Päivitetty: 31.1.2024

Kiinteistönmuodostuksen tavoitteena on luoda yhdyskuntarakentamiselle kiinteistöteknisiä edellytyksiä muodostamalla rakentamiskelpoisia tontteja ja yleisiä alueita.

Edellytyksiä luodaan myös järjestelemällä kiinteistöjen välisiä suhteita kiinteistönmuodostamislain mukaisesti.

Rakentaminen edellyttää tonttijaon mukaisesti lohkottua ja kiinteistörekisteriin merkittyä tonttia.

Tonttijako on voimassa olevan asemakaavan pohjalta laadittava suunnitelma siitä, miten kortteli jaetaan tonteiksi. Sen laadinta kestää hakemuksesta nähtäville asettamiseen noin kaksi kuukautta.

Tonttijako esitetään tonttijakokartalla, josta ilmenevät mm. tulevien tonttien numerot, pinta-alat ja rajamitat. Tonttijako on edellytys tonttien lohkomiselle.

Ensimmäisen tonttijaon yhteydessä laaditaan alueelle osoitenumerointi, jota täydennetään tonttijaon muutosten yhteydessä.

Kiinteistö- ja mittauspalvelu huolehtii kaupungin osoitenumeroinnista taajamissa ja haja-asutusalueilla sekä antaa uusille rakennuksille osoitteen rakennusluvan hakuvaiheessa.

Etusivu