Päivitetty: 14.6.2023

Heinolan kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio on muuttumassa hyvinvointialueen myötä, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Myös TE2024-uudistus sekä seutuyhteistyön organisoituminen tulee huomioida. Lisäksi muut toimintaympäristön nopeat muutokset vaikuttavat siihen, että kaupungin poliittista ja operatiivista johtamisjärjestelmää, organisaatiota sekä tapoja järjestää toiminta, on tarpeen tarkastella uudestaan. Muutoksen toteuttamiseksi laaditaan muutosohjelma.

Toimintaympäristön muutoksia on arvioitu jo osana kaupungin strategiatyötä keväällä 2022 ja strategia on päivitetty keväällä 2022. Päivitetty strategia toimii myös johtamisjärjestelmätyön ja muutosohjelman pohjana.  Kaupungin arvoina ovat välittäminen, uudistuminen ja tuloksellisuus ja erityisesti uudistumisen huomiointi osana johtamisjärjestelmän kehittämistä tulee ottaa huomioon.

Etusivu