Lapset istuvat ringissä

Päivitetty: 27.1.2023

Kailaan koulu pääsee aloittamaan toimintansa uudessa Kailas-talossa 6.2.2023!

Kailaan koulu toimii toistaiseksi väistötiloissa kolmessa eri toimipisteessä Kailaan koulun parakissa, Tommolan toimipisteessä ja Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa.

Kailaan koulun pihan parakki: Rajakatu 27/ Hämeentie 2, 18100 Heinola.

Salpauksen toimipiste: Opintie 1, 18200 Heinola.

Tommolan toimipiste: Hiidenhaudantie 2, 18100 Heinola.

Meidän koulumme

Lv. 2022-2023 koulussamme opiskelee n. 400  lasta ja nuorta. Opetusta tarjotaan 1. -6.-luokille. Yleisopetuksen lisäksi koulussa on Heinolan kaupungin keskitetyt erityisopetuksen pienryhmät ja kaksi vaativan erityisen tuen pienryhmää. Kailaan koulussa järjestetään myös koululaisten iltapäivätoimintaa sekä parakissa, että Tommolan toimipisteessä.

Olemme aktiivinen ja eteenpäin suuntautuva koulu, jossa lapsi on yhteinen sydämen asia.

Koulumme tavoitteena on aktiivinen oppija, joka oppii arvostamaan terveitä elämäntapoja, kestävää kehitystä ja toimimaan aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.

Opetuksemme perustana ovat lapsilähtöisyys, turvallisuus ja toiminnallisuus. Arvostamme myös kädentaitoja ja liikuntaa. Runsas erityisen tuen lasten määrä antaa koulullemme omaleimaisen piirteen, ja näemme sen rikkautena. “Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia!”

Yhteisopettajuus ja tiimityöskentely antavat erinomaisen esimerkin yhteistoiminnallisesta oppimisesta ja omasta vastuullisesta roolista yhteisön jäsenenä. Oppilaskunta ja luokissa pidettävät luokkakokoukset harjoittavat oppilaita osallistumaan yhteisten asioiden hoitamiseen.

Teemme aktiivisesti työtä kaveri- ja tunnetaitojen kehittämiseksi.

Kailaan koulussa luodaan vahvaa pohjaa oppimiselle, osaamiselle ja kasvulle yhdessä huoltajien ja sidosryhmien kanssa.

Kailaan parakki

Kati Vasarainen, 1A

Marja Silvennoinen, 1B

Piia-Pauliina Peltola, 2A

Jaana Ropponen, 2B

Mia-Mari Lahti, 1-2D

Jaana Järvenpää, 1-2K

Anu Torppala, 1-4V

Katri Nivala, 3-5SE

Jari Kamaja, erityisopettaja

 

HUOM!

sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.heinola.fi

Koulunkäynninohjaajat:

Päivi Laisi

Heidi Heino

Sari Isojunno

Mervi Meriläinen

Sari Jussila

Merle Bruun

Minna Salmikivi

Yhteisöpedagogi:

Mirva Tamper 

KLO
8.00 – 9.35 1. ja 2. OPPITUNTI

Alussa päivänavaus luokissa.

”Kaksoistunti” sisältää ns. pikkuvälitunnin 5 min (ei pihalle): levähdys ja mahdollinen luokkatilan vaihto.

Kello soi sisään 8.47, jos koulu alkaa klo 8.50. Huomioidaan kuljetusoppilaat!

9.35 – 10.00 PITKÄ VÄLITUNTI 25 MIN

Käytössä vain alapiha!

10.00 – 12.00 3. JA 4. OPPITUNTI + RUOKAILU (n.20 min)

”Kaksoistunti” sisältää ruokailut liukuvasti erillisen listan mukaan  Ruokailu voi olla myös kesken tunnin, jolloin palataan syönnin jälkeen takaisin luokkaan töihin.

”Kaksoistunti” sisältää myös tuntien väliin ns. pikkuvälitunnin 5 min (ei pihalle).

12.00 – 12.30 PITKÄ VÄLITUNTI 30 MIN

Käytössä koko piha (ei pienten aidattu piha)!

12.30 – 13.15 5. OPPITUNTI
13.15 – 14.00 6. OPPITUNTI

HUOM! Ei välituntia! Jos pidetään välitunti, niin opettaja itse valvoo!

14.00– 14.45 7. OPPITUNTI

lltapäivätoiminta Kailaan koulussa

Koulussamme toimii iltapäiväkerho 1.- ja 2. -luokkalaisille. Kerhot toimivat koulupäivinä seuraavasti:

klo 12.30-16.00 Kailaan koulun parakissa, Rajakatu 27 sekä klo 12.30-16.00 Tommola-talossa, Hiidenhaudantie 2.

Myös vaativan erityisen tuen oppilaiden iltapäivätoiminta järjestetään Kailaan koululla. Kaikki IP:ssä toimivat lapset ja aikuiset toimivat yhdessä päivittäin.

Iltapäivätoiminnan ensisijainen yhteysnumero on

Parakki 044 469 4261

Tommola 044 769 2995

VET Tommola 044 769 4308

Salpauksen toimipiste

Eeva-Kaarina Heino, 5A

Janne Toivanen, 5B

Emilia Repo, 5C

Elina Parkkonen, 5D

Mika Ylisiurua, 6A

Vesa Nykänen, 6B

Kati Suntiola 6CD

Malla Rautakoski 6CD

Tarja Kainulainen, TS, S2

Veli-Matti Metso, EN

Riikka Onikki, EN

Jari Kamaja, erityisopettaja

 

HUOM!

sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.heinola.fi

Koulunkäynninohjaajat:

Tuula Laurikainen

Sanna Mattila

Sari Nurminen

Suvi Kiuru

Yhteisöpedagogi:

Mirva Tamper 

KLO
8.00 – 9.35 1. ja 2. OPPITUNTI

Alussa päivänavaus luokissa.

”Kaksoistunti” sisältää ns. pikkuvälitunnin 5 min (ei pihalle): levähdys ja mahdollinen luokkatilan vaihto.

Kello soi sisään 8.47, jos koulu alkaa klo 8.50. Huomioidaan kuljetusoppilaat!

9.35 – 10.00 PITKÄ VÄLITUNTI 25 MIN

Käytössä vain alapiha!

10.00 – 12.00 3. JA 4. OPPITUNTI + RUOKAILU (n.20 min)

”Kaksoistunti” sisältää ruokailut liukuvasti erillisen listan mukaan  Ruokailu voi olla myös kesken tunnin, jolloin palataan syönnin jälkeen takaisin luokkaan töihin.

”Kaksoistunti” sisältää myös tuntien väliin ns. pikkuvälitunnin 5 min (ei pihalle).

12.00 – 12.30 PITKÄ VÄLITUNTI 30 MIN

Käytössä koko piha (ei pienten aidattu piha)!

12.30 – 13.15 5. OPPITUNTI
13.15 – 14.00 6. OPPITUNTI

HUOM! Ei välituntia! Jos pidetään välitunti, niin opettaja itse valvoo!

14.00– 14.45 7. OPPITUNTI

Tommolan toimipiste

Etusivu