Päivitetty: 26.1.2024

Heinolan kaupungin ylläpitää kiinteistörekisteriä asemakaava-alueellaan sijaitsevista kiinteistöistä. Sen ylläpito perustuu kiinteistörekisterilakiin (392/1985) ja kiinteistörekisteriasetukseen (970/1996).

Kiinteistörekisteri sisältää kiinteistöjen sijaintitiedot sekä erilaisia tietoja kiinteistöistä. Kiinteistörekisteriin merkitään kiinteistötunnus, yksikön perustamistiedot, pinta-ala, osuudet yhteisiin alueisiin sekä tietoja erilaisista kiinteistön käyttöön vaikuttavista oikeuksista ja rajoituksista.

Heinolan kaupunki vastaa kiinteistörekisterin ylläpidosta Heinolan kaupungin asemakaava-alueella. Kaava-alueen ulkopuolella kiinteistörekisterinpidosta vastaa Maanmittauslaitos, joka tekee kyseisellä alueella myös lohkomiset ja muut kiinteistötoimitukset.

Tietoa otteiden tilaamisesta kiinteistörekisteristä löydät Tilattavat asiakirjat ja otteet -sivulta.

Etusivu