Vierumäen koulu sijaitsee loistavien liikenneyhteyksien läheisyydessä eteläisessä Heinolassa, Vierumäen urheiluopiston läheisyydessä. Koulumme on pieni kolmiopettajainen kyläkoulu, jossa opiskelee 43 oppilasta 0 – 6. luokilla.

Koulussamme painotetaan yhteisöllisyyttä, hyviä käytöstapoja ja huolehditaan monipuolisesti hyvinvoinnista. Luonto ja loistavat liikuntamahdollisuudet ovat heti koulupihassamme saavutettavissa. Koulumme tekee yhteistyötä Vierumäen kylän ja yritysten kanssa.

Tervetuloa Vierumäelle!

Anna-Maija Hahl, 0-2.lk, p. 050 367 7147

Sari Hautala, 3.-4.lk, p. 044 769 4182

Mika Ylisiurua, 5.-6.lk, p. 044 769 4188

Veli-Matti Metso, englanti, p. 044 769 4195

Kirsi Valkjärvi, erityisopettaja, p. 044 769 3003

Koulunkäynninohjaaja:

Katri Ahvenainen, p. 044 797 6935

Keittiö:

Oili Tonteri, p. 044 797 8600

Siivous:

Kaisa Saarinen, p. 044 797 8597

Kiinteistöhoito:

Ray Lindholm, p. 050 522 0324

Terveydenhoitajan ja muun oppilashuollon yhteystiedot löydät täältä.

8.15 – 9.00 ensimmäinen oppitunti

9.00 – 9.45 toinen oppitunti

9.45 – 10.15 VÄLITUNTI

10.15 – 11.15 kolmas oppitunti (sisältää ruokailun)

11.15 – 11.45 VÄLITUNTI

11.45 – 12.30 neljäs oppitunti

12.30 – 12.45 VÄLITUNTI

12.45 – 13.30 viides oppitunti

 

Heinolan harrastemallin kerhot ovat Vierumäellä keskiviikkoisin ja perjantaisin. Pienten kerho (1. – 3. luokkalaisille) on 12.30-13.30 ja isompien kerho (4. – 6. luokkalaisille) on 13.30-14.30.

  1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk yht.
äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 5 4 33
A1-kieli 1 1 2 2 3 2 11
B1-kieli           2 2
matematiikka 4 4 4 4 4 4 24
ympäristöoppi 2 2 2 2 3 3 14
uskonto/

elämänkatsomustieto

1 1 1 1 1 2 7
historia         1,5 1,5 3
yhteiskuntaoppi       1 0,5 0,5 2
musiikki 1 1 2 2 1 1 8
kuvataide 1 1 1 2 2 1 8
käsityö 2 2 2 2 2 2 12
liikunta 2 2 3 3 2 2 14
yhteensä 21 21 22 24 25 25 138

Etusivu