Kysymysmerkkejä ilmassa

Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Kaupunginarkisto palvelee asiakkaita tekemällä tietohakuja, asiakirjahakuja ja antamalla arkistoiduista asiakirjoista kopioita. Tiedonhausta ja mahdollisista kopioista peritään kaupunginhallituksen päättämä maksu. Paikan päällä asiakirjoihin tutustumisesta sovitaan arkistoasiantuntijan kanssa. Yksityiskäyttöön asiakirjoja ei lainata.

Tietopyyntölomake

Pyynnön viranomaisen julkisista asiakirjoista voi jättää tietopyyntölomakkeella. Tietoja on oikeus saada ilman henkilöllisyyden tunnistamista. Jos etsit tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakirjoista, niin katso ohjeet ja lisätiedot sivulta Asiakastietojen pyytäminen.

Arkaluontoiset asiakirjat

Arkaluontoisia tietoja sisältäviä asiakirjoja koskevan pyynnön yhteydessä tunnistetaan asiakirjan pyytäjän henkilöllisyys. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi todistukset, oppilaskortit ja terveystiedot.

Helpoiten tunnistautuminen onnistuu, kun pyynnön lähettää Suomi.fi-viestipalvelussa. Pyynnön voi jättää myös tietopyyntölomakkeella, mutta asiakirjat luovutetaan ainoastaan todistamalla henkilöllisyys (postin saantitodistus tai käynti kaupungintalolla).

Salassa pidettävät asiakirjat

Salassa pidettäviin asiakirjoihin, henkilötietorekistereihin ja luetteloimattomiin asiakirja-aineistoihin liittyy käyttörajoituksia. Salaisten asiakirjojen käyttö- tai tutkimuslupa voidaan myöntää tieteellistä tutkimusta tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten.

Etusivu