Päivitetty: 26.2.2024

Lohkominen suoritetaan maanomistajan hakemuksesta ja lohkomisen kustannukset maksaa toimituksen hakija.

Heinolan kaupunki veloittaa voimassa olevan taksan mukaiset kustannukset toimitusta hakeneelta.

Lohkominen voi tulla vireille myös automaattisesti Maanmittauslaitoksen myönnettyä määräalalle lainhuudon. Tällöin kustannukset veloitetaan kiinteistönomistajalta.

Lohkomisen edellytyksenä on mm. voimassa oleva asemakaava ja hyväksytty tonttijako sekä hakijan lainhuudot muodostajakiinteistöihin ja -määräaloihin.

Tontin lohkomistoimituksesta laaditaan toimituspöytäkirja ja tonttikartta, jonka jälkeen muodostunut tontti rekisteröidään kiinteistörekisteriin. Kiinteistörekisteriin merkitty tontti on lainhuudatus- ja kiinnityskelpoinen sekä valmis rakennettavaksi.

Etusivu