Päivitetty: 9.4.2024

Kaavojen laadinta ja käsittely

Heinolan kaupunki laatii asemakaavoja pääasiassa omistamilleen maa-alueille. Maanomistajalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen omistamilleen maa-alueille pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi.

Ranta-asemakaavan laatimisesta aiheutuu kuluja maanomistajalle. Kuluja ovat mm. kaavan laatimiskustannukset ja kaavan hallinnollisesta käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Hallinnollisia kustannuksia ovat mm. kaavan valmistelu kunnan eri hallintoelinkäsittelyihin, suunnitelmien nähtävillä olojen järjestäminen ja niistä aiheutuvat kopio- ja postituskustannukset.

Heinolan kaupunki perii yksityisten maa-alueille laadittavien asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen käsittelystä aiheutuvia kustannuksia. Kustannuksia peritään Heinolan teknisen lautakunnan voimassa olevan päätöksen mukaisesti.

Ranta-asemakaavan pohjakartta tulee hyväksyttää kaupungin siitä vastaavalla viranomaisella.

Hankekaavoista ja yksityisen maalle laadittavista asemakaavojen laatimisesta (muut kuin ranta-asemakaavat) sovitaan erikseen asianosaisten kanssa. Kaavoitukseen liittyvistä kysymyksistä sovitaan kaavoitussopimuksella.

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelut suorittaa mittauksia ja toimittaa erilaisia asiakirjoja, kuten piirroksia, karttapohjia ja otteita esim. rakennuslupaa varten. Yksiköstä voi lisäksi tilata kartta- ja paikkatietoaineistoja julkaisulupineen sekä kaupungin opaskarttaa.

Palveluista peritään taksan mukaiset maksut ja taksassa on annettu hinta myös runkoverkkopalveluille, vuokraoikeuden siirrolle ja rekisteröinnille, etuosto-oikeuden käyttämistä koskeville päätöksille sekä viljelypalstojen vuokrille. Kiinteistötoimituksille ja tonttijaon laatimiselle on oma taksansa.

Etusivu