Kysymysmerkkejä ilmassa

Päivitetty: 19.4.2024

Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Kaupunginarkisto palvelee asiakkaita tekemällä tietohakuja, asiakirjahakuja ja antamalla arkistoiduista asiakirjoista kopioita. Tiedonhausta ja mahdollisista kopioista peritään kaupunginhallituksen päättämä maksuReakSpeaker Kuuntele kuvake. Paikan päällä asiakirjoihin tutustumisesta sovitaan tiedonhallinnan asiantuntijan kanssa. Yksityiskäyttöön asiakirjoja ei lainata.

Tietopyyntölomake

Pyynnön viranomaisen julkisista asiakirjoista voi jättää tietopyyntölomakkeella. Tietoja on oikeus saada ilman henkilöllisyyden tunnistamista. Jos kuitenkin tietopyyntö sisältää arkaluontoista tietoa, kuten esim. henkilötunnuksen, tietopyyntö tehdään suomi.fi viestien kautta.

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Rakennusvalvonnan arkistossa säilytetään pysyvästi lupien mukaiset pääkuvat, rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset sekä tarkastuspöytäkirjat ja muut liitteet. Rakennusvalvonnan asiakirjojen tilaamisesta saat lisätietoja Rakennusvalvonnan arkistopalveluista.

Arkaluontoiset asiakirjat

Arkaluontoisia tietoja sisältäviä asiakirjoja koskevan pyynnön yhteydessä tunnistetaan asiakirjan pyytäjän henkilöllisyys. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi todistukset, oppilaskortit ja terveystiedot.

Helpoiten tunnistautuminen onnistuu, kun pyynnön lähettää Suomi.fi -viestipalvelussa. Tietopyyntöön tarvitaan seuraavat tiedot:

 • henkilön koko nimi, myös mahdolliset entiset sukunimet
 • syntymäaika (näkyy suomi.fi viestien kautta lähetetyssä viestissä)
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • mitä asiakirjoja tietopyyntö koskee
  • oppilastietoja pyydettäessä mielellään koulu ja opiskeluvuodet
 • tapa, jolla asiakirjat haluaa
  • vaihtoehdot: suomi.fi -viestit, turvasähköposti, postitse saantitodistuksella tai haku kaupungintalolta sovittuna ajankohtana (henkilötodistus mukaan)

Salassa pidettävät asiakirjat

Salassa pidettäviin asiakirjoihin, henkilötietorekistereihin ja luetteloimattomiin asiakirja-aineistoihin liittyy käyttörajoituksia. Salaisten asiakirjojen käyttö- tai tutkimuslupa voidaan myöntää tieteellistä tutkimusta tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten.

Tietopyynnöt sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakirjoista

Sosiaali- ja terveyspalvelujen potilas- ja asiakastietojen pyytämisestä saat ohjeita ja lisätietoja tästä linkistä: Asiakastietojen pyytäminen. Näistä tietopyynnöistä vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointialue.

Etusivu