Lapset istuvat ringissä

Tommolan, Seminaarin ja Niemelän koulut yhdistyivät hallinnollisesti 1.1.2018 Kailaan kouluksi. Tällä hetkellä Kailaan koulun toimii väistötiloissa kolmessa eri toimipisteessä Kailaan koulun parakissa, Tommolan toimipisteessä ja Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa. Rehtorin lisäksi Parakissa, sekä Tommolan ja Salpauksen toimipisteissä toimivat varajohtajat, jotka vastaavat arjen käytänteiden operatiivisesta johtamisesta

Kailaan koulun pihan parakki (luokat 1A, 1B, 2A, 2B, 4C, 4-5D, 1-2K, 1-2D ja 2-6E) : Rajakatu 27/ Hämeentie 2, 18100 Heinola.

Salpauksen toimipiste (luokat 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C, 6D): Opintie 1, 18200 Heinola.

Tommolan toimipiste (luokat 1T, 2T, 3A, 3B, 3C, 3-4F, 2-6V, 4A, 4B, 1-8V ): Hiidenhaudantie 2, 18100 Heinola.

Meidän koulumme

Lv. 2021-2022 kouluyksikössä opiskelee n. 430  lasta ja nuorta. Opetusta tarjotaan 1. -6.-luokille. Yleisopetuksen lisäksi koulussa on Heinolan kaupungin keskitetyt erityisopetuksen pienryhmät ja kaksi VET-luokkaa (vaativa erityisopetus). Kailaan koulussa järjestetään myös koululaisten iltapäivätoimintaa sekä parakissa, että Tommolan toimipisteessä.

Olemme aktiivinen ja eteenpäin suuntautuva koulu, jossa lapsi on yhteinen sydämen asia.

Koulumme tavoitteena on aktiivinen oppija, joka oppii arvostamaan terveitä elämäntapoja, kestävää kehitystä ja toimimaan aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.

Opetuksemme perustana ovat lapsilähtöisyys, turvallisuus ja toiminnallisuus. Arvostamme myös kädentaitoja ja liikuntaa. Runsas erityisen tuen lasten määrä antaa koulullemme omaleimaisen piirteen, ja näemme sen rikkautena. “Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia!”

Yhteisopettajuus ja tiimityöskentely antavat erinomaisen esimerkin yhteistoiminnallisesta oppimisesta ja omasta vastuullisesta roolista yhteisön jäsenenä. Oppilaskunta ja luokissa pidettävät luokkakokoukset harjoittavat oppilaita osallistumaan yhteisten asioiden hoitamiseen.

Teemme aktiivisesti työtä kaveri- ja tunnetaitojen kehittämiseksi.

Kailaan koulussa luodaan vahvaa pohjaa oppimiselle, osaamiselle ja kasvulle yhdessä huoltajien ja sidosryhmien kanssa.

Kailaan parakki

Andersson-Patrikainen Johanna, 2B, GSM 044 769 4213

Järvenpää Jaana, 1-2 Kieku, GSM 044 797 7039

Lahti Mia-Mari 1-2D, GSM 044 769 4381

Kiukas Anne-Miia, 2-6E, 044 769 4201

Malin Arja, 4C, GSM 044 769 4376

Parkkonen-Manninen Elina, 4-5D, GSM 044 769 3046

Peltola Piia-Pauliina, 1A, GSM 044 797 7038

Ropponen Jaana, 1B, GSM 044 769 4196

Viljamaa Kaisa, erityisopettaja, GSM 044 549 3233

Ylisiurua Kati, 2A, GSM 044 769 4380

HUOM!

sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.heinola.fi

Isojunno Sari

Jussila Sari

Kuusemo-Mattila Hanna

Laisi Päivi

Meriläinen Mervi

Pystynen Katja

Rainio Iiris

Yhteisöpedagogi Mirva Tamper – Gsm 050 3399116

KLO
8.00 – 9.35 1. ja 2. OPPITUNTI

Alussa päivänavaus luokissa.

”Kaksoistunti” sisältää ns. pikkuvälitunnin 5 min (ei pihalle): levähdys ja mahdollinen luokkatilan vaihto.

Kello soi sisään 8.47, jos koulu alkaa klo 8.50. Huomioidaan kuljetusoppilaat!

9.35 – 10.00 PITKÄ VÄLITUNTI 25 MIN

Käytössä vain alapiha!

10.00 – 12.00 3. JA 4. OPPITUNTI + RUOKAILU (n.20 min)

”Kaksoistunti” sisältää ruokailut liukuvasti erillisen listan mukaan  Ruokailu voi olla myös kesken tunnin, jolloin palataan syönnin jälkeen takaisin luokkaan töihin.

”Kaksoistunti” sisältää myös tuntien väliin ns. pikkuvälitunnin 5 min (ei pihalle).

12.00 – 12.30 PITKÄ VÄLITUNTI 30 MIN

Käytössä koko piha (ei pienten aidattu piha)!

12.30 – 13.15 5. OPPITUNTI
13.15 – 14.00 6. OPPITUNTI

HUOM! Ei välituntia! Jos pidetään välitunti, niin opettaja itse valvoo!

14.00– 14.45 7. OPPITUNTI

lltapäivätoiminta Kailaan koulussa

Koulussamme toimii iltapäiväkerho 1.- ja 2. -luokkalaisille. Kerhot toimivat koulupäivinä seuraavasti:

klo 12.30-16.00 Kailaan koulun parakissa, Rajakatu 27 sekä klo 12.30-16.00 Tommola-talossa, Hiidenhaudantie 2.

Myös VET- luokkien (vaativa erityinen tuki) oppilaiden iltapäivätoiminta siirtyi Kailaan koululle toimintakeskuksesta. Kaikki IP:ssä toimivat lapset ja aikuiset toimivat yhdessä päivittäin.

Iltapäivätoiminnan ensisijainen yhteysnumero on

Parakki 044 469 4261

Tommola 044 769 2995

VET Tommola 044 769 4399

Salpauksen toimipiste

Heino Eeva-Kaarina, 6B, GSM 044 769 3070

Kamaja Jari, laaja-alainen erityisopettaja, GSM 044 797 6917

Karvo Tapio, MU ja S2, GSM 044 769 4100

Laurikainen Ida, 5A, GSM 044 769 3004

Leinonen Mauri, 6C, GSM 044 769 4275

Metso Veli-Matti, englanti, GSM 044 769 4195

Nurminen, Galina, 6A, GSM 044 769 3074

Nykänen Vesa, 5B, GSM 044 769 3075

Rautakoski Malla, 5D, GSM 044 769 4305

Suntiola Kati, 5C, GSM 044 797 7037

Torppala Anu, 6D, GSM 044 769 4144

Vasarainen Kati, englanti, GSM 050 562 3224

 

HUOM!

sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.heinola.fi

Kiuru Suvi

Laurikainen Tuula

Mattila Sanna

Yhteisöpedagogi Mirva Tamper – Gsm 050 3399116

KLO
8.00 – 9.35 1. ja 2. OPPITUNTI

Alussa päivänavaus luokissa.

”Kaksoistunti” sisältää ns. pikkuvälitunnin 5 min (ei pihalle): levähdys ja mahdollinen luokkatilan vaihto.

Kello soi sisään 8.47, jos koulu alkaa klo 8.50. Huomioidaan kuljetusoppilaat!

9.35 – 10.00 PITKÄ VÄLITUNTI 25 MIN

Käytössä vain alapiha!

10.00 – 12.00 3. JA 4. OPPITUNTI + RUOKAILU (n.20 min)

”Kaksoistunti” sisältää ruokailut liukuvasti erillisen listan mukaan  Ruokailu voi olla myös kesken tunnin, jolloin palataan syönnin jälkeen takaisin luokkaan töihin.

”Kaksoistunti” sisältää myös tuntien väliin ns. pikkuvälitunnin 5 min (ei pihalle).

12.00 – 12.30 PITKÄ VÄLITUNTI 30 MIN

Käytössä koko piha (ei pienten aidattu piha)!

12.30 – 13.15 5. OPPITUNTI
13.15 – 14.00 6. OPPITUNTI

HUOM! Ei välituntia! Jos pidetään välitunti, niin opettaja itse valvoo!

14.00– 14.45 7. OPPITUNTI

Tommolan toimipiste

Etusivu