Päivitetty: 21.6.2022

Heinolan kaupungin kaikissa peruskouluissa noudatetaan koko perusopetuksen (1—9 lk) kattavaa hyvinvointilautakunnan hyväksymää Heinolan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Opetussuunnitelmassa on valtakunnallinen, kaikille Suomen peruskoululaisille yhteinen osa sekä lisäksi paikallisia painotuksia. Opetussuunnitelma jakautuu yleiseen osaan ja oppiaineosaan.

OPS = Opetussuunnitelma, jossa kerrotaan

 • mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa
 • millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista
 • mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan
 • miten opiskellaan
 • millaisissa oppimisympäristöissä opiskellaan
 • millaisia työtapoja käytetään
 • miten oppimista ja kasvamista tuetaan
 • miten oppimista arvioidaan

Laaja-alainen osaaminen kaikessa toiminnassa ja oppiaineissa

Perusopetuksen tavoitteena on rakentaa oppilaalle laaja yleissivistys ja vahvistaa oppilaan kykyjä selviytyä ja menestyä elämässä. Laaja-alaisen osaamisen taitoja opitaan osana koulun toimintaa ja oppiaineita.

Opetussuunnitelma määrittelee seitsemän osa-aluetta:

 1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 2. Kulttuurinen osaaminen
 3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
 4. Monilukutaito
 5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 6. Työelämätaidot ja yrittäjyys
 7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Etusivu