Tervesiä Mustikkahaasta -tapahtuma

Mustikkahaan kerrostaloalue rakennettiin 1970-luvun alussa umpimetsään keskustan läheisyyteen. Parhaimmillaan alueella toimi kauppa, baari ja päiväkoti. Alueelle toivottiin kaupan lisäksi lisää viihtyisyyttä ja yleisilmeen kohennusta. Asukkaat kuvailivat aluetta rauhalliseksi, turvalliseksi, luonnonläheiseksi ja ulkoilureittejä lähellä olevaksi.

Vieraana meillä oli Heinolan kaupungin rakennuspäällikkö Ari Matteinen, jonka kanssa keskustelimme muun muassa julkisesta liikenteestä, katujen kunnossapidosta ja viherympäristön hoidosta. Ari kertoi, että Mustikkahakaan julkista liikennöintiä on arvioitu uudelleen saapuneen palautteen perusteella. Linjan 74 uusi reittivariaatio 74B ajaa aamupäivisin (vuoden alusta) varmistaen Mustikkahaan asiointiliikenteenteen. Nyt junan ja linja-auton aikataulut täsmäävät myös vähän paremmin, sanoo Ari.

Tapahtumassa oli mukana myös huoltoyhtiöiden edustajia, joiden kanssa kävimme läpi kiinteistön omistajien ja kunnan vastuualueita. Esimerkiksi kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu pääsääntöisesti kiinteistön omistajalle tai vuokraajalle katualueen keskiosaan asti. Kaupunki vastaa talvikunnossapidosta, kadun rakenteiden ja istutusten kunnossapidosta koko katualueella. Lisää aiheesta Ympäristöministeriön Kadut kuntoon -esitteessä

Hylätyt autot ovat usein myös kunnossapidon esteenä, mutta ennen kuin auto päätyy hinaukseen, on välissä paljon paperia ja odottelua, kuten siirtopäätöksiä. Pysäköintikieltoa toivottiin muun muassa Jäkälätielle. Autokanta on kasvanut ja siksi pysäköinti saattaa aiheuttaa haasteita, sanoo Ari.

Asukkaat olivat myös huolissaan Marjatien ajonopeuksista ja aiommekin esittää kevyenliikenteen väylien leventämistä pyöräteiksi Rajakadun ja Niemelänkadun välillä. Tämä sopii hyvin meneillään olevaan Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaan, johon on haussa myös valtion avustuksia. Tien visuaalinen kaventaminen on hidastekorokkeita asukasystävällisempi keino hidastaa liikennettä. Metsontien ja Marjatien välisen pyörätien kunnostus on toteutuksessa kesällä 2021.

Alueelle toivottiin enimmäkseen lisää viihtyisyyttä ja yleisilmeen kohennusta, että olisi kiva palata kotiin. Viihtyisyyttä voitaisiin saada lisää yleisen siisteyden parantamisella: lisää roskiksia, lisää pusikoiden raivausta, leikki- ja hiekkakentän kunnostusta, kuusen ja katujen valojen päivitystä jne. Lisäksi hiekkakentän viereinen oja haisee ja kentälläkin voisi olla penkkejäkin yms. kohtaamisia varten. Ehkä vaikka muutama turvepaali kaupunkiviljelyä varten, kuten Helsingissä.

Kävimme myös läpi Kailas-talon tulevia fasiliteetteja, koska koulun pihalle on tulossa pieni pelikenttä ja sisälle iso liikuntasali. Päiväkodin pihastakin on tulossa suuri, mutta leikkivälineethän ovat asukkaiden käytettävissä vain iltaisin. Asukkaat ja taloyhtiöiden edustajat olivat kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että hiekka- ja leikkikenttäalue tulisi kunnostaa – paikka on hyvin keskeinen kaikenlaisille kohtaamisille. Varttuneimmille voisi olla myös kuntoilulaitteita.

Ideoita tuli paljon myös vieressä sijaitsevalle tontille, josta aikanaan purettiin päiväkoti. Nyt siinä kasvaa metrin mittaista horsmaa. Ehkä purkuluvan yhteydessä tulisikin olla suunnitelma, että miten aluetta hoidetaan, ennen kuin uusi käyttötarkoitus löytyy. ”Keskusaukion” alueelle (hiekkakenttä, leikkikenttä + päiväkodin entinen tontti) Ideoita tuli kukkakedosta frisbeekoreihin ja mölkystä grillikatokseen, mutta kyse onkin nimenomaan siitä, että mitä asukkaat itse siellä haluaisivat tehdä. Tämä on juurinkin se syy, miksi me näitä asioita kyselemme asukkailta, eikä pelkästään ideoida keskenämme kaupungintalolla.

Raivauksen osalta ihmeteltiin hieman kaupungin resursseja, eikö kaupunki voisi työllistää enemmän? Työllistäminen ei kuitenkaan ole halpaa tai helppoa. Työllistetty ei välttämättä saa käyttää kaikkia työkaluja, pitää olla koulutusta, ohjausta, valvontaa, erinäisiä turvallisuuskortteja yms.

Aluetta kuvailtiin myös rauhalliseksi, luonnonläheiseksi sekä keskustaa ja ulkoilureittejä lähellä olevaksi. 90-luvun levottomuus on vähentynyt ja asuinalue koetaan turvalliseksi. kauppaa kaivataan, mutta kaupungilla on kuitenkin hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kaupallisten palveluiden syntyyn. Pienet lähikaupat ovat häviämässä katukuvasta koko maasta. Onneksi Pekan leivästä saa ostettua maitoa ja pientä purtavaa.

Mustikkahaassa ei enää ole asukasyhdistystä, mutta alueelle on perustettu oma fb-ryhmä. Se on tämän päivän tapa pitää yhtä ja riittää varmasti yhteydenpitoon tai jopa talkoiluun. Asukkaiden kanssa sovittiinkin alustavasti, että järjestetään keväällä 2021 takootapahtuma, jossa keskitytään ”keskusaukion” viihtyvyyden parantamiseen. Toinen merkittävä parannus alueelle olisi Marjatien parannettu kevyen liikenteen yhteys Rajakadulta Niemelänkadulle.

Etusivu