puheharjoituksia parityönä
 • tehdään pieniä ryhmätöitä
 • kuunteluharjoituksia
 • Katsotaan Espanjaan liittyviä videoita

Muuta

Espanja on yksi maailman puhutuimmista kielistä. Sitä puhutaan jopa enemmän kuin englantia! Espanjan sukulaiskieliä ovat mm. italia, ranska ja portugali. Pitkän espanjan valitsevalla olisi hyvä olla ruotsin ja englannin arvosanat vähintään 8.

RANSKA, A-B2RA

Mitä ranskan tunnilla tehdään?

 • aloitetaan ranskan opinnot alkeista
 • luetaan kirjan tekstejä ja tehdään tehtäviä
 • opiskellaan kielioppia
 • pidetään sanakokeita
 • kirjoitetaan lyhyitä tekstejä

Miten opiskellaan?

 • uuden kielen oppiminen vaatii työtä
 • tehdään puheharjoituksia parityönä
 • tehdään pieniä ryhmätöitä
 • kuunteluharjoituksia
 • katsotaan Ranskaan liittyviä videoita

Muuta…

Ranskan kieltä puhuu 300 miljoonaa henkilöä äidinkielenään tai virallisena kielenä ympäri maailmaa. Ranska on EU:n virallinen työkieli. Yli 50% englannin sanoista on lainattu ranskasta. Ranska on myös italian, espanjan ja portugalin sukulaiskieli. Pitkän ranskan valitsevalla olisi hyvä olla ruotsin ja englannin arvosanat vähintään 8.

SAKSA, A-B2SA

Mitä opiskellaan?

 • saksan ääntämisen perusteet
 • arkipäivän viestintätilanteisiin liittyviä ilmaisuja, esim. esittäytyminen, itsestä, perheestä, harrastuksista ja asumisesta kertominen
 • kielioppia
 • luetaan kirjan tekstejä ja tehdään tehtäviä
 • saat tietoa saksankielisten maiden kulttuurista

 Miten opiskellaan?

 • kirjallisia sanasto- ja kielioppiharjoituksia
 • puhe- ja kuunteluharjoituksia
 • pieniä ryhmätöitä
 • sanasto- ja kielioppipelejä

Lukukauden aikana on keskimäärin kaksi isoa koetta, kuuntelukokeita sekä sanakokeita. Tärkeää kielen oppimisessa on oma sitoutuminen pitkäjänteiseen opiskeluun. Pitkän saksan valitsevalla olisi hyvä olla ruotsin ja englannin arvosanat vähintään 8.

Miksi saksaa?

Saksan kieltä puhuu äidinkielenään Euroopassa yli 100 miljoonaa ihmistä Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Saksan sukulaiskieliä ovat mm. englanti ja ruotsi. Saksaa tarvitaan etenkin palveluammateissa, matkailualalla ja ulkomaankaupassa. Saksan taito luo myös mahdollisuuksia päästä saksankielisiin maihin työharjoitteluun ja opiskelemaan. Näihin maihin on tarjolla runsaasti opiskelu- ja harjoittelupaikkoja.

KOTITALOUS, A-KO

Mitä opit?

Kotitaloudessa opitaan jokapäiväiseen elämään liittyviä taitoja, joista on hyötyä elämässä nyt ja tulevaisuudessa. 

 • ruoanvalmistuksen, leivonnan ja kodinhoidon taitoja
 • suomalaista ja kansainvälistä perinne- ja ruokakulttuuria
 • ydintaitoja, joita tarvitaan läpi elämän
 • kuluttajatietoa
 • tapakulttuuria, mm. juhlien ja merkkipäivien järjestäminen
 • terveitä elämäntapoja kansanterveyden ylläpitämiseksi
 • erityisruokavalioita

Miten opit?

Kotitalouden valinnaisaineessa korostuu oppilaan vastuuntuntoisuuden ja yhteistyökyvyn merkitys, koska työtä tehdään tunneilla pareittain ja ryhmissä.

Miksi kotitalous?

Opit jokapäiväisessä elämässä tarvittavia arjenhallintataitoja. Kotitaloudesta on hyötyä mm. seuraavissa ammateissa: kokki, tarjoilija, kylmäkkö, keittiömestari, leipuri-kondiittori, suurtalousesimies, ravitsemusterapeutti, restonomi, ruokatoimittaja, kotitalousopettaja jne.

KUVATAIDE, A-KU

 • Kuvataiteessa työskentelet eri tekniikoiden parissa. Voit käyttää mm. erilaisia piirtimiä, akryyli-, öljy- ja vesivärejä, savea, kameraa, tietokonetta ja piirtopöytää. Saat usein (erityisesti 9.luokalla) valita itse tekniikat ja voit soveltaa niitä työskentelyssäsi.
 • Syvennät tietojasi ja ymmärrystä eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisusta. Voit myös valita työskentelysi lähtökohdaksi itsellesi tärkeitä kuvia ja ilmiöitä.
 • Syvennät taitojasi rakentaa ja tulkita kuvaa.

Opettaja johdattelee aiheisiin, jonka jälkeen opit itse tekemällä, tutkimalla ja kuvia katselemalla. Tekemällä oppii. Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita ympäristön erilaisista kuvista ja haluavat itse tehdä kuvia, pärjäävät kuvataiteen tunneilla. Oma kiinnostus aineeseen on tärkeää.

Muuta

Kuvataide valinnaisaineena kehittää luovuutta, mielikuvitusta, havaintokykyä ja syventää kuvallisen ilmaisun taitoa.  Kuvataide auttaa ymmärtämään ympäristössä esiintyviä erilaisia kuvia. Kuvataide on monelle mielenkiintoinen ja mukava harrastus, jota voi jatkaa läpi elämän.

Kuvallisen ilmaisun taitoja tarvitaan monissa työelämän ammateissa: mm. graafinen suunnittelija, pukusuunnittelija, tv-kuvaaja, media-assistentti, arkkitehti, luokanopettaja, parturi-kampaaja, puuseppä, kultaseppä, askarteluohjaaja, sisustussuunnittelija, lavastaja, taiteilija….

LIIKUNTA, A-LI

Valinnaisessa liikunnassa ohjelma suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa heidän lajimieltymystensä pohjalta. Monipuoliseen ohjelmaan voidaan valita sellaisiakin lajeja, joita ei kaikille yhteisessä liikunnassa ehditä tai voida toteuttaa.

Oppilaan taidot eri liikuntalajeissa karttuvat ja lajintuntemus syvenee. Ilon ja virkistyksen tuottaminen opiskelun lomaan on myös tärkeä tavoite. Valinnainen liikunta on myös liikuntataitoja ylläpitävä ponnahduslauta liikuntaa opiskelemaan aikoville. Valinnaisen liikunnan ryhmät voivat olla sekaryhmiä.

MUSIIKKI, A-MU

Mitä opit?

 • Bändisoitinten (kitara, basso, rummut ja koskettimet), ukulelen, kanteleen ja rytmisoitinten soittamista.
 • Mikkilaulua ja äänissä laulamista.
 • Musiikkitietoutta (myös soittaen ja laulaen) popmusiikkityyleistä, kansanmusiikista, muiden maiden musiikkikulttuureista ja taidemusiikista.
 • Improvisointia ja oman musiikin tekemistä.
 • Äänittämistä ja musiikin tekoa ryhmän halukkuuden mukaan
 • Esiintymistä turvallisesti ryhmän kanssa (ketään ei pakoteta esiintymään).

Miten opit?

Soittaminen ja laulaminen painottuvat kurssilla. Ohjelmisto valikoituu oppilaiden toiveiden mukaan. Opetellaan analyyttistä kuuntelua pyrkien erottamaan kuuntelemalla kappaleissa esiintyvät soittimet ja niiden osuudet sekä erilaisia musiikkityylejä toisistaan. Kurssi esiintyy koulun tilaisuuksissa, mutta ketään ei pakoteta esiintymään.

Miksi musiikki valinnaisaineeksi?

Valinnainen musiikki antaa hyvän lähtökohdan koulun ulkopuoliselle musiikin opiskelulle. Musiikin voi valita valinnaisaineeksi, vaikka ei olisi aikaisempaa soitto- ja laulukokemusta. Musiikkituntien tarkoitus on myös tuoda iloa ja virkistystä koulupäiviin.

Musiikillisia taitoja ja tietämystä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa ammateissa: luokanopettaja, lastentarhanopettaja, liikunnanopettaja, äänittäjä, tuottaja, näyttelijä, tanssija, musiikkiterapeutti ja media-assistentti. Suoranaisia musiikkialan ammatteja on esimerkiksi muusikko, säveltäjä, äänitarkkailija, musiikinopettaja, kanttori ja pianonvirittäjä.

TEKNINEN TYÖ, A-KSK        

Mitä opit?

Valinnaisessa teknisessä työssä voit opiskella sekä puu-, että metallitöitä. Näiden lisäksi tutustutaan elektroniikkaan, robotiikkaan, 3D-suunnitteluun ja -tulostukseen sekä laserleikkaukseen. Jokaisen ryhmän kanssa suunnitellaan, miten eri osa-alueet toteutuvat heidän ryhmänsä opetuksessa.

 • Koneiden ja laitteiden oikea ja turvallinen käyttö
 • Puu- ja metallialan perustyöt kuten sahaaminen, poraaminen, mittaaminen ja merkitseminen
 • Erilaisia hitsaustekniikoita
 • Oman työn suunnittelua
 • Eri materiaalien työstämistä
 • Tietotekniikan hyödyntäminen teknisessä työssä

Miten opit?

Tunneilla tehdään harjoitustöitä sekä kotona ja harrastuksissa tarvittavia esineitä omien suunnitelmien ja ideoiden pohjalta. Työn ohessa pidetään erilaisia teoriaopetustuokioita. Lisäksi tunneilla tutustutaan mm. polkupyörän ja mopon huoltoon sekä kodin yleisimpiin kunnossapitotöihin.

Miksi tekninen työ?

Tekninen työ kehittää kätevyyttä ja opettaa ymmärtämään teknisiä laitteita. Teknisen työn taidoista on hyötyä useissa kodin askareissa. Jatko-opintoihin pyrittäessä ja monissa ammateissa on hyötyä teknisestä osaamisesta.

PEHMEITÄ MATERAALEJA KÄSITYÖSSÄ A-KSP

Syvennetään pehmeiden materiaalien tuntemusta ja niiden erilaisia työstötapoja, kuten esim. ompelu, lankatyöt, huovutus, kankaiden kuviointi…

Tunneilla voit suunnitella ja toteuttaa monipuolisesti erilaisia tekstiilitöitä muotia, trendejä tai perinteitä seuraten. Voit myös tehdä kokeiluja tai prototyyppejä, oma mielenkiintosi määrää millaisia töitä valitset.

Tällä kurssilla vahvistuvat suunnittelu- ja muotoilutaidot, luovuus, ongelmanratkaisu- ja käsillä tekemisen taidot.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA, A-TVT

Mitä opit?

 • Erilaiset tietokonelaitteet: pöytäkone, kannettava, tabletti, älypuhelin
 • tietoturva: koneen ohjelmat, nettimaailman ja sosiaalisen median riskien välttäminen
 • käyttöjärjestelmät: tiedostojen hallinta, apuohjelmat
 • laitteiden ongelmatilanteiden ratkaiseminen ja kunnossapito
 • esitysgrafiikka: selkeän ja toimivan esityksen tekeminen
 • tekstinkäsittely: monipuolinen ja tehokas hallinta tyylejä käyttäen
 • taulukkolaskenta: mm. taulukot, funktiot ja graafiset esitykset
 • kuvankäsittely: mm. kuvankäsittelyohjelma, keskeiset käsitteet ja tiedostomuodot
 • vektorigrafiikka (piirtäminen): vektorigrafiikkaohjelman perusteet
 • kotisivun tekeminen: HTML-kieli, CSS-tyylikieli
 • tietoverkot: pilvipalvelut, tiedonhaku, sähköposti

Miten opit?

Jokainen tekee konetehtäviä omalla koneellaan ohjeiden avulla. Välillä on teoriaopetusta. Aikaisempaa tietokoneen käyttötaitoa ei tarvita. Tunneilla tehdään vain tietotekniikan opiskeluun liittyviä asioita, eli ei surffailla vapaasti netissä.  

Miksi tietotekniikka?

Tietotekniikan käyttötaitoja tarvitaan jatko-opinnoissa ja lähes jokaisessa ammatissa. Koulut ja työpaikat odottavat perustaitojen olevan jo hallinnassa. A-valinta antaa monipuoliset tietokoneen käyttövalmiudet. Myös älypuhelinta on tärkeä osata käyttää turvallisesti ja hyödyllisesti. 

Oppilas valitsee tästä ryhmästä kolme ainetta, joita opiskelee 8. luokalla. Kutakin B-valinnaisainetta opiskellaan yhden lukukauden ajan 2h viikossa. Yhdeksännelle luokalle valitaan uudet aineet kahdeksannen luokan aikana.

Valinnaisaineryhmät muodostetaan oppilaiden valintojen perusteella. Kaveritoiveita ei voi huomioida. Jos ryhmistä joudutaan karsimaan, niin ensin karsitaan samaa ainetta A-valintana opiskelevat.

ARVIOINTI: B-valinnaisaineista annetaan sanallinen arviointi (K=kiitettävä, H=hyvä, T=tyydyttävä, V=välttävä, Hyl=hylätty. Tukikurssi arvioidaan S=suoritettu

ILMAISUTAITO

Ilmaisutaito on valinnaisaine, johon voit tulla sellaisena kuin olet: haluatpa oppia rohkeutta lisää, kehittää taitojasi ryhmässä toimimisessa, oppia roolia ottamista tai improvisointia, ilmaisutaito antaa siihen mahdollisuuden. Mitään erityistaitoja ei tarvitse olla; riittää, kun olet avoimella mielellä, kuuntelet muita, rohkaiset ja osallistutut omien taitojesi mukaan. Tunneilla opettelemme kuuntelemaan toista, opimme tekemään töitä ryhmässä jokaisen kanssa, rakennamme luottamusta ja yhteishenkeä, opettelemme improvisaatiota ja pantomiimia, teemme pieniä esityksiä ja harjoittelemme äänenkäyttöä. Ennen kaikkea rohkaistumme ja rohkaisemme toinen toisiamme heittäytymään ja uskaltamaan. Kurssin päätteeksi voidaan valmistaa yleisöesitys, jos ryhmäläiset niin haluavat.

LUOVA KIRJOITTAMINEN

Kurssilla kirjoitetaan erilaisia fiktiivisiä tekstejä, kuten fantasia- ja kauhutarinoita, blogeja ja runoja. Harjoitellaan ja hiotaan omaa kirjallista ilmaisua monin tavoin kuvaus-, dialogi- ja kertojaharjoituksilla.  

ENGLANNIN TUKIKURSSI

Kerrataan keskeisiä rakenteita edellisiltä vuosilta, alakoulusta ja 7. luokalta. Kurssin tarkoitus on pääasiallisesti kerrata ja vahvistaa jo aiemmin opittua.  Kurssilla teemme esimerkiksi kuuntelutehtäviä, kirjallisia tehtäviä sekä pari- ja ryhmätöitä. Suositellaan oppilaille, jotka haluavat vahvistaa kielen perusrakenteita tai joilla on englannista arvosana 7 tai sen alle.

ESPANJAN ALKEET

Espanjan B-valinnaiskurssilla opiskellaan espanjaa aloittaen alkeista. Aiheina itsestä kertominen ja arkipäivän eri tilanteita. Kurssilla tehdään tehtäviä, luetaan sanoja ja kielioppia ja harjoitellaan puhumista ja kuuntelua. Kurssilla on monta pientä koetta, joista yksi on suullinen koe. Opit myös perusasioita espanjalaisesta kulttuurista. ¡Bienvenidos!

SAKSAN ALKEET

Kurssilla opiskellaan perusasioita saksan kielestä. Harjoitellaan ääntämistä, opetellaan sanoja ja kielioppia, tehdään arkipäivän viestintätilanteisiin liittyviä puheharjoituksia, esim. tervehtiminen, esittäytyminen, itsestä kertominen. Kurssilla on kirjallisia kokeita. Kurssin aikana tutustutaan myös saksalaiseen kulttuuriin.

KEMIAN JA FYSIIKAN TUTKIMUSKURSSI

Miten kasvien tuominen luokkaan vaikuttaa ilman happipitoisuuteen ja jaksamiseen? Kuinka kauas heijastin näkyy pimeässä? Millaisia eroja on hevosen ja ihmisen sykkeen tasaantumisessa rasituksen jälkeen? Miten kasvien kasteleminen vetyperoksidiliuoksella vaikuttaa kasvamiseen.

Kurssilla ideoit, suunnittelet, toteutat ja raportoit pienimuotoisen tutkimuksen itseäsi kiinnostavasta aiheesta. Lisäksi teemme yhdessä erilaisia kemian ja fysiikan tutkimuksia ja mittauksia sekä tutustumme näihin ilmiöihin liittyvään teoriaan.

BÄNDIKURSSI

 • Soitetaan bändinä
 • Ei vaadi aiempaa soittokokemusta tai omaa soitinta
 • Opetellaan kitaran, basson, rumpujen, koskettimien soittoa ja mikkilaulua (+ ukulele, kantele, rytmisoittimet)
 • Ohjelmisto valikoituu oppilaiden toiveiden ja taitojen mukaan
 • Kurssi esiintyy koulun tilaisuuksissa (ketään ei pakoteta esiintymään)

POP-LAULUKURSSI

 • Lauletaan pop-kappaleita oppilaiden toiveiden mukaan
 • Opetellaan laulamaan äänissä ja käyttämään mikrofonia
 • Soololaulua harjoitellaan pienissä ryhmissä ja pareittain
 • Kurssilla ei opetella soittamista
 • Kurssi esiintyy koulun tilaisuuksissa (ketään ei pakoteta esiintymään)

PIIRUSTUS JA MAALAUS

Kurssilla tehdään monipuolisia tehtäviä käyttäen erilaisia piirtimiä, sekä tutustutaan öljyväri- ja/tai akryylimaalauksen materiaaleihin ja työvälineiden käyttöön. Kurssi voi painottua joko piirtämiseen tai maalaamiseen kiinnostuksesi mukaan. Kurssi sisältää paljon mielikuvitusta kehittäviä harjoituksia ja voit osin myös itse päättää sisällöstä.

HELPPOA JA HERKULLISTA LEIPOEN

Tutustumme erilaisiin taikinatyyppeihin ja valmistamme niistä erilaisia leivonnaisia. Huomioimme leivonnaisten valmistuksessa kalenterivuoden juhlat.

PIKKURUOKIA MEILTÄ JA MUUALTA

Opimme valmistamaan ja suunnittelemaan maistuvia ja nopeita välipaloja sekä pikkuruokia. Laajennamme elintarvikkeiden tuntemusta ja tutustumme niiden erilaisiin käyttötarkoituksiin. Valmistamme kansainvälisiä pikkuaterioita.

METALLITYÖ  

Harjoitellaan metallin perustöitä ja työstötapoja. Opetellaan esineen ja työprosessin suunnittelua. Tunneilla valmistetaan käyttö- ja koriste-esineitä omien suunnitelmien pohjalta. Kurssi on tarjolla myös 9. luokalla, mutta 8. luokalla kurssin suorittaneet eivät voi valita kurssia uudelleen.

PUUTYÖ

Puun koneellisen työstön harjoittelua. Tutustutaan erilaisiin liitostekniikoihin ja työmenetelmiin sekä puun pintakäsittelyyn. Tunneilla opitaan esineen ja työprosessin suunnittelua, mitoituksen perusteita. Kurssilla voidaan esimerkiksi valmistaa yksinkertaisia soittimia, kuten kantele tai ukulele. Kurssi on tarjolla myös 9. luokalla, mutta 8. luokalla kurssin suorittaneet eivät voi valita kurssia uudelleen.

ROBOTIIKKA

Kurssin tavoitteena on tutustua VEX-robottiin ja RobotC ohjelmointiympäristöön. Tiimeissä rakennetaan robotti, joka ohjelmoidaan ratkaisemaan annettuja ongelmia. VEX-robotti on monipuolinen robotiikan rakentelusarja, joka on tarkoitettu peruskoulu- ja lukio-ikäisille. RobotC pohjautuu C-kieleen, joka on laajasti käytössä opintojen edetessä ja työelämässä. VEX Roboticsin oppimiskonseptiin kuuluu olennaisena osana ongelmien ratkaiseminen vaihe vaiheelta vaativampien haasteiden avulla sekä tiimityöskentely.

PEHMEITÄ MATERIAALEJA – muotia, tuunausta, tekemistä käsille

Suunnitellaan ja valmistetaan käsitöitä pääosin pehmeistä materiaaleista kunkin kurssilaisen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Vain oma luovuus on rajana…  Voit tehdä esim. vaatteita, asusteita, kodintekstiilejä, koristeita tai kokeiluja valitsemallasi käsityötekniikalla.

FITNESSKURSSI

Erilaisia kuntoa kohottavia lajeja, esim. kuntosalityöskentelyä, pumppia, spinningiä, fitball-jumppaa, kuntonyrkkeilyä, aerobic- ja step aerobicia, unohtamatta kehonhuollon tunteja. Tämä kurssi parantaa kuntoa tehokkaasti! Lajit suunnitellaan oppilaiden mieltymysten mukaan. Ryhmä voi olla myös sekaryhmä.

KUNTOSALIKURSSI

Kuntosaliharjoittelun perusteet. Paljon henkilökohtaista harjoittelua. Paikka: Jäähallin kuntosali ja mahdollisesti muutkin kuntosalit. HUOM! Ryhmä voi olla myös sekaryhmä. Kurssi on tarjolla myös 9. luokalla, mutta 8. luokalla kurssin suorittaneet eivät voi valita kurssia uudelleen.

LIIKUNNAN HARRASTEKURSSI

Kurssin tavoitteena on kokeilla erilaisia lajeja monipuolisesti ja elämyksellisesti. Mahdollisuuksien mukaan huomioidaan oppilaiden yksilöllisyyttä ja erilaisia motiiveja harrastaa liikuntaa. Kurssin rungon muodostavat pääsääntöisesti yksilölajit. Liikuntapaikkoina voivat olla kuntosalit, pallokentät, uima-altaat, pururadat, metsäpolut ja pyörätiet. Lajeina ovat mm. kuntosali, sulkapallo, tennis, frisbeegolf, sisägolf, keilailu ja joitakin pallopelejä. Ryhmä voi olla myös sekaryhmä.

PALLOILUKURSSI

Palloilukurssilla opetellaan eri lajien perustaitoja ja tekniikkaa sekä pelataan paljon. Lajeina ovat mm. jalkapallo, pesäpallo, sähly, koripallo, sulkapallo, käsipallo, lentopallo, norsupallo, kaupunkisota, jääpelit ja keilailu. HUOM! Ryhmä voi olla myös sekaryhmä.

KUVAKÄSITTELY JA ANIMAATIO

Kurssilla tehdään kuvankäsittelyn perusharjoituksia. Syvennetään kuvankäsittelyn taitoja GIMP-ohjelmalla. Teemme lyhyitä GIF-animaatioita sekä lopputyönä noin puolen minuutin oman animaation. Aikaisempia tietokoneen käyttötaitoja ei tarvita. HUOM! A-valinnan tietotekniikkaa lukevat eivät voi valita kurssia, sillä kurssin sisältöjä käydään A-valinnassa jo läpi. 

TIETOTEKNIIKAN PERUSTAIDOT

Kurssin aiheina on tiedostojen hallinnan, sähköpostin, tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan perusteet. Jokaisesta aihealueesta tehdään koneella harjoituksia. Harjoitusten lomassa käsitellään myös tietoturvaa, tiedonhakua ja ongelmatilanteita. Kurssi antaa tvt-perustaitoja jatko-opintoja ja työelämää varten. HUOM! A-valinnan tietotekniikkaa lukevat eivät voi valita kurssia, sillä kurssin sisältöjä käydään A-valinnassa jo läpi.

NUOREN RAHATAITO 

Kurssilla opitaan perustietoja ja -taitoja arkielämän rahankäytöstä ja raha-asioiden hoitamisesta. Opitaan taitavaa kuluttamista ja sijoittamisen perusperiaatteita sekä kootaan oma osakesalkku. Rahataitoja opiskellaan teoriatietoja ja käytännönläheisiä esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä yhdistellen. 

SYVENTÄVÄ MATEMATIIKKA (vain LUMA-luokka 8L)

Kurssin aikana syvennetään kahdeksannen luokan matematiikassa käsiteltäviä oppisisältöjä lukio-opintoja ajatellen. Kurssilla tutustutaan mahdollisuuksien mukaan lukion toimintatapoihin.

B-valinnat 9. luokalle 

 • Valitse kaksi lyhytvalintaa ja kaksi varavalintaa.
 • Lyhytvalintaa eli B-valintaa opiskelet 2 tuntia viikossa yhden lukukauden ajan.
 • Valinnat ovat sitovia, joten tee ne huolellisesti. Oma kiinnostus on tärkein valintaperuste.
 • B-valinnaiset arvioidaan sanallisesti: K = kiitettävä, H = hyvä, T = tyydyttävä, V = välttävä, Hyl = hylätty

ILMAISUTAITO

Ilmaisutaito on valinnaisaine, johon voit tulla sellaisena kuin olet: haluatpa oppia rohkeutta lisää, kehittää taitojasi ryhmässä toimimisessa, oppia roolia ottamista tai improvisointia, ilmaisutaito antaa siihen mahdollisuuden. Mitään erityistaitoja ei tarvitse olla; riittää, kun olet avoimella mielellä, kuuntelet muita, rohkaiset ja osallistutut omien taitojesi mukaan. Tunneilla opettelemme kuuntelemaan toista, opimme tekemään töitä ryhmässä jokaisen kanssa, rakennamme luottamusta ja yhteishenkeä, opettelemme improvisaatiota ja pantomiimia, teemme pieniä esityksiä ja harjoittelemme äänenkäyttöä. Ennen kaikkea rohkaistumme ja rohkaisemme toinen toisiamme heittäytymään ja uskaltamaan. Kurssin päätteeksi voidaan valmistaa yleisöesitys, jos ryhmäläiset niin haluavat.

Englannin syventävä kurssi

Tavoitteena on vahvistaa jo opittuja kieliopin rakenteita, sekä harjoitella suullista ja kirjallista ilmaisua. Kurssilla tehdään myös viime vuosien valtakunnallisia kokeita. Kurssia suositellaan oppilaille, joilla on arvosana 8 – 10. Arviointiin vaikuttavat tuntityöskentely, kotitehtävien tekeminen sekä kokeet.

Mera svenska

Kurssilla syvennetään ruotsin kielen osaamista sanaston, kieliopin ja kulttuurintuntemuksen osalta. Kurssilla on erilaisia teemoja ja niihin liittyen harjoitellaan erityyppisiä viestintätilanteita. Kurssia suositellaan kaikille, jotka haluavat syventää tietojaan ruotsissa ja etenkin lukioon aikoville.

Ranskan alkeet

Ranskan B-valinnaiskurssilla opiskellaan ranskaa aloittaen alkeista. Aiheina ovat itsestä kertominen ja arkipäivän eri tilanteet. Kurssilla tehdään tehtäviä, luetaan sanoja ja peruskielioppia ja harjoitellaan puhumista ja kuuntelua. Kurssilla on monta pientä koetta sekä suullinen koe. Opit myös perusasioita ranskalaisesta kulttuurista. BienvenusHUOM! A-valinnan ranskaa lukevat eivät voi valita tätä kurssia.  

Matematiikkaa lukioon aikoville

Kurssin tavoitteena on kerrata peruslaskutoimitukset, yhtälön ratkaiseminen ja prosenttilaskennan periaatteet sekä vahvistaa ymmärrystä muuttujan ja funktion käsitteistä. Kurssilla tutustutaan matematiikan teknisiin apuvälineisiin, joita käytetään funktion kuvaajan piirtämisessä ja tutkimisessa.

Pop-laulukurssi

 • Lauletaan pop-kappaleita oppilaiden toiveiden mukaan
 • Opetellaan laulamaan äänissä ja käyttämään mikrofonia
 • Soololaulua harjoitellaan pienissä ryhmissä ja pareittain
 • Kurssilla ei opetella soittamista
 • Kurssi esiintyy koulun tilaisuuksissa (ketään ei pakoteta esiintymään)

Bändikurssi

 • Soitetaan bändinä
 • Ei vaadi aiempaa soittokokemusta tai omaa soitinta
 • Opetellaan oman valinnan mukaan kitaran, basson, rumpujen, koskettimien soittoa ja/tai mikkilaulua (+ ukulele, kantele, rytmisoittimet sekä mahdolliset omat / itsetehdyt soittimet)
 • Ohjelmisto valikoituu oppilaiden toiveiden ja taitojen mukaan
 • Kurssi esiintyy koulun tilaisuuksissa (ketään ei pakoteta esiintymään)

Piirustus, käyttö- ja taidegrafiikka

Kurssilla kokeillaan erilaisia piirtimiä, esim. grafiittikynä, lyijykynä, tussiterä. Piirustusaiheet ovat vaihtelevia ja niistä voi esittää myös toiveita. Tutustutaan johonkin taidegrafiikan menetelmään omakohtaisen työskentelyn kautta. Harjoitellaan graafista suunnittelua (esim. kuinka sommitellaan kuva ja teksti julisteeseen tai korttiin).

Elokuva

Kurssilla tutustutaan elokuvan tyylilajeihin, rakenteeseen ja elokuvakerrontaan. Käytännössä: katsellaan elokuvia, keskustellaan ja kirjoitetaan niistä. Mukana on myös muutamia elokuvaan liittyviä kuvallisia tehtäviä. Mahdollisuuksien mukaan voidaan tehdä pienissä ryhmissä oma lyhtyelokuva.

Kotitaloustaitoja koulusta elämään

Opettelemme helppojen ja nopeiden arkiruokien ja leivonnaisten valmistamista. Teemme sisustussuunnitelman ja erilaisia kirjallisia töitä. Kurssilla vierailee eri alojen asiantuntijoita. Suuntaamme katseen peruskoulun jälkeiseen elämään.

Kodin juhlat ja tavat tutuiksi

Tutustumme kodin erilaisiin juhliin sekä kalenterivuoden juhliin. Opimme suunnittelemaan juhlia kotona ja muualla. Valmistamme juhlissa tarjottavia ruokia ja leivonnaisia. Kurssilla tutustumme etikettisääntöihin.

Puutyö     

Puun koneellisen työstön harjoittelua. Tutustutaan erilaisiin liitostekniikoihin ja työmenetelmiin sekä puun pintakäsittelyyn. Tavoitteena olisi oppia esineen ja työprosessin suunnittelua, mitoituksen perusteita sekä työpiirustusten laadintaa. Et voi valita tätä kurssia, jos olit jo kasilla puutöissä.

Metallityö

Harjoitellaan metallin perustöitä ja työstötapoja. Opetellaan oman työn ja työprosessin suunnittelua. Tunneilla valmistetaan käyttö- ja koriste- esineitä omien suunnitelmien pohjalta. Et voi valita tätä kurssia, jos olit kasilla metallitöissä.

Sähkötyö

Opetellaan yleisimpien elektroniikan komponenttien toimintaa ja rakennetaan toimiva mikropiiripohjainen laite. Tarkastellaan koneiden ja laitteiden toimintatapoja ja huoltoa. Tutustutaan myös 3D tulostukseen sekä laser-leikkaukseen. 

Luovaa askartelua

Askartelu on monimateriaalista sekä monia tekniikoita yhdistävää (pehmeitä ja kovia). Askartelumme lähtökohtana on materiaali, josta askartelemme erilaisia tuotteita oppilaan ja ryhmän kiinnostuksen mukaan. Materiaalina voi olla esimerkiksi metallilankaa, mosaiikkia, betonia, helmiä, keramiikkaa, paperia, (kynttilä-)massaa tai kierrätettävää materiaalia. Voit keksiä luovasti oman tapasi työstää suunnitelmaa tai tuotosta. Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä kurssin alussa. Tavoitteena on kehittää materiaalintuntemusta, työtapoja sekä ongelmaratkaisutaitoja. Valmistamme n. 3-5 askartelutyötä riippuen oppilaan työn haastavuudesta.

Palloilukurssi 

Palloilukurssilla opetellaan eri lajien perustaitoja ja tekniikkaa sekä pelataan paljon. Lajeina ovat mm. jalkapallo, pesäpallo, sähly, koripallo, sulkapallo, käsipallo, lentopallo, norsupallo, kaupunkisota, jääpelit ja keilailu. HUOM! Ryhmä voi olla myös sekaryhmä.

Kuntosalikurssi

Kuntosaliharjoittelun perusteet. Paljon henkilökohtaista harjoittelua. Paikka: Jäähallin kuntosali ja mahdollisesti muutkin kuntosalit. Huom! Et voi valita kurssia, jos olit kasilla kuntosalikurssilla. Ryhmä voi olla myös sekaryhmä.

Liikunnan harrastekurssi

Kurssin tavoitteena on kokeilla erilaisia lajeja monipuolisesti ja elämyksellisesti. Mahdollisuuksien mukaan huomioidaan oppilaiden yksilöllisyyttä ja erilaisia motiiveja harrastaa liikuntaa. Kurssin rungon muodostavat pääsääntöisesti yksilölajit. Liikuntapaikkoina voivat olla kuntosalit, pallokentät, uima-altaat, pururadat, metsäpolut ja pyörätiet. Lajeina ovat mm. kuntosali, sulkapallo, tennis, frisbeegolf, sisägolf, keilailu ja joitakin pallopelejä. HUOM! Ryhmä voi olla myös sekaryhmä.

Peliohjelmointi

Kurssin alussa tutustutaan ohjelmointiin ja peliohjelmointiin yleisesti ja muistellaan tuttuja ohjelmoinnin perusteita (Python-kielen). Kurssin pääosana on tutustua unity-pelimoottoriin ja tehdä sillä yksinkertainen peli. Unityssä käytetään C#-kieltä, jota opetellaan pelin teon yhteydessä. Kurssille osallistuvan on hieman tunnettava perusasioita jostain ohjelmointikielestä. Kurssi suoritetaan tekemällä annettuja tehtäviä ja toteuttamalla oma peli.  

Syventävä luonnontiede (vain 9. LUMA-luokalle)

Kurssi koostuu biologian ja fysiikan osuuksista.

Biologian osuudessa tutustutaan suoympäristöön, soiden ekologiaan, – hyötykäyttöön ja -suojeluun. Maastokäynnillä otetaan näytteitä, joita tutkitaan koululla.

Fysiikan osuudessa syvennetään sähköopin opintoja tutustumalla erilaisiin sähköenergian tuotantotapoihin mm. vierailukäynnein ja valmistetaan aurinkoenergialla toimiva pienoiskulkuneuvo.

Etusivu