Lapsia päiväkodissa

Koulussa luomme toimintaympäristöä liikunnalle, kulttuurille, taiteelle ja hyvälle arjelle. Yhdessä rakennamme Tommola- taloperheen, jossa on hyvä varttua isommaksi.

Tommolan koulun koulupolku sai alkunsa vuonna 1947 Vierumäenkadulla. Faneritehdas rakennutti kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella koulurakennuksen Tommolaan.

Oppilasmäärä ja opetusryhmien määrä

Tällä hetkellä Tommolan toimipisteessä opiskelee n. 140 oppilasta kymmenessä perusopetusryhmässä.

Tommola-talon historiaa

Koulu siirtyi Faneritehtaalta kaupungille vuonna 1970. Vuonna 1971 kaupunginvaltuusto päätti rakennuttaa Tommolaan uuden koulurakennuksen, johon kaikki opetus voitaisiin keskittää. Päätös ei toteutunut.

Vuonna 1980 Tommolan koulu sai käyttöönsä Heinolan yhteiskoulun vuonna 1962 valmistuneen rakennuksen. Koulurakennus peruskorjattiin vuonna 2011 tiloiltaan toimivaksi ja hyvin varustetuksi Tommola-taloksi, jossa on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lisäksi toiminut perusopetuksen alkuopetuksen opetusryhmät 1T ja 2T. Kailaan koulun väistöolosuhteissa valtuusto päätti kevättalvella 2020, että Tommola-talon yläkerran tyhjät tilat saneerataan Kailaan koulun väistötiloiksi. Kevään ja kesän 2020 aikana yläkertaan tehtiin tarvittavat korjaus- ja muutostoimenpiteet, jotta tilat soveltuisivat koulukäyttöön.

Tommola- talo on monitoiminen verkostotalo lasten- ja perheiden -, varhaiskasvatuksen – ja koulupalveluiden keskittymänä. Tommolan koulu, osana Tommola- taloa, luo Talosta hyvän yhteisen kasvamisen ja oppimisen paikan.

Hako Sofia, 3C, GSM 044 769 2999

Häsä Heidi, 2T, GSM 044 769 3048

Kainulainen Tarja, 4A, GSM 044 769 4379

Kamaja Jari, laaja-alainen erityisopettaja, GSM 044 797 6917

Laine Satu, 3A, GSM 044 769 3069

Metso Veli-Matti, englanti, GSM 044 769 4195

Ojala, Minna, 1-9V, GSM 044 7694306

Pakarinen Ari, käsityö, kovat materiaalit, GSM 044 769 4302

Räihä Riikka, 3-4F, GSM 044 797 7035

Saari Minna, 2-6V, GSM 044 769 2997

Toivanen Janne, 4B, GSM 044 769 4301

Tähkänen Tuomo, 3B, GSM 044 769 4311

Uotinen Mervi, 1T, GSM 044 769 2994

Vasarainen Kati, englanti, GSM 050 562 3224

Viljamaa Kaisa, erityisopettaja, GSM 044 549 3233

Bruun Merle

Kähkönen Lilia

Laakso Minna

Leino Harriet

Leino Marjut

Puolakka Marko

 

Kouluterveydenhoitajan ja muun oppilashuollon väen yhteystiedot löydät täältä.

KLO
8.00 – 9.35 1. ja 2. OPPITUNTI

Alussa päivänavaus luokissa.

”Kaksoistunti” sisältää ns. pikkuvälitunnin 5 min (ei pihalle): levähdys ja mahdollinen luokkatilan vaihto.

Kello soi sisään 8.47, jos koulu alkaa klo 8.50. Huomioidaan kuljetusoppilaat!

9.35 – 10.00 PITKÄ VÄLITUNTI 25 MIN

Käytössä vain alapiha!

10.00 – 12.00 3. JA 4. OPPITUNTI + RUOKAILU (n.20 min)

”Kaksoistunti” sisältää ruokailut liukuvasti erillisen listan mukaan  Ruokailu voi olla myös kesken tunnin, jolloin palataan syönnin jälkeen takaisin luokkaan töihin.

”Kaksoistunti” sisältää myös tuntien väliin ns. pikkuvälitunnin 5 min (ei pihalle).

12.00 – 12.30 PITKÄ VÄLITUNTI 30 MIN

Käytössä koko piha (ei pienten aidattu piha)!

12.30 – 13.15 5. OPPITUNTI
13.15 – 14.00 6. OPPITUNTI

HUOM! Ei välituntia! Jos pidetään välitunti, niin opettaja itse valvoo!

14.00– 14.45 7. OPPITUNTI

lltapäivätoiminta Kailaan koulussa

Koulussamme toimii iltapäiväkerho 1.- ja 2. -luokkalaisille. Kerhot toimivat koulupäivinä seuraavasti:

klo 12.30-16.00 Kailaan koulun parakissa, Rajakatu 27 sekä klo 12.30-16.00 Tommola-talossa, Hiidenhaudantie 2.

VET- luokkien (vaativa erityinen tuki) oppilaiden iltapäivätoiminta siirtyi Kailaan koululle toimintakeskuksesta 2018. Kaikki IP:ssä toimivat lapset ja aikuiset toimivat yhdessä päivittäin mahdollisuuksien mukaan.

Iltapäivätoiminnan ensisijaiset yhteysnumerot ovat

IP Tommola 044 769 2995 (Harriet Leino)

VET IP Tommola 044 769 4399 (Mervi Meriläinen)

Etusivu