Päivitetty: 7.10.2022

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai tonttien välisen rajan paikasta on riitaa tai epäselvyyttä, voidaan tontinomistajan kirjallisesta hakemuksesta tehdä rajanmäärääminen.

Raja määrätään kiinteistönmääritystoimituksessa.

Jos rajan paikasta ei ole naapureiden kesken epäselvyyttä eikä rajaa haluta virallisesti uudelleen maastoon merkitä, voi maanomistaja tilata rajan paikan osoittamisen.

Toimituksista peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu:

Maankäytön maksut ja taksat

Etusivu