Lapset istuvat ringissä

Päivitetty: 24.10.2023

Meidän koulumme

Lv. 2023-2024 koulussamme opiskelee n. 400  lasta ja nuorta. Opetusta tarjotaan 1. -6.-luokille. Yleisopetuksen lisäksi koulussa on Heinolan kaupungin keskitetyt erityisopetuksen pienryhmät ja kaksi vaativan erityisen tuen pienryhmää. Kailaan koulussa järjestetään myös koululaisten iltapäivätoimintaa.

Olemme aktiivinen ja eteenpäin suuntautuva koulu, jossa lapsi on yhteinen sydämen asia.

Koulumme tavoitteena on aktiivinen oppija, joka oppii arvostamaan terveitä elämäntapoja, kestävää kehitystä ja toimimaan aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.

Opetuksemme perustana ovat lapsilähtöisyys, turvallisuus ja toiminnallisuus. Arvostamme myös kädentaitoja ja liikuntaa. Runsas erityisen tuen lasten määrä antaa koulullemme omaleimaisen piirteen, ja näemme sen rikkautena. “Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia!”

Yhteisopettajuus ja tiimityöskentely antavat erinomaisen esimerkin yhteistoiminnallisesta oppimisesta ja omasta vastuullisesta roolista yhteisön jäsenenä. Oppilaskunta ja luokissa pidettävät luokkakokoukset harjoittavat oppilaita osallistumaan yhteisten asioiden hoitamiseen.

Teemme aktiivisesti työtä kaveri- ja tunnetaitojen kehittämiseksi.

Kailaan koulussa luodaan vahvaa pohjaa oppimiselle, osaamiselle ja kasvulle yhdessä huoltajien ja sidosryhmien kanssa.

sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.heinola.fi

KLO
8.00 – 9.35 1. ja 2. OPPITUNTI

Alussa päivänavaus luokissa.

”Kaksoistunti” sisältää ns. pikkuvälitunnin 5 min (ei pihalle): levähdys ja mahdollinen luokkatilan vaihto.

Kello soi sisään 8.47, jos koulu alkaa klo 8.50. Huomioidaan kuljetusoppilaat!

9.35 – 10.00 PITKÄ VÄLITUNTI 25 MIN

Käytössä vain alapiha!

10.00 – 12.00 3. JA 4. OPPITUNTI + RUOKAILU (n.20 min)

”Kaksoistunti” sisältää ruokailut liukuvasti erillisen listan mukaan  Ruokailu voi olla myös kesken tunnin, jolloin palataan syönnin jälkeen takaisin luokkaan töihin.

”Kaksoistunti” sisältää myös tuntien väliin ns. pikkuvälitunnin 5 min (ei pihalle).

12.00 – 12.30 PITKÄ VÄLITUNTI 30 MIN

Käytössä koko piha (ei pienten aidattu piha)!

12.30 – 13.15 5. OPPITUNTI
13.15 – 14.00 6. OPPITUNTI

HUOM! Ei välituntia! Jos pidetään välitunti, niin opettaja itse valvoo!

14.00– 14.45 7. OPPITUNTI

lltapäivätoiminta Kailaan koulussa

Koulussamme toimii iltapäiväkerho 1.-luokkalaisille. Kerho toimivat koulupäivinä seuraavasti:

klo 12.30-16.00 Kailas-talo, Vahlmaninkatu 2.

Myös vaativan erityisen tuen oppilaiden iltapäivätoiminta järjestetään Kailas-talossa. Kaikki IP:ssä toimivat lapset ja aikuiset toimivat yhdessä päivittäin.

Iltapäivätoiminnan ensisijainen yhteysnumero on

Kailas-talo 044 769 4351

VET Kailas-talo 044 769 4308

Tommolan toimipiste

Etusivu