Leluauto ja lapsia

Päivitetty: 30.1.2024

1. Hakemuksen täyttäminen

Perhe täyttää ja lähettää varhaiskasvatushakemuksen sähköisesti tai paperisena

2. Hakemuksen käsittely

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja vastaanottaa hakemuksen ja käsittelee sen. Hakemuksen käsittelyssä huomioidaan perheen toiveiden lisäksi lapsen hoidon tarve, varhaiskasvatuksen yksiköiden paikkatilanne sekä lapsen mahdolliset erityistarpeet.

3. Paikan vastaanottaminen

Palveluohjaaja on puhelimitse yhteydessä perheeseen ja tarjoaa lapselle hoitopaikkaa. Perhe ilmoittaa ottaako paikan vastaan.

4. Päätös varhaiskasvatuksesta

Palveluohjaaja tekee lapselle päätöksen varhaiskasvatukseen ottamisesta ja lähettää päätöksen tiedoksi perheelle sähköisesti tai postitse.

5. Hoitopaikan yhteydenotto

Hoitopaikan henkilöstö on yhteydessä perheeseen ja kertoo hoidon aloittamiseen liittyvistä käytänteistä.

6. Hoitopaikkaan tutustuminen

Perhe käy tutustumassa lapsen hoitopaikkaan muutamana päivänä ennen hoidon alkamista.

7. Wilman käyttöönotto

Palvelusihteeri lähettää lapsen huoltajille ohjeet Wilma-tunnusten aktivoimiseen. Wilma on varhaiskasvatuksen ja kodin välinen pääasiallinen viestintäkanava, joten on tärkeää, että perhe aktivoi Wilma-tunnukset mahdollisimman pian hoidon alkamisen jälkeen.

8. Tulotietojen toimittaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen koon ja yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Perheen tulee toimittaa tulotiedot mahdollisimman pian hoidon alkamisen jälkeen maksun laskemista varten.

Lue lisää tulotietojen toimittamisesta ja varhaiskasvatusmaksuista

Etusivu