Päivitetty: 19.3.2021

Puisto on rakennettu useassa osassa ja se muodostaa yhtenäisen puistonauhan aina maantiesilloista aivan nykyiselle asuntomessu-alueelle asti. Puiston rakentamisen aloitus oli 80-luvun lopulla ja viimeiset osuudet siitä tehtiin 2001. Vuonna 2013 uusittiin vanha hopeapajukujanne.

Kaavassa puiston kärkiosa on jätetty suojelualueeksi, tuohon lintujen paratiisiin ei ole koskettu rakentamisen yhteydessä. Kärkiosassa kasvaa myös harvinaisia luonnonkasveja. Aivan rauhoitetun niemen kärjessä on vuosisatoja vanha linnoitusrakennelma.

Puistometsän keskiosassa on niittyalue, jota pyritään rehevän kasvun estämiseksi niittämään ja saattamaan niittymäiseksi, rehevän kasvualustan vuoksi kasvu vain on runsasta. Puiston uudemmassa eteläpäässä on myös erityisiä kosteikkoalueita.

Koko puisto on väljä ja suurikokoinen, jossa eri asioita harrastavat ihmiset viihtyvät. Puistoa on rakennettu 5,01 hehtaaria ja luonnontilainen kärkiosa on 7,58 hehtaaria.

Etusivu