Naurulokki laskeutuu pesimälautalle

Päivitetty: 25.2.2024

Heinolan Isiäisjärvelle asennettiin naurulokkeja varten keinotekoinen pesimäsaareke talvella 2023. Lautalla pesi yli 20 reviirillä lokkeja ja poikasia muuttomatkalle lähti n. 50. Naurulokkiyhdyskunta oli Isiäiseltä hävinnyt, mutta lautan avulla se saatiin palautettua.

Lautan suunnittelu perustui Kangasalan Lahnajärven SOTKA-hankkeessa kokeiltuun prototyyppiin. Erityispiirteenä Isiäisen lautalla on suuri pinta-ala, jota naurulokkiyhdyskunta edellyttää asettuakseen taloksi. Alla linkki Metsästäjä-lehden artikkeliin Kangasalan lautoista:

Metsästäjä-lehden artikkeli Kangasalan SOTKA-hankkeen tekosaarekkeista

Isiäisjärvelle rakennetun lautan rakenne muodostuu neljästä vastaavasta elementistä, joita asennettiin kaksi vierekkäin ja samoin kaksi pitkittäin toisiinsa yhteen kiinnitettynä. Konseptin pilotoinnissa käytettiin ponttooniputkena sadevesiputkea, mutta jatkossa ponttooniputket tehdään 4,2 mm:n PE-putkesta kestävyyden takaamiseksi.

Yhden elementin rakenne: Kokonainen raudoitusverkko 8mm terästä, alle kiinnitetään ponttooniputket. Päällä salaojakerros järviruokomatosta, suodatinkangas ja mursketta/haketta pintakerroksena. Päälle asennetaan tuulensuojaksi puunrunkoja tms. sekä pesimälaatikoita. Ankkurit neljään nurkkaan vaijereiden päähän, ankkurointi kohti lautan keskustaa tai ristikkäin ali, jotta kiinnitysvaijerit eivät ole tarttumassa vesialueella esim. kalastusvälineisiin tms.

Raudoitusverkoista poistetaan päätypuikot kulmahiomakoneella tai voimapihdeillä.

Elementit on hyvä tehdä hallissa valmiiksi ja kuljettaa kohdepaikkaan asentamista ja kattamista varten. Elementin koko on huomioitava kuljetuksessa. Isiäisellä tarvikkeet tilattiin kuljetuksena rantaan ja elementit valmistettiin talkootyönä. Lauttaelementtien alle jätettiin nurkista sisäänpäin ankkurit vaijereiden päähän odottamaan jäiden sulamista. Elementit kiinnitettiin toisiinsa ja katettiin suodatinkankaalla ja järviruo’olla sekä pressulla tuulen vuoksi. Myöhemmin toisissa talkoissa päälle niitettiin rannasta vielä lisää ruokoa ja levitettiin hakekerros sekä asennettiin pesimälaatikot.

Kahden peräkkäisen elementin paikalleen nosto. Ankkurien sijoittelu näkyy kuvassa.
Putket on helppo kiinnittää, kun verkko on irti maasta. Putkien väliin jätetään riittävästi tilaa, jotta päittäin limittäminen onnistuu.
Kiinnitykseen käytettiin kuitunauhaa ja muovilukkoja. Sadevesiputkesta tehtiin pätkiä, jotka estävät nauhan poikkihankautumisen teräsverkkoa vasten. Putkesta kannattaa tehdä riittävän lyhyitä pätkiä, jotta nauhan kiristäminen onnistuu.
Elementin siirto onnistuu kolmen ahkion päällä neljältä hengeltä. Kolme elementtiä kannettiin paikalle joukkovoimalla.
Putket täytyy limittää asennettaessa lauttojen alla, jotta verkot saadaan päädyistä kiinnitettyä toisiinsa. Sivuttain kiinnitys onnistuu helposti. Verkkoelementit voi kiinnittää toisiinsa vaijerilla, vaijerilukolla ja sadevesiputkisuojalla. Muitakin kiinnitystapoja voi kehittää. Myös putkien kiinnitystä raudoitusverkkoihin kehitetään edelleen. Hyvät ehdotukset ovat tervetulleita!
Elementtien kiinnityksen jälkeen lautalle levitettiin suodatinkankaat, joiden päälle järviruokoa. Suodatinkangaskerros voisi olla myös järviruokokerroksen päällä, hakkeen alla.
Lautta ilmakuvassa. Tässä on toiset talkoot menossa – rantaluhdan ruovikkoa niitetään ja istumapuita raivataan sekä lautta viimeistellään. Kestopressudonitsit toimivat kuljetuksessa hyvin. Ruokoa lisätään vielä lautalle ja viereen tuotu kuorikate levitetään päälle lapioilla.

Hakkeen päälle kannattaa vielä lisätä puunrunkoja, pesimälaatikoita, riistakamera tms. Linnut tarvitsevat suojaa ja varjoa kesällä auringon paahteelta sekä näkösuojaksi.

Tuloksia voit nähdä esim. Heinolan kaupungin lintukamerat -sivustolta Isiäisen lokkilautan livekameran tallenteista:
Heinolan kaupungin lintukamerat

Etusivu