Päivitetty: 11.6.2024

Heinolan kaupungin kaikissa peruskouluissa noudatetaan koko perusopetuksen (1—9 lk) kattavaa hyvinvointilautakunnan hyväksymää Heinolan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Linkistä pääset lataamaan PDF-dokumentin.

Opetussuunnitelmassa on valtakunnallinen, kaikille Suomen peruskoululaisille yhteinen osa sekä lisäksi paikallisia painotuksia. Opetussuunnitelma jakautuu yleiseen osaan ja oppiaineosaan.

OPS = Opetussuunnitelma, jossa kerrotaan

 • mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa
 • millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista
 • mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan
 • miten opiskellaan
 • millaisissa oppimisympäristöissä opiskellaan
 • millaisia työtapoja käytetään
 • miten oppimista ja kasvamista tuetaan
 • miten oppimista arvioidaan

Laaja-alainen osaaminen kaikessa toiminnassa ja oppiaineissa

Perusopetuksen tavoitteena on rakentaa oppilaalle laaja yleissivistys ja vahvistaa oppilaan kykyjä selviytyä ja menestyä elämässä. Laaja-alaisen osaamisen taitoja opitaan osana koulun toimintaa ja oppiaineita.

Opetussuunnitelma määrittelee seitsemän osa-aluetta:

 1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 2. Kulttuurinen osaaminen
 3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
 4. Monilukutaito
 5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 6. Työelämätaidot ja yrittäjyys
 7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Etusivu