Poika laskee liukumäkeä

Päivitetty: 23.1.2024

Leikkipuistot

Leikkipuisto on kaikenikäisille tarkoitettu leikkitoimintaa, oleskelua, pelaamista ja muuta omaehtoista toimintaa varten rakennettu ja varustettu alue. Puistossa on korkeatasoisia rakenteita, laajoja toiminta-alueita ja puu- ja pensasistutuksia.

Heinolassa on 17 yleistä leikkipuistoa ja 7 päiväkodin leikkipihaa. Osa puistoista on leikin ja liikunnan yhteisalueita, niin sanottuja lähiliikuntapuistoja.

Leikkialueilla on kyltit, joista käy ilmi leikkipaikan nimi, alueen hoitaja, osoite sekä hätänumero.

Leikkipuistojen kunnossapidosta vastaa kaupungin viherpalvelut. Puistojen turvallisuus-, hygienia- ja siisteysvaatimukset ovat korkeat, puistot tarkastetaankin vuosittain turvallisuusohjeen mukaisesti.

Viherpalvelut pyrkii saneeraamaan yhden leikkikentän / vuosi. Välineisiin tehdään päivityksiä vuosittain.

Rikkoontuneista leikkivälineistä voi ilmoittaa viherpalveluihin.

Puistot ja viheralueet

Heinola on tunnettu puistoistaan. Puistokulttuuri Heinolassa juontaa jo 1740-luvulle, jolloin ensimmäinen puisto Perspektiivet, nykyinen Maaherranpuisto rakennettiin. Tuo puisto on kunnostettu nykyiseen asuunsa 1991.

Maaherranpuisto luo Rantapuiston, Kylpylänpuiston ja Harjupuistojen kanssa rungon Heinolan vihreälle kansalliselle kaupunkipuistolle.

Viherpalvelut huolehtivat Heinolan kaupungin viheralueiden ja kiinteistöjen piha-alueiden laadukkaasta hoidosta ja rakentamisesta niin että kasvuston ja maaperän terveyteen panostetaan, otetaan huomioon luontoympäristön antamat mahdollisuudet ja sietokyvyn.

Päämääränä on ensisijaisesti varmistaa asetettujen laatu- ja ympäristötavoitteiden toteutuminen sekä luoda hyvät edellytykset viihtyisälle ja turvalliselle asumiselle ja oleilulle.

Heinolan keskusta-alueen puistoselvitys, osa 1ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Heinolan keskusta-alueen puistoselvitys, osa 2ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Etusivu