Lapsia päiväkodissa

Päivitetty: 15.8.2022

Koulussa luomme toimintaympäristöä liikunnalle, kulttuurille, taiteelle ja hyvälle arjelle. Yhdessä rakennamme Tommola- taloperheen, jossa on hyvä varttua isommaksi.

Tommolan koulun koulupolku sai alkunsa vuonna 1947 Vierumäenkadulla. Faneritehdas rakennutti kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella koulurakennuksen Tommolaan.

Oppilasmäärä ja opetusryhmien määrä

Tällä hetkellä Tommolan toimipisteessä opiskelee n. 150 oppilasta kymmenessä perusopetusryhmässä.

Tommola-talon historiaa

Koulu siirtyi Faneritehtaalta kaupungille vuonna 1970. Vuonna 1971 kaupunginvaltuusto päätti rakennuttaa Tommolaan uuden koulurakennuksen, johon kaikki opetus voitaisiin keskittää. Päätös ei toteutunut.

Vuonna 1980 Tommolan koulu sai käyttöönsä Heinolan yhteiskoulun vuonna 1962 valmistuneen rakennuksen. Koulurakennus peruskorjattiin vuonna 2011 tiloiltaan toimivaksi ja hyvin varustetuksi Tommola-taloksi, jossa on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lisäksi toiminut perusopetuksen alkuopetuksen opetusryhmät 1T ja 2T. Kailaan koulun väistöolosuhteissa valtuusto päätti kevättalvella 2020, että Tommola-talon yläkerran tyhjät tilat saneerataan Kailaan koulun väistötiloiksi. Kevään ja kesän 2020 aikana yläkertaan tehtiin tarvittavat korjaus- ja muutostoimenpiteet, jotta tilat soveltuisivat koulukäyttöön.

Tommola- talo on monitoiminen verkostotalo lasten- ja perheiden -, varhaiskasvatuksen – ja koulupalveluiden keskittymänä. Tommolan koulu, osana Tommola- taloa, luo Talosta hyvän yhteisen kasvamisen ja oppimisen paikan.

Heidi Häsä, 1T

Mervi Uotinen, 2T

Kati Ylisiurua, 3A

Johanna Andersson-Patrikainen, 3B

Minna Saari, 3D

Sofia Hako, 3-4C

Satu Laine, 4A

Tuomo Tähkänen, 4B

Riikka Räihä 4D

Anne-Miia Kiukas, 5-8V

Veli-Matti Metso, EN

Riikka Onikki, EN

Jari Kamaja, erityisopettaja

Tarja Kainulainen, TS, S2

 

 

Koulunkäynninohjaajat:

Harriet Leino

Marko Puolakka

Minna Laakso

Minna Ojala

Johanna Alanko

Iiris Rainio

Katja Pystynen

Lilia Kähkönen

Yhteisöpedagogi:

Mirva Tamper

Kouluterveydenhoitajan ja muun oppilashuollon väen yhteystiedot löydät täältä.

KLO
8.00 – 9.35 1. ja 2. OPPITUNTI

Alussa päivänavaus luokissa.

”Kaksoistunti” sisältää ns. pikkuvälitunnin 5 min (ei pihalle): levähdys ja mahdollinen luokkatilan vaihto.

Kello soi sisään 8.47, jos koulu alkaa klo 8.50. Huomioidaan kuljetusoppilaat!

9.35 – 10.00 PITKÄ VÄLITUNTI 25 MIN

Käytössä vain alapiha!

10.00 – 12.00 3. JA 4. OPPITUNTI + RUOKAILU (n.20 min)

”Kaksoistunti” sisältää ruokailut liukuvasti erillisen listan mukaan  Ruokailu voi olla myös kesken tunnin, jolloin palataan syönnin jälkeen takaisin luokkaan töihin.

”Kaksoistunti” sisältää myös tuntien väliin ns. pikkuvälitunnin 5 min (ei pihalle).

12.00 – 12.30 PITKÄ VÄLITUNTI 30 MIN

Käytössä koko piha (ei pienten aidattu piha)!

12.30 – 13.15 5. OPPITUNTI
13.15 – 14.00 6. OPPITUNTI

HUOM! Ei välituntia! Jos pidetään välitunti, niin opettaja itse valvoo!

14.00– 14.45 7. OPPITUNTI

lltapäivätoiminta Kailaan koulussa

Koulussamme toimii iltapäiväkerho 1.- ja 2. -luokkalaisille. Kerhot toimivat koulupäivinä seuraavasti:

klo 12.30-16.00 Kailaan koulun parakissa, Rajakatu 27 sekä klo 12.30-16.00 Tommola-talossa, Hiidenhaudantie 2.

Myös vaativan erityisen tuen oppilaiden iltapäivätoiminta järjestetään Kailaan koululla. Kaikki IP:ssä toimivat lapset ja aikuiset toimivat yhdessä päivittäin.

Iltapäivätoiminnan ensisijaiset yhteysnumerot ovat

IP Tommola 044 769 2995 

VET IP Tommola 044 769 4308 

Etusivu