Helmi-hanke

Päivitetty: 25.2.2024

Hanke kuuluu Helmi-ohjelmaan

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman vahvistaa Suomen luonnon moni-muotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi-ja rantaluontoa. Lisäksi ohjelma edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista

Hankkeen tarinat

Hankkeessa on tapahtumia ja toimenpiteitä, joita voit seurata blogisarjassa. Kerromme sanoin, kuvin ja videoin hankkeen etenemisestä. Mielenkiintoista tietoa lintuvesien kunnostuksesta ja linnuista!

Lintukamerat

Heinolan kaupunki on perustanut lintujen seuraamista varten live-kamerat lintuhoitolan vesilintutalon sisäpihalle ja Isiäis-järven Helmi-hankkeessa rakennetulle naurulokkien pesimälautalle.

Naurulokkilautan rakennusohjeet

Heinolan Isiäisjärvellä käytetyn naurulokkilauttamallin rakennusohjeet löytyvät täältä.

Etusivu