Sinilähde-talon poraikka ja aula

Sinilähde-talo on 2021 käyttöönotettu rakennus, jossa toimii päiväkoti, esiopetus ja alakoulu (luokat 1 – 6). Talossa toteutuu hienosti nykyaikaisen oppimisympäristön edellytykset; jokaisella luokalla on oma kotipesä, mutta tiloja voi muuntaa helposti yhteiskäyttöön.

Käytävät, aulat ja kirjastonurkkaus ovat avointa oppimistilaa. Taito- ja taideaineille on omat hyvin varustellut luokat. Keskellä taloa sijaitsee porrasauditorio, johon koko talonväki mahtuu kokoontumaan. Myös koulunpiha on osa monipuolista oppimisympäristöä.

Tervetuloa Sinilähde-talon virtuaaliavajaisiin!

Meidän koulumme

Tärkeintä meille on lasten ja perheiden hyvinvointi. Haluamme taata jokaiselle lapselle turvallisen koulupäivän. Kaikkien osallisuus ja toistemme kunnioittaminen ovat arvojamme. Oppimiseen kuuluu vahvasti myös leikki ja toiminnallisuus, arjen taidot ja ekologisuus. Haluamme yhdessä tehdä Sinilähdetalosta koulun, jossa on ilo opiskella ja jonne on mukava tulla joka päivä.

Koulussamme opiskelee lukuvuonna 2020-2021 oppilaita 1.-6. luokilla yhteensä 130. Jokaisella vuosiluokalla on yksi opetusryhmä.

Vierumäen toimipiste

Marjo Kuusilehto 1.lk, p. 044 469 4341

Mari Laurell 1.lk, p. 050 595 1418 (8h/viikko)

Maija-Liisa Eloranta 2.lk, p. 044 769 4211

Hannele Hiltunen 3.lk, p. 044 469 4338

Heidi Tähkänen 4.lk, p. 044 469 4340

Kai Kinnunen 5.lk p. 044 469 4337

Risto Lindqvist 6.lk, p. 044 469 4339

Kirsi Valkjärvi, erityisopettaja, p. 044 769 3003

Eija Nipuli, kielet, p. 044 469 4336

 

koulunkäynninohjaajat:

Anne Onne, p. 044 797 7043

Minna Mörsky, p. 044 797 6946

Terttu Otollinen

 

Keittiö:

Lilli Moilanen, p. 044 797 7050

Miia Pöyhönen, p. 044 797 8612

 

Siivous:

Tuula Ikäläinen, p. 044 797 8599

 

Kiinteistönhoito:

Ray Lindholm, p. 050 522 0324

 

Terveydenhoitajan ja muun oppilashuollon yhteystiedot löydät täältä.

8.00 – 8.45 ensimmäinen oppitunti

8.50 – 9.35 toinen oppitunti

9.35 – 10.05 VÄLITUNTI

10.05 – 12.00 kolmas ja neljäs oppitunti

12.00 – 12.30 VÄLITUNTI

12.30 – 13.15 viides oppitunti

13.15 – 13.30 VÄLITUNTI

13.30 – 14.15 kuudes oppitunti

 

Ruokailut on järjestetty luokittain 10.30, 10,50 tai 11.10.

Heinolan harrastemallin kerhot toimivat koulullamme tiistaisin ja torstaisin 13.15 – 14.15 (1. – 3. luokkalaiset) ja 14.15 – 15.15 (4. – 6. luokkalaiset)

  1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk yht.
äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 5 4 33
A1-kieli 1 1 2 2 3 2 11
B1-kieli           2 2
matematiikka 4 4 4 4 4 4 24
ympäristöoppi 2 2 2 2 3 3 14
uskonto/

elämänkatsomustieto

1 1 1 1 1 2 7
historia         1,5 1,5 3
yhteiskuntaoppi       1 0,5 0,5 2
musiikki 1 1 2 2 1 1 8
kuvataide 1 1 1 2 2 1 8
käsityö 2 2 2 2 2 2 12
liikunta 2 2 3 3 2 2 14
yhteensä 21 21 22 24 25 25 138

Koulussamme tarjotaan iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Toimintaa on päivittäin koulupäivän jälkeen klo 13.15 (12.00) – 16.00. Ohjaajina toimivat Anne Onne (p. 044 797 7043) ja Minna Mörsky (p. 044 797 6946)

Etusivu