Sinilähde-talo

Päivitetty: 19.4.2024

Heinolassa on käynnistynyt tavoitteellinen, monipuolisesti vaikuttava vetovoimainvestointi, jonka avulla kaupungin koulu- ja päiväkotiverkko uudistuu merkittävästi lähivuosina. Uudistaminen perustuu Heinolan kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2016 tekemään päätökseen laajamittaisesta investointiohjelmasta. Investointipäätöksien perustana oli vuosina 2015 – 2016 tehty laajamittainen palveluverkkoselvitys, jossa opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluita tarkasteltiin sekä palveluiden laadun ja saavutettavuuden että kiinteistöjen kunnon näkökulmasta. Heinolan alakoulut ja päiväkodit tarjoavat aitoa lähipalvelua lapsiperheille, eikä palveluverkkopäätöksillä supistettu olemassa olevaa koulu- ja päiväkotiverkkoa.

Investointiohjelman painopisteitä ovat terveellinen ja laadukas oppimisympäristö, taloudellisuus ja riskittömyys sekä vetovoimaisuus. Näitä periaatteita sovelletaan kaikilla investointiohjelman osa-alueilla, siihen liittyvissä hankinnoissa sekä rakentamisessa.

Palveluverkkoselvityksen osana koulukiinteistöistä tehtiin kattavat kuntotutkimukset. Tutkimustulosten pohjalta valtuusto linjasi, että ikääntyneet kiinteistöt, joissa on paljon korjaustarvetta, tulee purkaa ja tilalle rakentaa kokonaan uudet koulu- ja päiväkotirakennukset.

Rakennushankkeita valmistui ja toteutuu lähitulevaisuudessa seuraavasti:

  • Sinilähde-talo, johon sijoittuvat Sinilähteen koulun oppilasalueen oppilaat ja päiväkotilapset. Uusi koulu ja päiväkoti rakennettiin keskeisemmälle sijainnille n. 2 km Myllyojan koulusta pohjoisen suuntaan. Rakennus on valmistunut syksyllä 2020 ja otettiin käyttöön maaliskuussa 2021.
  • Kailas-talo, keskustan alueen uusi alakoulu ja päiväkoti, rakennettiin entiselle lukion tontille. Rakennus otettiin käyttöön alkuvuodesta 2023.
  • Uusi lukio Notski rakennettiin entiselle Seminaarin koulun tontille Maaherrankadulle. Samassa kiinteistössä on tilat myös kaupungin nuorisopalveluille. Rakennus valmistui kesällä 2021 ja otettiin käyttöön syksyllä 2021.
  • Kirkonkylän koulu ja päiväkoti nykyisen koulurakennuksen tilalle ovat suunnitteilla. Tarkempi aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Edellä kuvattujen investointien myötä Heinola konkretisoi sen, että pienessä kaupungissa on iso elämä ja kaupunki on hyvä asuinpaikka.

Etusivu