Musiikkiopiston päärakennus

Päivitetty: 19.6.2024

Opetustarjonnasta löytyy jokaiselle jotakin. Toiminta painottuu lapsiin ja nuoriin, mutta myös aikuisiällä on mahdollista aloittaa musiikkiopinnot tai jatkaa soittoharrastusta. 

Musiikin ja tanssin opetus on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Kokonaisuus koostuu varhaisiän musiikki- ja tanssikasvatuksesta, perusopinnoista ja syventävistä opinnoista.

Muskarit

Muskarin ikäryhmiin (1–6 .v.) sekä vauvamuskariin (3 kk alkaen) otetaan uusia lapsia ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkiopiston muskarit toimivat myös joissain päiväkodeissa. Kantele- ja ukuleleryhmät 5–6 .v.

 • 45 min. tunti, 78€ lukukausi
 • 60 min. tunti, 97€ lukukausi

Muskariin ilmoittautuminen

Soitin- ja lauluopinnot

Soitinopinnot alkavat perusopinnoilla, joihin otetaan niin lapsia kuin aikuisiakin. Musiikinopetuksen perusopinnoissa opitaan oman instrumentin perustaidot. Instrumenttitunnit ovat 50 minuutin mittaisia yksityistunteja. Soitinopintojen rinnalla perusopinnoissa osallistutaan yhteissoiton opetukseen.

Soitinopetus järjestetään pääsääntöisesti musiikkiopistolla, mutta joissakin tapauksissa tunnit on mahdollisuus pitää myös kaupungin alakoulujen tiloissa.

Perusopintojen oppimäärän suoritettuaan oppilas voi jatkaa opintojaan syventävillä opinnoilla, joissa soittotunnin pituus on 60 min. Syventävissä opinnoissa kehitetään edelleen musiikin perusopinnoissa hankittuja taitoja. Tavoitteena on luoda edellytykset musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai musiikin ammattiopintoihin.

Soitinesittelyn kautta pääset tutustumaan eri soittimiin ja lauluopintoihin.

 • Lukukausimaksu 235€

Soitinopintoihin ilmoittautuminen

Soitinvartti on valmentavaa opetusta, joka on tarkoitettu lähtökohtaisesti 5-7-vuotiaille.

 • 15 min. tunti, 100€ lukukausi

Soitinvarttiin ilmoittautuminen

Tanssiopetus

Tanssiharrastuksesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus monipuoliseen ja tavoitteelliseen tanssin opiskeluun sekä annetaan valmiudet hakea alan ammattiopintoihin. Esiintymiset ovat oleellinen osa ryhmien toimintaa.

Erilaisia tanssiryhmiä tarjolla 1-vuotiaista ylöspäin.

Linkit tanssityylien kuvauksiin:

Lukuvuonna 2024 – 2025 tanssinopetusta on seuraavissa ryhmissä:

 • Tanssi taaperon kanssa 1-3v. Alkeet 1
 • Tanssileikki 3-4v. Alkeet 1
 • Tanssileikki 4-5v. Alkeet 1
 • Tanssileikki 5-6v Alkeet 1-2
 • Baletti 6-8v. Alkeet 1
 • Baletti 9-12v. Jatko 1
 • Baletti aikuiset (alk. +14v.) Jatko 1
 • Dancemix 7-8v (nyky-ja jazztanssi) Alkeet 2
 • Nykytanssi 9-12v. Alkeet 1
 • Nykytanssi, aikuiset (alk. +14v.) Jatko1
 • Nykytanssi, aikuiset (alk. +14v.) Jatko 2
 • Jazztanssi aikuiset (alk. +14v. ) Alkeet 1
 • Tanssi ja liikeimprovisaatio aikuiset (alk. +18v.) Avoin taso
 • Lempeä nykytanssi (alk. +60v.) Alkeet 1
 • Showjazz 9-11v. Alkeet 2
 • Showjazz 12-15v. Jatko 1

Tanssiopetukseen ilmoittautuminen

Syyskaudella on 17 opetusviikkoa ja kevätlukukaudella 18 opetusviikkoa

Tanssiryhmistä lisäinfoa voi kysyä myös suoraan tanssinopettaja Tiina Putus-Nurmiselta: tiina.putus-nurminen@edu.heinola.fi

Avoin linja

Avoimella linjalla voi opiskella kaikkia musiikkiopiston tarjoamia opintoja. Avoin opetus on avointa kaikille iästä tai kotikunnasta riippumatta. Opetustuntipaketteja omakustannushintaan on myynnissä koko lukukauden ajan.

Tarkemmat tiedot löydät hinnastostaReakSpeaker Kuuntele kuvakeReakSpeaker Kuuntele kuvakeReakSpeaker Kuuntele kuvakeReakSpeaker Kuuntele kuvake

Avoimen linjan opintoihin ilmoittautuminen

Avoimella linjalla opetusta on 15 kertaa lukukaudessa. Ryhmien toteutuminen ja määrä voi vaihdella vuosittain ja lukukausittain, riippuen ilmoittautuneiden määrästä. 

Lisätietoa opetuksen sisällöistä ja kriteereistä löytyy opetussuunnitelmastaReakSpeaker Kuuntele kuvake

Etusivu